ගරැ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශ

නොබැඳි ව්‍යාපාරයේ (NAM) මාර්ගගත අමාත්‍ය රැස්වීම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ විදේශ අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කළ ප්‍රකාශය 2020 ඔක්තෝබර් 09 වැනි සිකුරාදා දින

    ගරු සභාපතිතුමනි, තානාපතිවරුනි, සම්භාවනීය නියෝජිතවරුනි, නෝනාවරුනි මහත්වරුනි,   අද දින මෙම රැස්වීමට සහභාගී වීමට ලැබීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව සතුට පළ කරයි. නොබැඳි ව්‍යාපාරයට ...

2020 ජූලි 15 වැනිදා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවති ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනයේ දී ගරු. නිපුණතා සංවර්ධන, රැකියා හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යතුමාගේ වීඩියෝ පණිවුඩය

තානාපතිවරුනි, නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි ලෝකයේ තාරුණ්‍යය ලෝක තරුණ කුසලතා දිනය පිළිබඳ මාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා මෙම අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු වෙමි. අප ජීවත් වන ලෝකයේ අධිවේගී තාක්‍ෂණික දියුණුව සහ ...

2020 ජූලි 2 වන දින නිව්යෝර්ක් හි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ දී ජාත්‍යන්තර වෙසක් දිනය ප්‍රමාද වී සමරන අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සබඳතා අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රකාශය

ගෞරවනීය සංඝයාවහන්ස, ගෞරවනීය ආගමික සම්භාවනීය අමුත්තනි, එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් අතිගරු ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් මැතිතුමනි, මහා මණ්ඩලයේ සභාපති අතිගරු තිජ්ජානි මුහම්මද් - බන්ඩේ මැතිතුමනි, තානාපතිතුමනි, නෝනාවරුනි, මහ ...

මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 43 වැනි සැසිවාර‍යේදී ශ්‍රී ලංකා විදේශ සබඳතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ ඉදිරි පෙළ රාජ්‍ය ප්‍රකාශය 2020 පෙබරවාරි 26 වැනි දින

ගරු සභාපතිතුමියනි, මහ කොමසාරිස්තුමියනි, නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි මෙම කවුන්සිලය ද දන්නා පරිදි 2019 නොවැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව විසින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත අතිමහත් බහුතරයක් සිය ජනවරම ලබා දුන්නේ “ඵල ...

Close