අතිගරු ජනාධිපතිතුමා

යුරෝපා සංගම් තානාපතිවරුන්ගෙන් රාජපක්‍ෂ මැතිතුමාට ධනාත්මක ප්‍රතිචාර

අද (18) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී යුරෝපා සංගමයේ කොළඹ සිටින තානාපතිවරු හමුවී කොවිඩ් - 19 අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැංවීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළේය.   ...

කැනඩාවේ හා ජැමෙයිකාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරුන් හා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා විසින් 2020 මැයි 28 වැනිදින සංවිධානය කරන ලද “COVID – 19 සහ ඉන් ඔබ්බට යුගයේ සංවර්ධනය සඳහා මූල්‍යකරණය පිළිබඳ ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීමක දී” ජනාධිපති ගේඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සිට කළ කථාව

  ...

11 වන රණවිරු සැමරුම් උළෙල අමතා ජනාධිපති අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළ සම්පූර්ණ කතාව

“විශාල පරිත්‍යාගයක් කොට සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට සාමය උදා කොට දුන් අපේ රණවිරුවන්ට හිමි තැන හා ගෞරවය නැතිකිරීමට ගන්නා උත්සාහයන්ට මම කිසිදු ඉඩක් ලබා දෙන්නෙ නෑ. ….. අපේ රටට අසාධාරණයක් වන  ආකාරයට යම් කිසි ජාත ...

Close
Zoom