යුරෝපය

නැගෙනහිර ආසියා හා ශාන්තිකර කලාපය

අප්‍රිකාව

ඇමෙරිකානු මහාද්වීප

යුරෝපය

දකුණු ආසියාව

මැද පෙරදිග

 • ඔස්ට්‍රියාව
 • බෙල්ජියම
 • සයිප්‍රස්
 • ප්‍රංශය
 • ජර්මනිය
 • ඉතාලිය
 • නෙදර්ලන්තය
 • නෝර්වේ
 • පෝලන්තය
 • රුසියාව
 • ස්වීඩනය
 • තුර්කිය
 • එක්සත් රාජධානිය
 • එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය-ජිනීවා

ඔස්ට්‍රියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හා නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, වියෙනා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මජින්ත ජයසිංහ මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Weyringergasse 33 – 35 1040, Vienna, Austria
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:

 පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා

සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:බොස්නියාව
  හර්සෙගෝවිනාව
  සර්බියානු ජනරජය
  ස්ලෝවේනියා ජනරජය
  ස්ලොවැක් ජනරජය
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+43-1
දුරකතනය|5037988
ෆැක්ස්|5037993
විද්‍යුත් තැපෑල|slmission(at)srilankaembassy.at
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaembassy.at
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/pages/category/Consulate---Embassy/Embassy-of-Sri-Lanka-in-Austria-2322587174620934/
ට්විටර්|twitter.com/SLinaustria

බෙල්ජියමේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හා යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලය, බ්‍රසල්ස්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ග්‍රේස් ආසිර්වාදම් මිය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Rue Jules Lejeune, #27, 1050 Brussels, Belgium.
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල් හා සංවිධාන:ලක්සම්බර්ග්
  යුරෝපා සංගමය
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+32-2
දුරකතනය|3445394
දුරකතනය 2|3445585
ෆැක්ස්|3446737
විද්‍යුත් තැපෑල|secretariat@srilankaembassy.be
විද්‍යුත් තැපෑල 2|slemb.brussels(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaembassy.be
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Sri Lanka-Embassy-in-Belgium-1359512547458332/
ට්විටර්|twitter.com/SLinBelgium

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, නිකොෂියා

කාර්යාල ප්‍රධානී:
 රෝහණ අඹගොල්ල මහතා
 කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:18, Androkleous Street, Tryplotis, 1061, Nicosia, Cyprus
කාර්යාල දින: 
කාර්යාල වේලාවන්: 
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+357
දුරකතනය|22550030
ෆැක්ස්
|22550040
විද්‍යුත් තැපෑල| 
විද්‍යුත් තැපෑල|slcg.cyprus(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය| 
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/srilankaincyprus
ට්විටර්|twitter.com/SLinCyprus

ප්‍රංශයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, පැරීසිය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තිළීණි ජයසේකර මිය
 වැඩ බලන තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:16, Rue Spontini, 75016 Paris, France
යුනෙස්කෝ කාර්යාලයේ ලිපිනය UNESCO : Bureau 2.08-2.09, 01 Rue Millis, 75732 Paris, Cedex 15
කාර්යාල දින: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල් සහ සංවිධාන:ස්පාඤ්ඤය
  ලෝක සංචාරක සංවිධානය
එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපනික, විද්‍යාත්මක හා සංස්කෘතික සංවිධානය (UNESCO)
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+33-1
දුරකතනය|55733131
ෆැක්ස්|55731849
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.paris(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaembassy.fr
ෆේස්බුක්|https://www.facebook.com/profile.php?id=100017858621506
ට්විටර්|twitter.com/SLinFrance

ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, බර්ලින්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මනෝරි උනම්බුව මිය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Niklasstrasse 19, 14163 Berlin.
කාර්යාල දින :සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:ස්විස් ෆෙඩරල් ජනරජය
  ක්‍රොඒෂියානු ජනරජය
  මැසිඩෝනියා ජනරජය
  මොන්ටෙනීග්‍රෝ
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+49-30
දුරකතනය|80909749
දුරකතනය 2
|80909761
ෆැක්ස්|80909757
විද්‍යුත් තැපෑල|www.facebook.com/GermanyinSriLanka/
විද්‍යුත් තැපෑල 2|slemb.berlin(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilanka-botschaft.de/
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Botschaft-von-Sri-Lanka-in-Berlin-101076452804/
ට්විටර්
|twitter.com/SLinGermany

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට්

කාර්යාල ලිපිනය:Lyoner Str.34, Tower 2 – 7th Floor, 60528 Frankfurt am Main, Germany
කාර්යාල දින: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+49-69
දුරකතනය|66053980
දුරකතනය 2|660539841
ෆැක්ස්|660539899
විද්‍යුත් තැපෑල|slcg.frankfurt(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilanka-konsulat.de
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/sri-Lankan-Consulate-General-in-Frankfurt-am-Main-1074960022567826/
ට්විටර්|twitter.com/SLin Frankfurt

ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, රෝමය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සිසිර සෙනෙවිරත්න මහතා
 වැ. බ. තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Via Adige No.2, 00198 Rome, Italy
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:0900 – 1700hrs
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල් සහ සංවිධාන:ඇල්බේනියාව
  සයිප්‍රසය
  ග්‍රීසිය
  මෝල්ටාව සහ සැන් මැරීනෝ
  ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO),
  කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර අරමුදල (IFAD),
  ලෝක ආහාර වැඩසටහන (WFP)
  සංස්කෘතික දේපළ සංරක්ෂණය හා ප්‍රතිසංස්කරණය අධ්‍යයනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය (ICCROM)
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+39
දුරකතනය|068554579
දුරකතනය 2|068840801
දුරකතනය 3|068554560
ෆැක්ස්|0684241670
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.rome(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaembassyrome.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/SriLankainItaly
ට්විටර්|twitter.com/SLinItaly

