සුවිශේෂී අවස්ථා

සුවිශේෂී අවස්ථා

1996

ජෝර්දානයේ අම්මාන් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරිම.

1997

ලෙබනනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

ලෙබනනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.
1997 මැයි 7 වැනි දින ලෙබනනය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ආරම්භ කරන ලදී.
1997

ලෙබනනයේ බෙයිරූට් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

1997

කටාර් රාජ්‍යයේ දෝහා නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

1997

සවුදි අරාබියේ ජෙඩා නුවර ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

1997

දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රිටෝරියා නුවර ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

1999

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

1999

වෙසක් දිනය එක්සත් ජාතීන් විසින් පිළිගත් දිනයක් බවට පත් වේ.

වෙසක් දිනය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් දිනයක් බවට පත් කිරීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර්..Read More
1999

ජර්මනියේ බොන් නුවර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය බර්ලින් නුවර වෙත රැගෙන ඒම.

2000

Opening of the Embassy of Sri Lanka in Tel Aviv, Israel.

2002

ජාතික බිම්බෝම්බ ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන

ජාතික බිම්බෝම්බ ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන
2003

වියට්නාමය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

වියට්නාමය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.
2003 ජනවාරි 16 වැනි දින වියට්නාම සමාජවාදී ජනරජය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපනය කෙරිණි.
2003

වියට්නාමයේ හානොයි නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

2007

පලස්තීනයේ රාමල්ලාහ් නුවර ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

2012

චීනයේ ගුවංජෝ නුවර ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

2012

තුර්කියේ අන්කාරා නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

2012

ඉරාකයේ බැග්ඩෑඩ් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය යළි විවෘත කිරීම.

2013

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

2013

බහ්රේන් රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

බහ්රේන් රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.
2013 පෙබරවාරි 8 වැනි දින බහ්රේන් රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපනය කරන ලදී.
2013

බහ්රේන් රාජ්‍යයේ මනමා නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

2013

නයිජීරියාවේ අබුජා නුවර ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

2013

නයිජීරියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

නයිජීරියාව සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.
2013 ජූලි 1 වැනි දින නයිජීරියානු ෆෙඩරල් ජනරජය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපනය කරන ලදී.
2013

සීෂෙල්ස් රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

සීෂෙල්ස් රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.
2013 දෙසැම්බර් 11 වැනි දින සීෂෙල්ස් රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පිහිටුවනු ලැබිණි.
2013

සීෂෙල්ස් රාජ්‍යයේ වික්ටෝරියා නුවර ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

2014

ඇෆ්ඝනිස්ථානය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.

ඇෆ්ඝනිස්ථානය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා.
2014 ජූලි 2 වැනි දින ඇෆ්ඝනිස්ථානය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා අරඹන ලදී.
2014

ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ කාබුල් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

2015

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජාතීන් සිය සහයෝගීතාවේ හැටවැනි සංවත්සරය සමරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජාතීන් සිය සහයෝගීතාවේ හැටවැනි සංවත්සරය සමරයි.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 70 වැනි සංවත්සරයත්, ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය ලැබීමේ 60 වැනි සංවත්සරයත්..Read More
2016

ඉතාලියේ මිලානෝ නුවර ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

2016

ඉතියෝපියාවේ අඩිස් අබාබා නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විවෘත කිරීම.

2017

ඉතියෝපියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම.

ඉතියෝපියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම.
ඉතියෝපියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 2017 පෙබරවාරි 7 වැනි දින ඉතියෝපියාවේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ..Read More
2017

ශ්‍රී ලංකාව පුද්ගල නාශක බිම්බෝම්බ තහනම් කිරීම පිළිබඳ සම්මුතියට එක් වෙයි.

2017 දෙසැම්බර් 13 වැනි දින ශ්‍රී ලංකාව ඔටාවා සම්මුතිය හෙවත් පුද්ගල නාශක බිම්බෝම්බ තහනම් කිරීම පිළිබඳ..Read More
2018

ශ්‍රී ලංකාව පොකුරු බෝම්බවලට එරෙහි සම්මුතියට එක් වෙයි.

2018 මාර්තු 01 වැනි දින ශ්‍රී ලංකාව පොකුරු බෝම්බවලට එරෙහි සම්මුතියට (ඔස්ලෝ සම්මුතිය) එක් විය…Read More
2019

සයිප්‍රසයේ නිකෝසියා නුවර ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම

සයිප්‍රසයේ නිකෝසියා නුවර ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම
2019 පෙබරවාරි 28 වැනි දා සයිප්‍රසය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික  සබඳතා අරඹන ලදී.
2019

ගැම්බියාව සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම

ගැම්බියාව සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම
2019 මැයි 10 වැනි දා ගැම්බියාව සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා අරඹන ලදී.
2019

නිකරගුවාව සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම

නිකරගුවාව සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම
2019 මැයි 15 වැනි දා නිකරගුවාව සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා අරඹන ලදී.
2019

ශාන්ත ලුසියා රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම

ශාන්ත ලුසියා රාජ්‍යය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම
2019 ජූනි 25 වැනි දින සිට ශ්‍රී ලංකාව සහ ශාන්ත ලුසියා රාජ්‍යය අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික..Read More
2019

බාබේඩෝස් රාජ්‍යය අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම

බාබේඩෝස් රාජ්‍යය අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම
2019 ජූනි 28 වැනි දින සිට ශ්‍රී ලංකාව සහ බාබේඩෝස් රාජ්‍යය අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා..Read More

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close