උතුරු ඇමරිකා අංශය

උතුරු ඇමරිකා අංශය

දේශපාලන, ආර්ථික, අධ්‍යාපනය සහ වෙනත් ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හා කැනඩාව සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා හා සම්බන්ධ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම උතුරු ඇමරිකා අංශයට පැවරී ඇත. එක්සත් ජනපදයේ හා කැනඩාවේ පිහිටා ඇති ද්විපාර්ශ්වික දූත මණ්ඩල හතර හරහා මෙම අංශය අදාළ රටවල දේශපාලන හා සමාජ ආර්ථික ප්‍රවණතා අධීක්ෂණය කරයි.

එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික ද්විපාර්ශ්වික නියෝජනයට, වොෂිංටන් ඩීසී හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සහ ලොස් ඇන්ජලීස් හි කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය ඇතුළත් වේ. කැනඩාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික නියෝජනයට ඔටාවා හි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සහ ටොරොන්ටෝහි කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය ඇතුළත් වේ.

මෙම රටවල් දෙක සමඟ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයකට පහසුකම් සැලසීම සඳහා මෙම අංශය කටයුතු කරමින් සිටින අතර, යාන්ත්‍රණ / කාර්යයන් / වැඩසටහන් කිහිපයක්, අනෙකුත් දේ අතර, මෙරටට පැමිණෙන සහ මෙරටින් විදේශීය රටවල නියැලෙන ඉහළ මට්ටමේ සහ නිල සංචාර, වාර්ෂික හවුල්කාරිත්ව සංවාද හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ සබඳතාවල සමස්ථය ආවරණය කරයි.

ද්විපාර්ශ්වික වශයෙන් අදාළවන කරුණු සම්බන්ධයෙන් කොළඹ පිහිටි දෙරටේ නේවාසික දූත මණ්ඩල සමඟ සන්නිවේදන කටයුතු සිදුකිරීමේ ප්‍රධාන ස්ථානය වන්නේ ද මෙම අංශයයි. ශ්‍රී ලංකා රජයේ රේඛීය නියෝජිතායතන, විදේශ රටවල පිහිටි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල සහ අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී කොළඹ පිහිටි නේවාසික දූත මණ්ඩල සමඟ සිදුකරන හවුල්කාරීත්ව කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා ඒවා පිළිබඳ ඉදිරි කටයුතු සිදුකිරීම මෙම කාර්යයන් අතර වේ.

සෙසු නිලධාරීන්

අංශ ප්‍රධානී - අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

නම : සබරුල්ලා ඛන් මහතා
දුරකතනය :+94 112 343 355
විද්‍යුත් තැපෑල :dgun(at)mfa.gov.lk

අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ.)

නම : රන්සිරි පෙරේරා මහතා
දුරකතනය :
+94112338317
විද්‍යුත් තැපෑල :
ransiri.perera@mfa.gov.lk

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

නම : හිරුණි රාජපක්‍ෂ මිය
දුරකතනය :
+94112338317
විද්‍යුත් තැපෑල :
hiruni.rajapakse(at)mfa.gov.lk

ශාඛා ප්‍රධානී

නම: ගංගා මහාදේව මිය
දුරකතනය: +94 117 024 897
විද්‍යුත් තැපෑල: north.america(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නම : චන්ද්‍රලතා රණතුංග මිය
දුරකතනය : +94 117 024 897

උතුරු ඇමරිකා අංශය

දුරකතනය : +94 11 7 024 897
ෆැක්ස් : +94 112 323 228
විද්‍යුත් තැපෑල : north.america(at)mfa.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close