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, මිලානෝ

කාර්යාල ලිපිනය :Via Francesco Melzi d’Eril, 34 20154 Milan, Italy
කාර්යාල දින :සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+39
දුරකතනය|02 49536530
ෆැක්ස්|02 49536533
විද්‍යුත් තැපෑල|slcg.milan(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය| 
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/consulate-General-of-Sri-Lanka-in-Milan-Italy-1873147942938973/
ට්විටර්|twitter.com/SLinMilan

නෙදර්ලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, හේග්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 අරුණි රණරාජා මිය
 තානාපති/ රසායනික අවි තහනම් කිරීම පිළිබඳ සංවිධානය සඳහා වූ නිත්‍ය නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:Javastraat 2c,
2585 AM, the Hague, the Netherland
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ සංවිධාන:රසායනික අවි තහනම් කිරීම පිළිබඳ සංවිධානය
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+31-70
දුරකතනය|3655910
ෆැක්ස්|3465596
විද්‍යුත් තැපෑල
|mission(at)embsl.nl
විද්‍යුත් තැපෑල 2|slemb.hague(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.netherlands.embassy.gov.lk
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Embassy-of-Sri-Lanka-in-The-Netherlands-284020678373825
ට්විටර්|twitter.com/slinnetherlands

නෝර්වේහි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, ඔස්ලෝ

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ගොඩ්ෆ්‍රී කුරේ මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:SjØlyst Plass 2, Oslo, Norway
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.45 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:ෆින්ලන්ත ජනරජය
  අයිස්ලන්ත ජනරජය
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+47
දුරකතනය|23136950
ෆැක්ස්|23317090
විද්‍යුත් තැපෑල|embassysl(at)srilanka.no
විද්‍යුත් තැපෑල 2|slemb.oslo(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilanka.no
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Embassy-of-Sri-Lanka-Oslo-Norway-145764082166605/
ට්විටර්|twitter.com/SLinNorway

පෝලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, වෝර්සෝ

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එස්.ඩී.කේ. සේමසිංහ මිය
 අතරතුර තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Choragwi Pancerneij 8,02-951 Warsaw, Poland
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:බල්ගේරියාව
  රුමේනියාව
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+48
දුරකතනය|228538896
දුරකතනය 2|228538897
ෆැක්ස්|228435348
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.warsaw(at)mfa.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල|chandrasekra.wijeratne(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaembassy.com.pl
ෆේස්බුක්|https://www.facebook.com/Embassy-of-Sri-Lanka-in-Poland-1854159684827890/
ට්විටර්|twitter.com/slinpoland

රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, මොස්කව්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මහාචාර්ය එම්. ඩී. ලමාවංශ මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Ulitsa Schepkhina – 24, Moscow 129090, Russia
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:ආර්මේනියාව
  බෙලාරුස්
  මෝල්දෝවා
  උස්බෙකිස්තානය
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+7
දුරකතනය|4956881620
දුරකතනය 2
|4956881651
ෆැක්ස්|4956881757
විද්‍යුත් තැපෑල|moscow@srilankaembassy.ruembassy.ru
විද්‍යුත් තැපෑල 2|info@srilankaslemb.moscow@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaembassy.ru
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/slembassymoscow
ට්විටර්|twitter.com/SLinRussia

ස්වීඩනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, ස්ටොක්හෝම්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සුදන්ත ගනේගම ආරච්චි මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Niklasstrasse 19, 14163 Berlin.
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:ඩෙන්මාර්කය
  එස්තෝනියාව
  ලැට්වියාව
  ලිතුවේනියාව
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+46-8
දුරකතනය|6636523
දුරකතනය 2|6636525
ෆැක්ස්|80909757
විද්‍යුත් තැපෑල|info@stockholm.embassy.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල 2|slemb.stockholm@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.stockholm.embassy.gov.lk
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/SLinSweden
ට්විටර්|twitter.com/SLinSweden

තුර්කියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, අන්කාරා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එම්. ආර්. හසන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:No. 41, G.O.P., Ankara, Turkey 06700
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:ජෝර්ජියාව
  යුක්රේනය
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+90
දුරකතනය|3124271021
දුරකතනය 2|3124271023
ෆැක්ස්|3124271026
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.ankara@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය| http://srilanka.org.tr/
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/slembankara
ට්විටර්|twitter.com/slembankara

එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සරෝජා සිරිසේන මිය
 මහා කොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය :13, Hyde Park Gardens, London W2 2LU, United Kingdom
කාර්යාල දින: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: පෙ.ව. 9.30 සිට ප.ව. 5.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+44
දුරකතනය|2072621841
ෆැක්ස්|2072627970
විද්‍යුත් තැපෑල|mail@slhc-london.co.uk
විද්‍යුත් තැපෑල|slhc.london@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|srilankahc.uk/
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Sri-Lanka-High-Commission-in-London-138363536714273
ට්විටර්|twitter.com/SLHCinLondon

එක්සත් ජාතීන් සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය හා ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, ජිනීවා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 දයානි මෙන්ඩිස් මිය
 වැ. බ. තානාපති/ නිත්‍ය නියෝජිත හා කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:56, Rue de Moillebeau, 5th Floor, 1209 Geneva, Switzerland
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල් සහ සංවිධාන:වතිකානුව
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+41
දුරකතනය|229191250
දුරකතනය 2|227882441
දුරකතනය 3|229191251
ෆැක්ස්|227349084
විද්‍යුත් තැපෑල|prun.geneva@mfa.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල 2|trade@lankamission.org
වෙබ් අඩවිය|www.lankamission.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/srilankamission.geneva.3
ට්විටර්|twitter.com/SLUNGeneva

Close
Zoom