හිටපු ලේකම්වරුන්

ශ්‍රීමත් කන්දයියා වෛත්තියනාදන් මහතා

ශ්‍රීමත් වේලුපිල්ලෙයි කුමාරස්වාමි මහතා

ගුණසේන ද සොයිසා මහතා

එච්. ඊ. තෙන්නකෝන් මහතා

එම්. එෆ්. ද එස්. ජයරත්න මහතා

නීල් ක්වින්ටස් ඩයස් මහතා

ආතර් රත්නවේල් මහතා

ජී. වී. පී. සමරසිංහ මහතා

ඩබ්ලිව්.ටී.ජයසිංහ මහතා

බර්නාඩ් තිලකරත්න මහතා

රොඩ්නි වැන්ඩගර්ට් මහතා

විල්හෙල්ම් වවුටර්ස් මහතා

ලයනල් ප්‍රනාන්දු මහතා

ජී. විජේසිරි මහතා

නිහාල් රොඩ්‍රිගෝ මහතා

බී. ඒ. බී. ගුණතිලක මහතා

එච්. එම්. ජී. එස්. පලිහක්කාර මහතා

ආචාර්ය පාලිත ටී. බී. කොහොන මහතා

රොමේෂ් ජයසිංහ මහතා

කරුණාතිලක අමුණුගම මහතා

ක්ෂෙනුකා සෙනෙවිරත්න මහත්මිය

චිත්‍රාංගනී වාගීෂ්වර මහත්මිය

රවිනාථ ආර්යසිංහ මහතා

ඇසළ වීරකෝන් මහතා

ප්‍රසාද් කාරියවසම් මහතා

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close