අතිරේක ලේකම්වරුන්

අතිරේක ලේකම් – ද්විපාර්ශ්වික කටයුතු (බටහිර සහ නීති)

වගකීම්:

යුරෝපා සහ මධ්‍යම ආසියානු අංශය
දකුණු ඇමෙරිකානු අංශය
ලතින් ඇමෙරිකානු සහ කැරිබියානු අංශය

 

 


අතිරේක ලේකම්

ඒ.එම්.ජේ. සාදික් මහතා
දුරකතනය :+94 112 458 276
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපෑලaddl.sec2(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

ප්‍රියන්ති ජයසුන්දර මෙනවිය
දුරකතනය: +94 112 458 276

අතිරේක ලේකම් – බහුපාර්ශ්වික කටයුතු

වගකීම්:

යුරෝපා සංගම්, පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල, බහුපාර්ශ්වික ගිවිසුම් අංශය
සාර්ක් අංශය
එක්සත් ජාතීන්ගේ සහ මානව හිමිකම් අංශය
සාගර කටයුතු සහ දේශගුණ විපර්යාස අංශය

 

 


අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

අරුණී විජේවර්ධන මිය
දුරකතනය :+94 112 424 773
ෆැක්ස් :+94 112 324 406
විද්‍යුත් තැපෑල : addl.sec1(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නිරූෂා වරාවිට මිය
දුරකතනය: +94 112 424 773
ෆැක්ස්: +94 112 324 406

අතිරේක ලේකම් – ද්විපාර්ශ්වික කටයුතු (නැගෙනහිර)

වගකීම්:

දකුණු ආසියා සහ සාර්ක් අංශය
නැගෙනහිර ආසියාව, අග්නිදිග ආසියාව සහ ඕෂනියාව අංශය
මැදපෙරදිග අංශය
අප්‍රිකා කටයුතු අංශය

 


අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

ඒ.එල්.ඒ. අසීස් මහතා

දුරකතනය :
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපෑල : abdul.azeez@mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

එච්.යූ. මොහාන්ලාල් මෙනවිය

අතිරේක ලේකම් – ආර්ථික කටයුතු

වගකීම්:

බහුපාර්ශ්වික ආර්ථික කටයුතු අංශය
ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික කටයුතු අංශය
ජාත්‍යන්තර සහ තාක්ෂණික සහයෝගිතා අංශය

 

 

 


අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

පි.එම්. අම්සා මහතා
දුරකතනය :+94 112 431 980
ෆැක්ස් :+94 112 458 277
විද්‍යුත් තැපෑල : pakeer.amza(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

දිල්කි හෙන්රිකස් මෙනවිය
දුරකතනය: +94 112 431 980

අතිරේක ලේකම් – පාලන

වගකීම්:

සාමාන්‍ය පාලන අංශය
ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් ආයතනය
බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික පුහුණුකිරීමේ ආයතනය
තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ලේඛනාරක්ෂක අංශය
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

 


අතිරේක ලේකම්

එච්.ඒ.වී.පී. හපන්ගම
දුරකතනය :+94 112 326 026
ෆැක්ස් :+94 112 422 989
විද්‍යුත් තැපෑල : addl.secadmin(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

දුරකතනය: +94 112 326 026
ෆැක්ස්: +94 112 422 989

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close
Zoom