அமைச்சின் ஊடக வெளியீடுகள்

வெளிநாட்டு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன மற்றும் அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் மைக்கேல் பொம்பியோ ஆகியோர் கொழும்பில் இருதரப்பு கலந்துரையாடல்

இலங்கைக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையில் நிலவும் பன்முக உறவின் பல பகுதிகளை உள்ளடக்கி, வெளிநாட்டு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன மற்றும் அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் மைக்கேல் பொம்பியோ ஆகியோர் இன்று (2020 அக்டோபர் 28) வெளிநாட்டு அ ...

அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் கௌரவ மைக்கேல் பொம்பியோவுடனான கூட்டு ஊடக நிகழ்வில் வெளிநாட்டு அமைச்சர் கௌரவ தினேஷ் குணவர்தன அவர்களின் ஊடக அறிக்கை

இராஜாங்க செயலாளர் கௌரவ மைக்கேல் பொம்பியோ அவர்களே, இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ தாரக பாலசூரிய அவர்களே, கௌரவ தூதுவர் அவர்களே, தூதுக்குழுவின் உறுப்பினர்களே   கௌரவ செயலாளர் அவர்களே, தங்களது பணி மிகுந்த ஓய்வில்லாத கால அட்டவணைய ...

ஐக்கிய நாடுகளின் 75 ஆவது ஆண்டு நிறைவு மற்றும் கொழும்பில் ஐக்கிய நாடுகளின் 65 ஆவது ஆண்டு நிறைவு குறித்து, 23 அக்டோபர் 2020 அன்று இடம்பெற்ற, ‘ஒன்றிணைந்து எமது எதிர்காலத்தை வடிவமைப்போம்’ எனும் மெய்நிகர் நிகழ்வில் கௌரவ விருந்தினராக கலந்துகொண்ட வெளிநாட்டமைச்சர் கௌரவ தினேஷ் குணவர்த்தன அவர்கள் ஆற்றிய உரை

கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்களே, கௌரவ இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சர் அவர்களே, ஐக்கிய நாடுகளுக்கான இலங்கை வதிவிட இணைப்பாளர், மேதகு அம்மையார் அவர்களே, இலங்கைக்கான ஐக்கிய நாடுகள் குழு அலுவலர்களே, மேதகையோரே, கனவாட்டிகளே, ...

அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் இலங்கைக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயம்

இலங்கையின் வெளிநாட்டு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் திரு. ஆர். பொம்பியோ 2020 அக்டோபர் 27 முதல் 28 வரை இலங்கைக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை மேற்கொள்ளவுள்ளார். இந்த விஜயத்தி ...

ஐக்கிய இராச்சியத்தில் எல்.ரீ.ரீ.ஈ. இன் தடை மீதான மேன்முறையீடு

ஊடக அறிக்கை  ஐக்கிய இராச்சியத்தின் தடைசெய்யப்பட்ட அமைப்புக்களின் மேன்முறையீட்டு ஆணைக்குழுவின் 2020 அக்டோபர் 21 ஆந் திகதிய திறந்த தீர்ப்பு குறித்து இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2019 மார்ச் 08 ஆந் திகதிய ...

Close
Zoom