ගරැ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශ

මාධ්‍ය ප්‍රකාශය -2021 මාර්තු 12

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ධජය ඇතුළත් කර නිෂ්පාදනය කරන ලද, "Sri Lanka Flag Non-Slip Doormat" ලෙසින් අන්තර්ජාලය මගින් මිලදී ගැනීමට ඇති පාපිස්නාවක් පිළිබඳව ඇමසෝන් වෙබ් අඩවියෙහි දැක්වෙන දැන්වීමක් සම්බන්ධයෙන් මෑතකදී සමාජ මාධ් ...

න්‍යාය පත්‍රය 2: මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වාර්තාව පිළිබඳ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සංවාදය ‘ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව, වගවීම සහ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම’ (A/HRC/46/20) 2021 පෙබරවාරි 24 වැනි දින ගරු විදේශ අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රකාශය

සභාපතිතුමියනි, මහ කොමසාරිස්තුමියනි, තානාපතිවරුනි, නෝනාවරුණි මහත්වරුණි, අද ඉදිරිපත් කරන ලද එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වාර්තාව,  පසුගිය වසරේ දී පැවති මෙම කවුන්සිලයේ 43 වන සැසියේ දී ශ්‍ ...

පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය ගරු ඉම්රාන් ඛාන් මැතිතුමා 2021 පෙබරවාරි 23-24 දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ දී නිරත වූ සංචාරය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශනය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආරාධනය පරිදි පාකිස්තාන ඉස්ලාමීය ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු ඉම්රාන් ඛාන් මැතිතුම ...

ගරු විදේශ අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රකාශය 2021 පෙබරවාරි 22 දින ජිනීවාහි දී පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ  46 වැනි සැසියේ ඉහළ මට්ටමේ කොටස

සභාපතිතුමියනි, මහ කොමසාරිස්තුමියනි, සම්භාවනීය තානාපතිවරුනි, නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි, අද මාඔබ අමතන අවස්ථාවේ දී, මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය (OHCHR) විසින් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වාර්තාවක් ප්‍රකාශ ...

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරැකීම අතින් ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව පෙරමුණේ. – ඇමති දිනේෂ් ගුණවර්ධන

මේ වසරේ සිය පළමු විදේශ සංචාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන්, ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු ආචාර්ය ජයශංකර් මැතිතුමාට ස්තූති කිරීමට මම කැමැත්තෙමි. ආචාර්ය ජයශංකර් මැතිතුමනි, ඔබට ස්තූතියි. ශ්Ȁ ...

ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික ආර්ථිකයෙන් අපනයන ආර්ථිකයට යොමු වෙමින් ඉන්නවා

ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින්, ශ්‍රී ලකාව ආනයන මත යැපෙන ආර්ථිකය, අපනයන කෙරෙහි නැඹුරු ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ස ...

Close