அமைச்சின் ஊடக வெளியீடுகள்

கூட்டு ஊடக வெளியீடு நல்லாட்சி, சட்டம் மற்றும் மனித உரிமைகள் குறித்த ஐரோப்பிய ஒன்றியம் – இலங்கை செயற்குழுவின் 5 வது சந்திப்பு

1.  நல்லாட்சி, சட்டம் மற்றும் மனித உரிமைகள் குறித்த ஐரோப்பிய ஒன்றியம் - இலங்கை செயற்குழு  2021 செப்டம்பர் 29ஆந் திகதி கொழும்பில் ஒன்று கூடியது. 2.  ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் இலங்கைக்கு இடையேயான வழக்கமான இருதரப்புப் பர ...

 விஜயம் மேற்கொண்ட ஐரோப்பிய ஒன்றிய தூதுக்குழுவிற்கு, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் – இலங்கை  ஆகியவற்றுக்கிடையிலான ஒத்துழைப்புடன் தொடர்பான விடயங்களின் முன்னேற்றம் குறித்து வெளிநாட்டு அமைச்சர் ஜீ.எல். பீரிஸ் புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களை  வழங்கினார்

2021 அக்டோபர் 01ஆந் திகதி, வெள்ளிக்கிழமை வெளிநாட்டு அமைச்சில் வைத்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஐந்து  பேர் கொண்ட தூதுக்குழுவுடன் நடைபெற்ற சந்திப்பில் இலங்கைக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கும் இடையிலான ஆக்கபூர்வமான, நட்பான மற் ...

இந்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் இலங்கைக்கு விஜயம்

வெளியுறவுச் செயலாளர் அட்மிரல் பேராசிரியர் ஜயநாத் கொலம்பகே அவர்களின் அழைப்பின் பேரில்  இந்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் ஸ்ரீ ஹர்ஷ வர்தன் ஷ்ரிங்லா 2021 அக்டோபர் 2 - 5 வரையான காலப்பகுதியில் இலங்கைக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை மேற் ...

பிரேசிலில் இலங்கை ஏற்றுமதிகளுக்கான மேம்படுத்தப்பட்ட சந்தை அணுகலை வெளிநாட்டு அமைச்சர்  பீரிஸ் நாடல்

அபிவிருத்தியடைந்துவரும் பிரேசிலிய சந்தையில் இலங்கை ஏற்றுமதிப் பொருட்களுக்கான அதிகரித்த  அணுகலை வெளிநாட்டு அமைச்சர் ஜீ.எல். பீரிஸ் நாடினார். இலங்கையில் உள்ள பிரேசில் தூதுவர் செர்ஜியோ லூயிஸ் கேன்ஸுடன் 2021 செப்டம்பர் 29ஆ ...

 ஈரான் இஸ்லாமியக் குடியரசிற்கான இலங்கைத் தூதுவர் விபுலதேஜ விஷ்வநாத் அபோன்சு ஈரானில்  தனது  நற்சான்றிதழ்களைக் கையளிப்பு

 ஈரானுக்கான இலங்கைத் தூதுவர் விபுலதேஜ விஷ்வநாத் அபோன்சு 2021 செப்டம்பர் 26ஆந் திகதி தெஹ்ரானில் உள்ள சதாபாத் வளாகத்தில் உள்ள ஈரான் இஸ்லாமியக் குடியரசின் தலைவர் ஆயதுல்லா சையித் எப்ராகிம் ரைசியிடம்  தனது நற்சான்றிதழ்களைக் ...

நியூசிலாந்து உயர்ஸ்தானிகர் வெளிநாட்டு அமைச்சர் பேராசிரியர் பீரிஸூடன் சந்திப்பு

இலங்கைக்கான நியூசிலாந்தின் உயர்ஸ்தானிகர் மைக்கேல் அப்பிள்டன் 2021 செப்டம்பர் 29ஆந் திகதி  வெளிநாட்டு அமைச்சில் வைத்து வெளிநாட்டு அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸை சந்தித்தார். பேராசிரியர் பீரிஸ் வெளிநாட்டு அமைச்சராக ...

 வெளிநாட்டு அமைச்சருடன் மியன்மார் தூதுவர் சந்திப்பு

இலங்கைக்கான மியன்மார் தூதுவர் யு ஹான் து வெளிநாட்டு அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸை 2021  செப்டம்பர் 28ஆந் திகதி சந்தித்தார். வெளிநாட்டு அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டமைக்காக பேராசிரியர் பீரிஸ் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை ...

Close
Zoom