ගරු අමාත්‍යතුමා

ගරු විදේශ අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රකාශය 2021 පෙබරවාරි 22 දින ජිනීවාහි දී පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ  46 වැනි සැසියේ ඉහළ මට්ටමේ කොටස

සභාපතිතුමියනි, මහ කොමසාරිස්තුමියනි, සම්භාවනීය තානාපතිවරුනි, නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි, අද මාඔබ අමතන අවස්ථාවේ දී, මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය (OHCHR) විසින් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වාර්තාවක් ප්‍රකාශ ...

ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් 19 මර්ධනය කීරීමේ යාන්ත්‍රණය ප්‍රධාන අංග 10 කින් සමන්විතයි

කොවිඩ්-19 මෙරටින් තුරන් කිරීමේ යාන්ත්‍රණය ප්‍රධාන අංග 10 කින් සමන්විත බව විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරයි. කොවිඩ්-19 වසංගතය සම්බන්ධයෙන් නොබැඳි ව්‍යාපාරයේ මහ මණ්ඩලයේ විශේෂ සැසි ...

2020 ජූලි 15 වැනිදා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවති ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනයේ දී ගරු. නිපුණතා සංවර්ධන, රැකියා හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යතුමාගේ වීඩියෝ පණිවුඩය

තානාපතිවරුනි, නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි ලෝකයේ තාරුණ්‍යය ලෝක තරුණ කුසලතා දිනය පිළිබඳ මාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා මෙම අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු වෙමි. අප ජීවත් වන ලෝකයේ අධිවේගී තාක්‍ෂණික දියුණුව සහ ...

දරුණු වසංගත තත්ත්වයක් හමුවේ වුව ද ගෝලීය ප්‍රජාව වශයෙන් අප සෑම රටක්ම ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට හා ඔවුන්ට ප්‍රතිලාභ සැළසීමට කටයුතු කළ යුතුයි…- අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ –

දරුණු වසංගත තත්ත්වයක් හමුවේ වුව ද ගෝලීය ප්‍රජාව වශයෙන් අප සෑම රටක්ම ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට කටයුතු කළයුතු අතර, ඔවුන් සඳහා ප්‍රතිලාභ සැලසීමට ක්‍රියා කළ යුතු බවත් ඒ සඳහා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල්වල ...

2020 ජනවාරි 26 වැනි දින පැවති, ඉන්දියාවේ 71 වැනි ජනරජ දින සැමරුමි උත්සවයේදී විදේශ සබදතා අමාත්‍ය ගරු.දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් සව්දිය පුරමින් කරන ලද ප්‍රකාශය 

ශ්‍රී ලංකාව සදහා ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමනි, ගරු අමාත්‍යවරුනි, තානාපතිවරුනි, නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි,   ඉන්දියාවේ ජනරජ දිනය සමරන මෙම අවස්ථාවේදී, ශ්‍රී ලංකාව ...

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ විදේශ සබඳතා අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සර්ජි ලැව්රොව් මැතිතුමා සමඟ 2020 ජනවාරි 14 වැනි දින කොළඹ විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශයේ දී පැවති ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය හමුවේ දී කළ මාධ්‍ය ප්‍රකාශය

  රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු සර්ජි ලැව්රොව් මැතිතුමනි, විදේශ සබඳතා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමනි, රුසියානු නියෝජිත කණ්ඩායමේ සාමාජිකවරුන් සහ ශ්‍රී ලංකා සහ රු ...

Close