அமைச்சின் ஊடக வெளியீடுகள்

 மொரிஷியஸில் நடைபெறவுள்ள மேற்கு இந்து சமுத்திர கடல்சார் காவல் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான 3வது அமைச்சர்கள் மட்டத்திலான மாநாட்டில் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் அலி சப்ரி பங்கேற்கவுள்ளார்

மொரீஷியஸின் வெளிநாட்டு அலுவல்கள், பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக அமைச்சர் மனீஷ் கோபினின் அழைப்பின் பேரில், வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் அலி சப்ரி, 2023 நவம்பர் 16ஆந் திகதி மொரிஷியஸில் நடைபெறவுள்ள மேற்கு ...

இலங்கை – சுவீடன் அரசியல் கலந்தாலோசனையின் முதலாம் சுற்று 2023 நவம்பர் 09ஆந் திகதி வெற்றிகரமாக நிறைவு

சிரேஷ்ட மட்டத்திலான உத்தியோகபூர்வ முதலாம் சுற்று இருதரப்பு அரசியல் ஆலோசனைகளை இலங்கையும் சுவீடனும் 2023 நவம்பர் 09ஆந் திகதி கூட்டின. 2024 இல் கொண்டாடப்படவுள்ள இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இராஜதந்திர உறவுகளை நிறுவியதன் 75வ ...

 நோர்வேயின் தூதுவர் தனது தகுதிச் சான்றுகளை இலங்கைக்கு  கையளிப்பு

புது டில்லியைத் தளமாகக் கொண்ட இலங்கைக்கான நோர்வே இராச்சியத்தின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக திருமதி. மே-எலின் ஸ்டெனர் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் நோர்வே இராச்சியத்தின் அரசாங்கத்தால் நியமிக் ...

 வெனிசூலாவின் தூதுவர் தனது தகுதிச் சான்றுகளை  இலங்கைக்கு கையளிப்பு

புது டில்லியைத் தளமாகக் கொண்ட இலங்கைக்கான வெனிசூலா பொலிவேரியன் குடியரசின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக திருமதி. கபயா ரொட்ரிக்ஸ் கோன்சாலஸ் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் வெனிசூலா பொலிவேரியன் குட ...

பின்லாந்தின் தூதுவர் தனது தகுதிச் சான்றுகளை இலங்கைக்கு  கையளிப்பு

புது டில்லியைத் தளமாகக் கொண்ட இலங்கைக்கான பின்லாந்து குடியரசின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக திரு. கிம்மோ லஹ்தேவிர்தா அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் பின்லாந்து குடியரசின் அரசாங்கத்தால் நியமிக்க ...

அங்கோலாவின் தூதுவர் தனது தகுதிச் சான்றுகளை இலங்கைக்கு  கையளிப்பு

புது டில்லியைத் தளமாகக் கொண்ட இலங்கைக்கான அங்கோலா குடியரசின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக திரு. கிளெமெண்டே பெட்ரோ கமென்ஹா அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் அங்கோலா குடியரசின் அரசாங்கத்தால் நியமிக் ...

Close