මැද පෙරදිග

නැගෙනහිර ආසියා හා ශාන්තිකර කලාපය

අප්‍රිකාව

ඇමෙරිකානු මහාද්වීප

යුරෝපය

දකුණු ආසියාව

මැද පෙරදිග

බහ්රේන් රාජධානියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, මනමා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ප්‍රදීපා සේරම් මිය
 තානාපතිනි
කාර්යාල ලිපිනය:Villa 25, Um Shoom Avenue, Block 333, Al-Mahooz, Kingdom of Bahrain
කාර්යාල දින:ඉරිදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+973
දුරකතනය|17008410
දුරකතනය 2|17660408
ෆැක්ස්|17660407
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.bahrain(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය| 
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/slembbahrain/
ට්විටර්|twitter.com/SLinBahrain

ඉරානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, ටෙහ්රාන්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජී.එම්.වී. විශ්වනාත් අපෝන්සු මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:No.72, Sarv St., Africa Blvd, Tehran, Iran.
කාර්යාල දින:Sunday to Thursday
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 16.00 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:අසර්බයිජාන් ජනරජය
  තුර්ක්මේනිස්තානය
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+98-21
දුරකතනය|88656253
දුරකතනය 2|88656328
ෆැක්ස්|88656326
විද්‍යුත් තැපෑල|slembiran(at)yahoo.com
වෙබ් අඩවිය|-
Facebook|facebook.com/slembtehran
Instagram|instagram.com/sliniran/

ඉරාකයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, බැග්ඩෑඩ්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තනතුර පුරප්පාඩුව පවතී
කාර්යාල ලිපිනය:No 11, Lane 34, Area No. 611, Al-Mansour, Al-Dawoody, Baghdad, Iraq
කාර්යාල දින:ඉරිදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 3.15 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+964
දුරකතනය|7704847458
ෆැක්ස්|80909757
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.baghdad(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.abudhabi.embassy.gov.lk
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/SriLanka-in-Iraq-1459028054164506/
ට්විටර්
|twitter.com/SLinIraq

ඊශ්‍රායලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, ටෙල් අවීව්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 වරුණ විල්පාත මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:No.4, Jean Jaures Street, Tel Aviv 63412, Israel
කාර්යාල දින:ඉරිදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: පෙ.ව. 8.15 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+972
දුරකතනය|035277635
දුරකතනය 2|-
ෆැක්ස්|035277634
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.telaviv@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaembassyil.com
ෆේස්බුක්|facebook.com/srilankaembassyinIsrael
ට්විටර්|twitter.com/SLinIsrael

ජෝර්දානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, අම්මාන්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජේ.ඒ.ඩී.එස්. ප්‍රියංගිකා විජේගුණසේකර මිය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Building No. 7, Al Madina Al Munawara Street, P. O. Box 830731, Amman 11183, Jordan
කාර්යාල දින:Sunday to Thursday
කාර්යාල වේලාවන්:0830 – 1630hrs
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+962-6
දුරකතනය|5820611
දුරකතනය 2|5820612
ෆැක්ස්|5820615
ක්ෂණික ඇමතුම් (24/7)|077313323
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.amman(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය| 
ෆේස්බුක්|SLembinjordan
ට්විටර්|twitter.com/SLinJordan

කුවේට් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, කුවේට්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 යූ. එල් . මොහමඩ් ජවුහාර් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Building No. 01, Block No. 10, Street No. 107, Jabriya, State of Kuwait
කාර්යාල දින:ඉරිදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+965
දුරකතනය|25314977
දුරකතනය 2|25354633
ෆැක්ස්|25354634
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.kuwait(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|http://www.kuwait.embassy.gov.lk
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/SriLankaEmbassyinKuwait
ට්විටර්|twitter.com/SLinKuwait

ලෙබනනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, බෙයිරූට්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ශානි කල්‍යාණරත්න කරුණාරත්න මිය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:3140, Rue 01, Damascus Road, Araya, Baabda, Lebanon
තැපැල් ලිපිනය:P.O. Box 175, Hazmieh, Beirut, Lebanon.
කාර්යාල වේලාවන්:

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා

කාර්යාල වේලාවන්: පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 15.30 දක්වා
                                පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා (Consular hours)

සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:සිරියාව
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+961
දුරකතනය|5769585
දුරකතනය 2|5766294
ෆැක්ස්|5769584
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.beirut(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaembassybeirut.com
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/SLembLebanon
ට්විටර්
|twitter.com/slinlebanon

ඕමානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, මස්කට්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ඒ.එල්. සබරුල්ලාහ් ඛාන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Villa No. 701, Way No. 2114, Al Bashair Street, Madinat Al Sultan Qaboos, Sultanate of Oman
කාර්යාල දින:ඉරිදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.00  සිට ප.ව.3.00 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:යේමන ජනරජය
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+968
දුරකතනය|24697841
දුරකතනය 2|24697842
ෆැක්ස්|24697336
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.muscat(at)mfa.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල|-
වෙබ් අඩවිය|www.slemb.org.om
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/slembmuscat/
ට්විටර්|twitter.com/SLinOman

ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත කාර්යාලය, රාමල්ලාහ්

කාර්යාල :
 තනතුර පුරප්පාඩුව පවතී
කාර්යාල ලිපිනය:Villa Azzam Al-Ajoully, Betunia, H.E. Mahinda Rajapaksa Road, Ramallah City, State of Palestine
කාර්යාල දින :ඉරිදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: පෙ.ව. 8.15 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+97-22
දුරකතනය|2904271
ෆැක්ස්|slrep@palnet.com
විද්‍යුත් තැපෑල|slrep@palnet.com
වෙබ් අඩවිය|www.slmissionps.org
ෆේස්බුක්|WWW.facebook.com/srilanka.embassy.395
ට්විටර්|twitter.com/slinpalestine

කටාර් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය,දෝහා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එම්. මෆාස් මොහිදීන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:No. 21A, Al Raheeb Street, No.860, Zone 47,
P.O. Box 19075, Doha, State of Qatar
කාර්යාල දින: ඉරිදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා 
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+974
දුරකතනය|44677627
දුරකතනය 2|44677647
ෆැක්ස්|44674788
විද්‍යුත් තැපෑල|lankaembqatar@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.doha@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slembassy-qatar.com
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Sri-Lanka-Embassy-in-Qatar-847143305440287
ට්විටර්|twitter.com/SLinQatar

සවුදි අරාබියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, රියාද්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 දුල්මිත් වරුණ මහතා
 අතරතුර තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:#44, Ahmed Abdul Gaffoor, Al-Attar Street, Olaya District,Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
කාර්යාල දින: ඉරිදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+966
දුරකතනය|114608232
දුරකතනය 2|114608235
ෆැක්ස්|114608846
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.riyadh@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slemb.org.sa
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Embassy-Of-Sri Lanka-Riyadh-707693216084588
ට්විටර්
|twitter.com/SLinRiyadh

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, ජෙඩා

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ටී.එෆ.එම්. ආශික් මහතා
 වැ.බ. කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:P.O.Box- 23561, Jeddah 21436, Kingdom of Saudi Arabia
කාර්යාල දින:ඉරිදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+966-12
දුරකතනය|6065414
දුරකතනය 2|6063442
දුරකතනය 3|6065772
ෆැක්ස්|6064439
විද්‍යුත් තැපෑල|slcg.jeddah@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slcgjeddah.embassy.gov.lk
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/missionjeddah/
ට්විටර්|twitter.com/SLinJeddah

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, අබුඩාබි

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මල්රාජ් ද සිල්වා මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Villa No.2, Plot B-44 8 C Street, Al Hudhaiba, Dubai, UAE
P. O Box 51528, Dubai, UAE
කාර්යාල දින: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+971
දුරකතනය|26316444
ෆැක්ස්|26331661
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.abudhabi@mfa.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල 2|lankemb@emirates.net.ae
වෙබ් අඩවිය|www.embassyofsrilankauae.com
ෆේස්බුක්|www.fb.com/SLinUAE
ට්විටර්|twitter.com/SLinUAE

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, ඩුබායි

 කාර්යාල ප්‍රධානී:
 නලින්ද විජේරත්න මහතා
 කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:Villa No.2, Plot B-44 8 C Street, Al Hudhaiba, Dubai, UAE
තැපැල් ලිපිනය:P. O Box 51528, Dubai, UAE
කාර්යාල දින: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.15 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+971
දුරකතනය|043986535 /043552417
ෆැක්ස්|043984687
විද්‍යුත් තැපෑල|condubai@slcgdxb.ae
විද්‍යුත් තැපෑල 2|slcg.dubai@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slcgdxb.com
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/SLCGDXB/
ට්විටර්|twitter.com/slcgdxb

Close