වෙනත් මූලාශ්‍රයන්ගෙන් ලද පුවත්

2021 මැයි 19 වැනි දින සාමි මණ්ඩලයේ දී පැවති, මහරැජිනගේ කථාව පිළිබඳ විවාදයේ දී නේස්බි සාමිවරයා කළ ප්‍රකාශය

මාගේ සාමිවරුනි, මෙම කරුණාවන්ත කථාව මම සාදරයෙන් පිළිගනිමි. මගේ අදහස් දැක්වීම ගෝලීය බ්‍රිතාන්‍යය, විශේෂයෙන් ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය කෙරෙහි පවතින නැඹුරුව පිළිබඳවය. මගේම පසුබිම නම්, මම ඉන්දියාවේ, පාකිස්ථානයේ සහ ශ් ...

Close