අප්‍රිකාව

නැගෙනහිර ආසියා හා ශාන්තිකර කලාපය

අප්‍රිකාව

ඇමෙරිකානු මහාද්වීප

යුරෝපය

දකුණු ආසියාව

මැද පෙරදිග

ඊජිප්තුවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, කයිරෝ

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එම්. කේ. පත්මනාතන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:No.8, Sri Lanka Street, (Former Yehiya Ibrahim Street), Zamalek, Cairo, Egypt.
කාර්යාල දින:Sunday to Thursday
කාර්යාල වේලාවන් :0830 – 1600hrs
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:
එරිත්‍රියාව
  ලිබියාව
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+20
දුරකතනය|227350047
දුරකතනය 2|227354966
ෆැක්ස්|227367138
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.cairo(at)mfa.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල|-
වෙබ් අඩවිය|-
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/slembassyeg
ට්විටර්|twitter.com/SLinCairo

ඉතියෝපියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, අඩිස් අබාබා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තනතුර පුරප්පාඩුව පවති
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:No. 875, P.O Box: 5738, Addis Ababa (GPO)
Kebele 02, Bole Sub City, Addis Ababa, Ethiopia
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:0830 –  1630hrs
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+251
දුරකතනය|116154681
දුරකතනය 2|116154684
ෆැක්ස්|116154785
විද්‍යුත් තැපෑල slemb.ethiopia(at)gmail.com
වෙබ් අඩවිය|http://www.slembassyethiopia.lk/index.php?lang=en
ෆේස්බුක්|www.faceboook.com/srilankaembassy.ethiopia.940
ට්විටර්|twitter.com/SLinEthiopia

කෙන්යාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, නයිරෝබි

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 වේලුපිල්ලේ කනනාතන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:L.R. No. 1/1102, Lenana Road, Kilimani, Nairobi, Kenya
Postal Address:P.O Box: 48145 – 00100, GPO, Nairobi, Kenya
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:0830 – 1630hrs
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:කොංගෝ ජනරජය(බ්‍රසාවිල්)
  ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී ජනරජය කොංගෝව
  උගන්ඩාව
  රුවන්ඩාව
  UNEP
  UN-HABITAT
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+254-20
දුරකතනය|734387267
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|slhc.nirobi(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slhcnairobi.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Sri- Lanka-High-Commission-Nairobi-Kenya-1691057914530194/
ට්විටර්|twitter.com/SLinkenya

නයිජීරියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, අබූජා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජේ.එම්.ජේ.පී. බණ්ඩාර මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:Plot No: 1346, Agulu Lake Street, Cadastral Zone A-05, Maitama Extension, Abuja, Federal Republic of Nigeria.
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:0830 – 1615hrs
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:කෝට් ඩි අයිවෝර්
  ගැම්බියාව
  ගිනියාව
  ගිනියා බිස්සව්
  ටොගො
  බෙනින්
  බුර්කිනා ෆාසෝ
  සියාරා ලියොන්
  ලයිබීරියාව
  මොරිටේනියාව
  මාලි
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+234
දුරකතනය|7059356481
දුරකතනය 2|-
ෆැක්ස්|-
විද්‍යුත් තැපෑල slemb.abuja(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය| 
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/High-Commission-of-SRI-LANKA-In-Nigeria-730477853791655
ට්විටර්|twitter.com/SLinNigeria

 සීෂෙල්ස් හි ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, වික්ටෝරියා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ශ්‍රීමාල් වික්‍රමසිංහ මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:Independence Avenue, Capital City Building, 03rd Floor, Room 3-01,   P.O  Victoria, Mahe, Seychelles
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:0900 – 1700hrs
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:මැඩගස්කරය
  කොමරෝස්
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+248
දුරකතනය|4610590
දුරකතනය 2|4610593
ෆැක්ස්|4610591
විද්‍යුත් තැපෑල|slhc.seychelles(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slhcaust.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/pages/High-Commission-of-Srilanka-Seychells/1762585674040893
ට්විටර්|-

දකුණු අප්‍රිකාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, ප්‍රිටෝරියා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සිරිසේන අමරසේකර මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:410, Alexander Street, Brooklyn, Pretoria 0181, South Africa
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:0830 – 1630hrs
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:ලෙසතෝව
  මලාවි
  මොසැම්බික්
  නැමීබියා
  එස්වාටිනි
  සැම්බියාව
  සිම්බාබ්වේ
  ඇන්ගෝලා
  බොට්ස්වානා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+27-12
දුරකතනය|4607679
දුරකතනය 2|4607690
ෆැක්ස්|4607702
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.pretoria(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilanka.co.za
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Sri-Lanka-High-Commision-in-Pretoria-313999939043747/
ට්විටර්|twitter.com/SLinPretoria

Close