අමාත්‍ය, විදේශ අමාත්‍යාංශය

ගරු. දිනේෂ් ගුණවර්ධන
විදේශ අමාත්‍ය

 

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 2019 නොවැම්බර් 25 වන දින විදේශ සබඳතා අමාත්‍යවරයා ලෙස සිය රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරන ලදි.  විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා 1973 දී මහජන එක්සත් පෙරමුණු පක්ෂයේ නායකයා ලෙස සිය දේශපාලන ජීවිතය ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව, සෑම තරාතිරකම දේශපාලන හා පාලන කටයුතුවලට දායකත්වය ලබා දෙමින් ප්‍රවීණ දේශපාලඥයෙකු ලෙස  එම කාර්යයේ නිරතව සිටියි.

විදේශ අමාත්‍ය ගුණවර්ධන මැතිතුමා 1983 සිට වසර 37ක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර විදේශ අමාත්‍ය ධූරය හෙබවීමට පෙර, ප්‍රවාහන අමාත්‍ය(2000), පරිසර අමාත්‍ය (2001), උසස් අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය (2004-2007 ජනාධිපතිතුමා යටතේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයට පත්කරන ලදී), පූජනීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන අමාත්‍ය (2007-2010) නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍ය (2004-2010), ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන අමාත්‍ය (2010-2015), මහානගර හා බටහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය 2018 යන අමාත්‍ය ධූර ද 2015 සිට 2018 දක්වා දක්වා ඒකාබද්ධ විපක්ෂ නායක ධූරය ද හොබවා තිබේ.

විදේශ අමාත්‍ය ගුණවර්ධන මහතා 2019 නොවැම්බර් සිට 2020 මාර්තු දක්වා සභානායක තනතුර ද හෙබ වූ අතර, 2019 සිට රැකියා නිපුණතා සංවර්ධන හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය තනතුර ද හොබවයි. ඔහු 2010-2015 දක්වා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ද විය. ඔහු පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ සාමාජිකයෙක් ද විය.

විදේශ අමාත්‍යවරයා ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සාමකාමී හා සමෘද්ධිමත් වටපිටාවක් සහතික කරමින් නිරවුල් ලෙස ප්‍රකාශිත හා ප්‍රතිපත්ති පාදක කොටගත් විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරයි. නොබැඳි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ශක්තිමත් කිරීම සහ සාමය, ආරක්ෂාව සහ සමෘද්ධිය සඳහා හවුල්කාරිත්ව ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව විදේශයන් සමඟ පවත්වාගෙන යනු ලබන දිගුකාලීන සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම එතුමාගේ අභිප්‍රායයි.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 1949 මාර්තු 02 වන දින ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලැබූ අතර එතුමාගේ පියා දිවංගත පිලිප් ගුණර්ධන මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනය ලද දායාදයක් ලෙස සැලකිය හැක. දිවංගත ගරු. ගුණවර්ධන මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික වීරයෙකු වූ අතර වෘත්තීය සමිති නායකයෙකු, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු අමාත්‍යවරයෙකු, දේශපාලන පක්ෂයක නිර්මාතෘවරයෙකු සහ කතුවරයෙකු ද විය. ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ මව වන දිවංගත කුසුමා ගුණවර්ධන මැතිනිය ද ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ දේශපාලනඥවරියකි.

විදේශ අමාත්‍ය ගුණවර්ධන මැතිතුමා,  කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකු වන අතර පිළිවෙලින් ව්‍යාපාර පරිපාලනය, කළමණාකරණය පිළිබඳ ආශ්‍රිත උපාධියක් හා ව්‍යාපාර පරිපාලනය, කළමණාකරණය හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රවාහන පිළිබඳ ප්‍රථම උපාධියක් නියෙන්රෝඩ් ව්‍යාපාරික විශ්ව විද්‍යාලයෙන් (නෙදර්ලන්තයේ ව්‍යාපාර පාසල) සහ ඔරිගන් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ලබා ඇත.

Print Friendly, PDF & Email

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close
Zoom