குடியுரிமைச் சான்றிதழ்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திலிருந்து பெறப்பட்ட சான்றுப்படுத்தப்பட்ட உண்மைப் பிரதி திணைக்களத்தினால் வழங்கப்பட்ட மூல குடியுரிமைச் சான்றிதழுடன் மூன்று மாதங்களுக்குள் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

இணையவழி கொன்சுலர் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் முன்பதிவுகள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01,
இலங்கை.
 
தொலைபேசி: +94 112 446 302 / +94 112 338 812
தொலைநகல்: +94 112 473 899
மின்னஞ்சல்:  consular@mfa.gov.lk

Close