மருத்துவச் சான்றிதழ்கள்

தயவுசெய்து நோக்கவும்: உங்களது ஆவணங்களை சான்றுப்படுத்துவதற்கான பொதுவான அறிவுறுத்தல்களுக்காக, இங்கே அழுத்தவும்.

மருத்துவச் சான்றிதழ்கள் இலங்கை மருத்துவ சபையினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்டிருப்பின் மாத்திரமே சான்றொப்பமிடப்படும்.
ஆயுர்வேத சான்றிதழ்கள் இலங்கை ஆயுர்வேத மருத்துவ சபையினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்டிருப்பின் மாத்திரமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

இணையவழி கொன்சுலர் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் முன்பதிவுகள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01,
இலங்கை.
 
தொலைபேசி: +94 112 446 302 / +94 112 338 812
தொலைநகல்: +94 112 473 899
மின்னஞ்சல்:  consular@mfa.gov.lk

Close