ඇමෙරිකානු මහාද්වීප

නැගෙනහිර ආසියා හා ශාන්තිකර කලාපය

අප්‍රිකාව

ඇමෙරිකානු මහාද්වීප

යුරෝපය

දකුණු ආසියාව

මැද පෙරදිග

බ්‍රසීලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, බ්‍රසීලියා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සුමිත් දසනායක මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:SHIS QI 26, Conjunto 11, Casa 18, Lago Sul, Brasilia DF, CEP 71670 – 110, Brasilia DF , Brazil
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.45 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:ආර්ජෙන්ටිනාව
  කොලොම්බියාව
  සුරිනාම්
  පැරගුවේ
  උරුගුවේ
  චිලී
  පේරු
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+55 -61
දුරකතනය|35413481
දුරකතනය 2|35413488
ෆැක්ස්|35418601
විද්‍යුත් තැපෑල slemb.brasilia(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|https://brazil.embassy.gov.lk
ෆේස්බුක්|https://www.facebook.com/srilankaembassybr
ට්විටර්|twitter.com/SLinbrazil

කැනඩාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, ඔටාවා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 හර්ෂ කුමාර නවරත්න
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:333, Laurier Avenue West, Suite 1204, Ottawa, Ontario. K1P 1C1,
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.45 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+1
දුරකතනය|613 233 8449 / 613 233 7821
ෆැක්ස්|613 238 8448
විද්‍යුත් තැපෑල|slhcit(at)rogers.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|slhc.ottawa(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilankahcottawa.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/ottawaslhc/
ට්විටර්|twitter.com/SLinOttawa

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, ටොරොන්ටෝ

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තුෂාර රෞද්‍රිගෝ මහතා
 කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:01, Eglinton Avenue East , Suit # 501, Toronto, ontario, M4p 3A1
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.45 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+1
දුරකතනය|4163239133
දුරකතනය 2|4163230729
ෆැක්ස්|4163233205
විද්‍යුත් තැපෑල|srilanka(at)bellnet.ca
විද්‍යුත් තැපෑල 2 slcg.toronto(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.torontoslcg.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/pg/Consulate-General-of-Sri-Lanka-in-Toronto-179600112774745/posts/?ref=page_internal
ට්විටර්|twitter.com/SLinToronto

කියුබාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, හවානා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුකේතැන්න
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය :e/30 y 32 # 3004, 5ta Avenida, Miramar, Havana, Cuba
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:0830 – 1630hrs
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:ඩොමීනිකානු ජනරජය
  ඉක්වදෝරය
  එල් සැල්වදෝර්
  හයිටි
හොන්ඩුරාස්
  ජැමෙයිකාව
පැනමාව
  වෙනිසියුලාව
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+53-7
දුරකතනය|2042562
දුරකතනය 2|2141125
ෆැක්ස්|2042183
විද්‍යුත් තැපෑල|slmission(at)srilankaembcuba.org
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.havana(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaembcuba.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Embassy-of-Sri-Lanka-in-Havana/
ට්විටර්|twitter.com/SriLankainCuba

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, නිව් යෝර්ක්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මොහාන් පීරිස් මහතා
 තානාපති හා නිත්‍ය නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:820, Second Avenue (2nd Floor), New York – NY 10017, USA
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:බහමාස්
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+1
දුරකතනය|2129867040
දුරකතනය 2|2129867041
දුරකතනය 3|2129867042
දුරකතනය 4|2129867043
ෆැක්ස්|2129861838
විද්‍යුත් තැපෑල|prun.newyork(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.un.int/srilanka
ෆේස්බුක්|facebook.com/SriLankaUNNewYork
ට්විටර්|twitter.com/SLUNNewYork

එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, වොෂිංටන් ඩී.සී.

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 රවිනාථ ආර්යසිංහ මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:3025, Whitehaven Street NW, Washington D.C 20008, USA.
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+1
දුරකතනය|2024834025
දුරකතනය 2|2024834026
දුරකතනය 3
|2024834027
දුරකතනය 4|2024834028
ෆැක්ස්|2022327181
විද්‍යුත් තැපෑල
|itu(at)slembassyusa.org
වෙබ් අඩවිය|www.slembassyusa.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/slembassyusa
ට්විටර්|twitter.com/EmbassyofSL

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, ලොස් ඇන්ජලීස්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එච්.එම්.බී. හේරත් මහතා
 කොන්සල් ජනරාල් (වැ.බ.)

කාර්යාල ලිපිනය       :3250, Wilshire Blvd, Suite # 2180, Los Angeles, CA 90010, USA
කාර්යාල දින             :සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්    :පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා

ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|0+1
දුරකතනය|2133870210
දුරකතනය 2|2133870211
දුරකතනය 3|2133870214
ෆැක්ස්|2133870216
විද්‍යුත් තැපෑල|slcg.losangeles.@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaconsulatela.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/SLconsulateLA/

Close