වෙනත් මූලාශ්‍රයන්ගෙන් ලද පුවත්

 රජයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම සඳහා දත්ත පදනම් කර ගත් පර්යේෂණවල අවශ්‍යතාවය  ‘LKI විදේශ ප්‍රතිපත්ති සංසදය’ දියත් කිරීමේ අවස්ථාවේ දී  විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි මැතිතුමා අවධාරණය කරයි

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි මැතිතුමා විසින් රජයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම සඳහා දත්ත පදනම් කරගත් පර්යේෂණවල වැදගත්කම අවධාරණය කළ අතර, විශේෂයෙන් ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් එවැනි පිළිවෙතක් අනුගමනය කළේ නම්, ශ්&#x ...

2021 මැයි 19 වැනි දින සාමි මණ්ඩලයේ දී පැවති, මහරැජිනගේ කථාව පිළිබඳ විවාදයේ දී නේස්බි සාමිවරයා කළ ප්‍රකාශය

මාගේ සාමිවරුනි, මෙම කරුණාවන්ත කථාව මම සාදරයෙන් පිළිගනිමි. මගේ අදහස් දැක්වීම ගෝලීය බ්‍රිතාන්‍යය, විශේෂයෙන් ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය කෙරෙහි පවතින නැඹුරුව පිළිබඳවය. මගේම පසුබිම නම්, මම ඉන්දියාවේ, පාකිස්ථානයේ සහ ශ් ...

Close