අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය නිවේදන

දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ එක්සත් ජනපදයේ සහකාර ලේකම් ඩොනල්ඩ් ලූ මහතා විදේශ ලේකම් අරුණි විජේවර්ධන මහත්මිය සමඟ සිදු කළ සාකච්ඡාවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලීන ප්‍රගතිය පිළිගනී

  විදේශ ලේකම් අරුණි විජේවර්ධන මහත්මිය 2024 මැයි 13 වැනි දින විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ එක්සත් ජනපදයේ සහකාර ලේකම් ඩොනල්ඩ් ලූ මහතා හමුවී ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජන ...

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් රාජධානිය අතර දෙවැනි උපාය මාර්ගික සංවාදය කොළඹදී පැවැත්වේ

  ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් රාජධානිය අතර දෙවැනි උපායමාර්ගික සංවාදය 2024 මැයි 07 වැනි දින විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ යුරෝපා සහ උතුරු ඇමෙරිකානු අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ...

 පාකිස්ථාන ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයීය දූත පිරිසක් විදේශ ලේකම් අරුණි විජේවර්ධන මහත්මිය හමුවෙයි. 

පාකිස්ථාන ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ 2023/2024 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ජාතික ආරක්‍ෂාව සහ යුධ පාඨමාලාව හදාරන විද්‍යාර්ථීන්  16 දෙනකුගෙන් සමන්විත දූත පිරිසක් අද (07) විදේශ කටයුතු අමාත්‍යා ...

 ශ්‍රී ලංකාව න්‍යෂ්ටික ආයුධ සීමාකිරීම සහ නිරායුධකරණය පිළිබඳ ආසියාන් කලාපීය සංසදයේ 15 වැනි අන්තර් සැසිවාර රැස්වීමේ සම සභාපතිත්වය දරයි.

ශ්‍රී ලංකාව, තායිලන්තය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, 2024 අප්‍රේල් 29 වැනි දින සිට මැයි 01 වැනි දා දක්වා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හවායි නුවර පැවැති න්‍යෂ්ටික ආයුධ සීමාකිරීම සහ නිරායුධකරණය පිළිබඳ ආසියාන් කලාපීය ...

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් රාජධානිය අතර  උපායමාර්ගික සංවාදයේ දෙවැනි රැස්වීම කොළඹදී

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් රාජධානිය අතර උපායමාර්ගික සංවාදයේ දෙවැනි රැස්වීම ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ මට්ටමින් 2024 මැයි 07 වැනි දින කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිතය. විදේශ සහ ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිවල වර්ධනයන් මෙන්ම වෙ ...

ජපන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය යෝකෝ කමිකාවා මහත්මිය ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක

ජපන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය යෝකෝ කමිකාවා මහත්මිය 2024 මැයි 04 වැනි දින සිට 05 වැනි දා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයක නිරත වීමට නියමිතය. මෙම සංචාරය අතරතුරදී,  ජපන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරිය ජනාධිපති රනි ...

Close