ගරැ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශ

මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 43 වැනි සැසිවාර‍යේදී ශ්‍රී ලංකා විදේශ සබඳතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ ඉදිරි පෙළ රාජ්‍ය ප්‍රකාශය 2020 පෙබරවාරි 26 වැනි දින

ගරු සභාපතිතුමියනි, මහ කොමසාරිස්තුමියනි, නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි මෙම කවුන්සිලය ද දන්නා පරිදි 2019 නොවැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව විසින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත අතිමහත් බහුතරයක් සිය ජනවරම ලබා දුන්නේ “ඵල ...

Statement by Foreign Minister Dinesh Gunawardena in Parliament on UNHRC Resolution 30/1 on 20 February 2020

2009 මැයි මාසයේදී, රටවල් 32 කින් තහනම් කරනු ලැබූ ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් වන එල්ටීටීඊ සංවිධානයේ පරාජයත් සමඟ තිස් වසරක අභ්‍යන්තර සන්නද්ධ ගැටුම අවසන් වීමෙන් ඉක්බිති, වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ...

2020 ජනවාරි 26 වැනි දින පැවති, ඉන්දියාවේ 71 වැනි ජනරජ දින සැමරුමි උත්සවයේදී විදේශ සබදතා අමාත්‍ය ගරු.දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් සව්දිය පුරමින් කරන ලද ප්‍රකාශය 

ශ්‍රී ලංකාව සදහා ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමනි, ගරු අමාත්‍යවරුනි, තානාපතිවරුනි, නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි,   ඉන්දියාවේ ජනරජ දිනය සමරන මෙම අවස්ථාවේදී, ශ්‍රී ලංකාව ...

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ විදේශ සබඳතා අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සර්ජි ලැව්රොව් මැතිතුමා සමඟ 2020 ජනවාරි 14 වැනි දින කොළඹ විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශයේ දී පැවති ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය හමුවේ දී කළ මාධ්‍ය ප්‍රකාශය

  රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු සර්ජි ලැව්රොව් මැතිතුමනි, විදේශ සබඳතා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමනි, රුසියානු නියෝජිත කණ්ඩායමේ සාමාජිකවරුන් සහ ශ්‍රී ලංකා සහ රු ...

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය, ගරු තිලක් මාරපන මැතිතුමා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී කරනු ලබන විශේෂ ප්‍රකාශය – 2019.07.25

නිදහසේ එකිනෙකා ඇසුරු කිරීමේ සහ සාමකාමීව එක්රැස්වීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශේෂ වාර්තාකරු ක්ලෙමන්ට් නියලෙට්සෝසි වෝල් මහතාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට අදාළ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන්  පසුගිය අඟහරුවාදා ( ජූලි 23 ) සහ  බදාදා ( ජූලි 2 ...

2019 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත සලකා බැලීම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය 2019 මාර්තු 26 වැනිදා

2019 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත සලකා බැලීම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය 2019 මාර්තු 26 වැනිදා   විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු තිලක් මාරපන මහතා (ජ.නී, පා.ම) විසින් පවත්වනු ලබන කථාව   ගරු කතානායකතුමනි, වර්තමාන දේශීය සහ වි ...

Close