අප්‍රිකාව

නැගෙනහිර ආසියා හා ශාන්තිකර කලාපය

අප්‍රිකාව

ඇමෙරිකානු මහාද්වීප

යුරෝපය

දකුණු ආසියාව

මැද පෙරදිග

ඊජිප්තුවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, කයිරෝ

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එම්. කේ. පත්මනාතන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:No.8, Sri Lanka Street, (Former Yehiya Ibrahim Street), Zamalek, Cairo, Egypt.
කාර්යාල දින:Sunday to Thursday
කාර්යාල වේලාවන් :0830 – 1600hrs
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:
එරිත්‍රියාව
  ලිබියාව
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+20
දුරකතනය|227350047
දුරකතනය 2|227354966
ෆැක්ස්|227367138
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.cairo(at)mfa.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල|-
වෙබ් අඩවිය|-
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/slembassyeg
ට්විටර්|twitter.com/SLinCairo

ඉතියෝපියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, අඩිස් අබාබා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තනතුර පුරප්පාඩුව පවති
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:No. 875, P.O Box: 5738, Addis Ababa (GPO)
Kebele 02, Bole Sub City, Addis Ababa, Ethiopia
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:0830 –  1630hrs
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+251
දුරකතනය|116154681
දුරකතනය 2|116154684
ෆැක්ස්|116154785
විද්‍යුත් තැපෑල slemb.ethiopia(at)gmail.com
වෙබ් අඩවිය|http://www.slembassyethiopia.lk/index.php?lang=en
ෆේස්බුක්|www.faceboook.com/srilankaembassy.ethiopia.940
ට්විටර්|twitter.com/SLinEthiopia

කෙන්යාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, නයිරෝබි

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 වේලුපිල්ලේ කනනාතන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:2nd Floor, Wing A, West 1, Paraklands Road,, Nairobi, Kenya
Postal Address:P.O Box: 48145 – 00100, GPO, Nairobi, Kenya
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:0830 – 1630hrs
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:Benin ,Burkina Faso, Democratic Republic of Congo,Republic of the Congo Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia,Mali, Mauritania, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Togo,
  කොංගෝ ජනරජය(බ්‍රසාවිල්), ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී ජනරජය කොංගෝව
  උගන්ඩාව සහ දකුණු සුඩානය
  UNEP
  UN-HABITAT
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+254
දුරකතනය|734387267
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|slhc.nirobi(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slhcnairobi.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Sri- Lanka-High-Commission-Nairobi-Kenya-1691057914530194/
ට්විටර්|twitter.com/SLinkenya

නයිජීරියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, අබූජා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජේ.එම්.ජේ.පී. බණ්ඩාර මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:Plot No: 1346, Agulu Lake Street, Cadastral Zone A-05, Maitama Extension, Abuja, Federal Republic of Nigeria.
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:0830 – 1615hrs
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:කෝට් ඩි අයිවෝර්
  ගැම්බියාව
  ගිනියාව
  ගිනියා බිස්සව්
  ටොගො
  බෙනින්
  බුර්කිනා ෆාසෝ
  සියාරා ලියොන්
  ලයිබීරියාව
  මොරිටේනියාව
  මාලි
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+234
දුරකතනය|7059356481
දුරකතනය 2|-
ෆැක්ස්|-
විද්‍යුත් තැපෑල slemb.abuja(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය| 
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/High-Commission-of-SRI-LANKA-In-Nigeria-730477853791655
ට්විටර්|twitter.com/SLinNigeria

 සීෂෙල්ස් හි ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, වික්ටෝරියා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ශ්‍රීමාල් වික්‍රමසිංහ මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:Capital City Building, 03rd Floor, Room 3-01, Independence Avenue,   P.O Box 255,  Victoria, Mahe, Seychelles
කාර්යාල දින:Monday - Friday
කාර්යාල වේලාවන්:0900 – 1700hrs
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:මැඩගස්කරය
  මොරිෂස්
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+248
දුරකතනය|2783399
දුරකතනය 2|2783391
ෆැක්ස්|--
විද්‍යුත් තැපෑල|slhc.seychelles(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slhcseychelles.com
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/pages/High-Commission-of-Srilanka-Seychells/1762585674040893
ට්විටර්|@seychells_slhc

දකුණු අප්‍රිකාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, ප්‍රිටෝරියා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සිරිසේන අමරසේකර මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:410, Alexander Street, Brooklyn, Pretoria 0181, South Africa
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:0830 – 1630hrs
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:ලෙසතෝව
  මලාවි
  මොසැම්බික්
  නැමීබියා
  එස්වාටිනි
  සැම්බියාව
  සිම්බාබ්වේ
  ඇන්ගෝලා
  බොට්ස්වානා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+27-12
දුරකතනය|4607679
දුරකතනය 2|4607690
ෆැක්ස්|4607702
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.pretoria(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilanka.co.za
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Sri-Lanka-High-Commision-in-Pretoria-313999939043747/
ට්විටර්|twitter.com/SLinPretoria

Close