ගරැ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශ

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් ගරු මයිකල් පොම්පියෝ මහතා සමඟ පැවති ඒකාබද්ධ පුවත්පත් සාකච්ඡාවේදී විදේශ අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සිදුකළ පුවත්පත් ප්‍රකාශය

රාජ්‍ය ලේකම් ගරු මයිකල් පොම්පියෝ මැතිතුමනි, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමනි, තානාපතිතුමියනි, නියෝජිත කණ්ඩායම් සාමාජිකයිනි,   ලේකම්තුමනි, කාර්යබහුල කාලසටහනක් තිබියදී ශ්&#x ...

2020 ජූලි 2 වන දින නිව්යෝර්ක් හි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ දී ජාත්‍යන්තර වෙසක් දිනය ප්‍රමාද වී සමරන අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සබඳතා අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රකාශය

ගෞරවනීය සංඝයාවහන්ස, ගෞරවනීය ආගමික සම්භාවනීය අමුත්තනි, එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් අතිගරු ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් මැතිතුමනි, මහා මණ්ඩලයේ සභාපති අතිගරු තිජ්ජානි මුහම්මද් - බන්ඩේ මැතිතුමනි, තානාපතිතුමනි, නෝනාවරුනි, මහ ...

මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 43 වැනි සැසිවාර‍යේදී ශ්‍රී ලංකා විදේශ සබඳතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ ඉදිරි පෙළ රාජ්‍ය ප්‍රකාශය 2020 පෙබරවාරි 26 වැනි දින

ගරු සභාපතිතුමියනි, මහ කොමසාරිස්තුමියනි, නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි මෙම කවුන්සිලය ද දන්නා පරිදි 2019 නොවැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව විසින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත අතිමහත් බහුතරයක් සිය ජනවරම ලබා දුන්නේ “ඵල ...

Close
Zoom