නැගෙනහිර ආසියා හා ශාන්තිකර කලාපය

නැගෙනහිර ආසියා හා ශාන්තිකර කලාපය

අප්‍රිකාව

ඇමෙරිකානු මහාද්වීප

යුරෝපය

දකුණු ආසියාව

මැද පෙරදිග

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, කැන්බරා

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
  
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:61, Hampton Circuit, Yarralumla, Canberra ACT 2600, Australia
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.45 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:ෆීජී
  නවසීලන්තය
  පැපුවා නිව් ගිනියාව
  වනුවාටු
  සැමෝවා
  සොලමන් දූපත්
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය
|+61-2
දුරකතනය|61983756
ෆැක්ස්|61983760
විද්‍යුත් තැපෑල|admin(at)slhcaust.org
විද්‍යුත් තැපෑල 2 slhc.canberra(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය
|www.slhcaust.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Sri-Lanka- High- Commission-Canberra- Australia- 228846804184297/
ට්විටර්|twitter.com/SLinAustralia

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, සිඩ්නි

 කාර්යාල ප්‍රධානී:
 ලක්‍ෂමන් හුළුගල්ල මහතා
 කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:Level 11, No.48, Hunter Street, Sydney NSW 2000, Australia
කාර්යාල දින: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ ප්‍රාන්ත:ක්වීන්ස්ලන්තය
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+61-2
දුරකතනය|92238729
දුරකතනය 2|92238742
ෆැක්ස්|92238750
විද්‍යුත් තැපෑල|slcg.sydney(at)mfa.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල 2|slcgsyd-trade(at)bigpond.com
විද්‍යුත් තැපෑල 3|slcgconsul(at)bigpond.com
වෙබ් අඩවිය:www.slcgsyd.com
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/SriLankaConsulateSydney/
ට්විටර්|twitter.com/SLinSydney

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, මෙල්බර්න්

 කාර්යාල ප්‍රධානී:
 කපිල ෆොන්සේකා මහතා
 කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය :Suite 536, St. Kilda Road Towers, No.1, Queens Road, Melbourne, VIC 3004, Australia
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.45 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+61-3
දුරකතනය|92904200
දුරකතනය 2|92904201
ෆැක්ස්|98674873
විද්‍යුත් තැපෑල|mail(at)slcgmel.org
විද්‍යුත් තැපෑල 2 slcg.melbourne(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slcgmel.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/slcgmelbourne/
ට්විටර්|twitter.com/SLinMEL

චීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, බෙයිජිං

 කාර්යාල ප්‍රධානී :
 කේ.කේ. යෝගනාදන් මහතා 
 Charge 'd' Affaires
කාර්යාල ලිපිනය:No.3, Jian Hua Lu, Beijing-100600
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මහජන කොරියා ජනරජය
මොංගෝලියාව
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+86-10
දුරකතනය|65321861
දුරකතනය 2|65321862
ෆැක්ස්|65325426
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.beijing(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.beijing.embassy.gov.lk
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/slembassy.cn
ට්විටර්|twitter.com/SLembassycn
ඉන්ස්ටග්‍රෑම්|slembassy_cn

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, ෂැංහයි, චීනය

 කාර්යාල ප්‍රධානී :
 අනුර ප්‍රනාන්දු මහතා
 කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:Unit 02, 2F, Building A Shanghai MiXC, 1799, Wuzhong Road, Shanghai
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+86-21
දුරකතනය|62376672
දුරකතනය 2|62376689
ෆැක්ස්|62376670
විද්‍යුත් තැපෑල|slcg.shanghai(at)mfa.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල 2|mail(at)slcon.sh.cn
වෙබ් අඩවිය| 
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/SLinShanghai/
ට්විටර්|twitter.com/SLinShanghai

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, ගුවංජෝ

 කාර්යාල ප්‍රධානී :
 සුරංග අල්ගෙවත්ත
 කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:M02, The Garden Hotel, 368, Huanshi Dong Road, Guangzhou, 510064, People’s Republic of China
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+86-20
දුරකතනය|83652857
ෆැක්ස්|83652857
විද්‍යුත් තැපෑල|cgguangzhou@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය| 
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Consulate-General-of-Srilanka-in-Guangzhou-303236366753899
ට්විටර්|twitter.com/SLinGuangzhou

ඉන්දුනීසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, ජකර්තා

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී :
  
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Jalan Diponegoro, No.70, Central Jakarta 10320, Indonesia.
කාර්යාල දින: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+62-21
දුරකතනය|3141018
දුරකතනය 2|3161886
දුරකතනය 3|31902389
ෆැක්ස්|3107962
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.jakarta(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaembassyjakarta.com
ෆේස්බුක්|srilankaembassyjakarta.com/
ට්විටර්|twitter.com/SLinJakarta

ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, තෝක්යෝ

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී :
ඊ. රොඩ්නී එම්. පෙරේරා මහතා
තානාපති
කාර්යාල ලිපිනයe : 2-1-54, Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan.
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +81-3
දුරකතනය | 34406911
දුරකතනය 2 | 34406912
ෆැක්ස් | 34406914
විද්‍යුත් තැපෑල | slemb.tokyo(at)mfa.gov.lk
වෙබි අඩවිය | www.slembassyjapan.com/
ෆේස්බුක් | www.facebook.com/SriLankaEmbassyTokyo/
ට්විටර් | twitter.com/SLinJapan
ඉන්ස්ට්‍රග්‍රෑම් | twitter.com/SLinJapan

මැලේසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, කුවාලා ලම්පූර්

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී :
 එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් කපිල ජයම්පති මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:No 9, Persiaran Ampang Hilir, Taman U Thant, 55000, Kuala Lumpur, Malaysia.
කාර්යාල දින: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+60-3
දුරකතනය|2034 1705/1706
ෆැක්ස්|2034 1707
විද්‍යුත් තැපෑල|slhc.kl(at)mfa.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල 2 slhcmy(at)gmail.com
වෙබ් අඩවිය|www.slhc.com.my
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/srilankahcmalaysia/
ට්විටර්|twitter.com/slhcmy

මියන්මාරයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, යැන්ගොන්

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී :
 ජේ.එම්.ජේ.පී. බණ්ඩාර මහතා 
 තනාපති
කාර්යාල ලිපිනය:34, Taw Win Street, Dagon Township, Yangon – Myanmar
කාර්යාල දින :සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය |+95
දුරකතනය|18222812
ෆැක්ස්|-
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.yangon(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slembyangon.org
ෆේස්බුක්|Facebook Profile: www.facebook.com/slemb.yangon
Facebook Page: www.facebook.com/embslygn
ට්විටර්|twitter.com/SriYangon
 

සිංගප්පූරුවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, සිංගප්පූරුව

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී :
 සෙනරත් දිසානායක මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:51, Newton Road, #13-07/12,Goldhill Plaza,Singapore-308900
කාර්යාල දින: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+65
දුරකතනය| 62544595 -7
ෆැක්ස්|62507201
විද්‍යුත් තැපෑල| slhcs(at)lanka.com.sg
වෙබ් අඩවිය| www.lanka.com.sg
ෆේස්බුක්|
 www.facebook.com/slhcsg/
ට්විටර්|
 twitter.com/SLinsingapore
 

දකුණු කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, සෝල්

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී :
 සාවිත්‍රී අයි. පානබොක්ක මහත්මිය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:39, Dongho-ro 10-gil,Jung-gu,Seoul-04590,South Korea, South Republic of Korea
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:සෙනසුරාදා : ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+82-2
දුරකතනය|2735-2966, 735-2967, 735-2968
ෆැක්ස්| 737-9577
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.seoul(at)mfa.gov.lk, mission(at)slembkr.org
වෙබ් අඩවිය|
 www.slembassykorea.com
ෆේස්බුක්|
www.facebook.com/pg/SLinSouthKorea
ට්විටර්|
 twitter.com/SLinSouthKorea
 

තායිලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, බැංකොක්

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී :
 සී.ඒ. චාමින්දා අයි. කොලොන්නෙ මහත්මිය
 තානාපති 
කාර්යාල ලිපිනය:Ocean Tower II, 13th Floor, No. 75/6-7, Sukhumvit Soi 19, Bangkok 10110, Kingdom of Thailand
 :සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල් සහ සංවිධාන:
ලාඕසය, කාම්බෝජය 
එක්සත් ජාතීන්ගේ ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය ආර්ථික හා සමාජ කොමිසම (UNESCAP)
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+66
දුරකතනය|21054851
ෆැක්ස්|20266390
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.bangkok(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.bangkok.embassy.gov.lk
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/slemb.bangkok
ට්විටර්| twitter.com/SLinBangkok

පිලිපීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, මැනිලා

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී :
  
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:07th Floor, No. 150, GC Corporate Plaza Building, Legaspi Street, Legaspi Village, Makati City, The Philippines
කාර්යාල දින: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් :පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+63-2
දුරකතනය|8120124
දුරකතනය 2|8120125
ෆැක්ස්|8120126
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.manila(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slemb.ph
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/SLEMBManila/
ට්විටර්|twitter.com/SLEmbassy_Phil

වියට්නාමයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, හානොයි

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී :
  
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:No. 55B, Tran Phu Street, Dien Bien Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+84-24
දුරකතනය|37341894
දුරකතනය 2|37341895
ෆැක්ස්|37341897
විද්‍යුත් තැපෑල|slembvn(at)fpt.vn
විද්‍යුත් තැපෑල 2|slemb.hanoi@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slembvn.com
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Embassy-of-Sri-Lanka-Viet-Nam-1785515558390994/
ට්විටර්|twitter.com/SLinVietnam

Close