ගරැ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශ

මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 49 වැනි සැසිවාරය ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා විසින් සිදුකළ ඉහළ මට්ටමේ කොටසේ ප්‍රකාශය

 සභාපතිතුමනි, ශ්‍රී ලංකාව, මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය සහ ආරක්ෂා කිරීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා වන බහුපාර්ශ්වික රාමුවේ ක්‍රියාකාරී කොටස්කරුවෙකි. අපගේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ මූර්තිමත් ක ...

ගරු විදේශ අමාත්‍යවරයා සඳහා දේශනය (දූත පිරිසේ ප්‍රධානී) 2021 සෝල් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාම සාධක අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම 2021 දෙසැම්බර් 7-8 දක්වා 1 වැනි සැසිය: සාමය තහවුරු කිරීම

කොරියානු ජනරජයේ ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය චුන්ග් යුයි- යොන්ග් මැතිතුමනි, සම්භාවනීය අමුත්තනි, හිතවත් මිත්‍රවරුනි,   ප්‍රථමයෙන්ම, 2021 සෝල් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස ...

විදේශ අමාත්‍ය ගරු මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මැතිතුමා 2021 ඔක්තෝබර් 5 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව අමතා පැවැත්වු දේශනය

ගරු කථානායකතුමනි, ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර ක්ෂේත්‍රය තුළ අප දරන ප්‍රයත්න පිළිබඳව මෙම සභාවට දැනුම් දීම සඳහා මම අද නැගී සිටිමි. අපි රජයක් වශයෙන් වර්තමාන වසංගතයට එරෙහිව සටන් කරමින් එහි ...

ඉතාලියේ බොලොඤ්ඤා හි පැවති ජී 20 අන්තර් ආගමික සංසදයේ ‘විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සහ ආගම’ පිළිබඳ අමාත්‍ය සැසිවාරයේ දී විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මැතිතුමා කළ ප්‍රකාශය

සභාපතිතුමනි, මණ්ඩලයේ සම්භාවනීය සාමාජිකවරුනි, නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි. මෝල්ටාවේ අමාත්‍යවරයා සහ පීඨාධිපතිනිය යන දෙදෙනාම ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශවල දී ආගම සහ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අතර පවතින සම්බන්ධය පිළිබඳව කතා කළහ ...

ගරු විදේශ අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රකාශය 2021 සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින ජිනීවාහි දී පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 48 වැනි නිත්‍ය සැසිය

මානව හිමිකම් කවුන්සිලය 48 වැනි නිත්‍ය සැසිය න්‍යාය පත්‍ර අයිතමය 2 : මානව හිමිකම් කොමසාරිස්තුමිය විසින් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වාචික යාවත්කාලීන කිරීම ප්‍රකාශය: ගරු මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස ...

කොවිඩ්-19 එන්නත් සහයෝගීතාව පිළිබඳ පළමු ජාත්‍යන්තර සමුළුවේ දී විදේශ අමාත්‍ය ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගෝලීය එන්නත් සහයෝගීතාව ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව අවධාරණය කරයි

                විදේශ අමාත්‍ය ගුණවර්ධන මැතිතුමා 2021 අගෝස්තු 05 වැනි දින පැවති කොවිඩ් -19 එන්නත් සහයෝගීතාව පිළිබඳ පළමු ජාත්‍යන්තර සමුළුව අම ...

Close