இறப்பு அல்லாதவற்றுக்கான நட்டஈடுகள்

தகைமை பெறுவோர் : புலம்பெயர் இலங்கைப் பணியாளர்கள்

விண்ணப்பத்தினை சமர்ப்பிக்கும் முறை : அவசியமான தகவல்களுடன் விண்ணப்பத்தை கொன்சியூலர் பிரிவில் நேரடியாக சமர்ப்பிக்கலாம் அல்லது தபால் மூலம் அனுப்பலாம்

விண்ணப்பத்தினை பெற்றுக்கொள்ளும் இடங்கள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்,

ஜனாதிபதி மாவத்தை,

கொழும்பு 01

விண்ணப்பக் கட்டணம் : இலவசம்

விண்ணப்பத்தினை சமர்ப்பிப்பதற்கான நேரம் : 08.00 மணி – 15.00 மணி

இச்சேவையினைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு செலுத்தப்படும் கட்டணம் : இலவசம்

சேவை வழங்குவதற்கு எடுக்கும் காலம் : சம்பந்தப்பட்ட விடயம் தொடர்பிலான வழக்கு நடவடிக்கைகளை நீதிமன்றம் முடிவுறுத்தியவுடன் அல்லது வெளிநாட்டுத் தொழில் தருநர் சட்டரீதியான நிலுவைகளை செலுத்தியவுடன்

தேவையான துணை ஆவணங்கள்

அறிக்கையிடும் நிகழ்வுகளின் சூழ்நிலைக்கேற்ப நடைமுறைகள் வேறுபடுவதனால், விண்ணப்பதாரி / முறைப்பாட்டாளர் / உறவினர் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான அலுவலரை அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்களுடன் சந்திக்க வேண்டும். குறித்த தகவலுக்காக, தொடர்புடைய குறித்துரைத்த தகவல்களைப் பார்க்கவும்.

விண்ணப்பப் படிவம் : முறைப்பாட்டுக்கான கோரிக்கைக் கடிதம் மாத்திரம் கோரப்படும்

இணையவழி கொன்சுலர் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் முன்பதிவுகள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை
கொழும்பு 01
இலங்கை.
 
தொலைபேசி: +94 112 446 302 / +94 112 338 812
தொலைநகல்: +94 112 473 899
மின்னஞ்சல்: consular@mfa.gov.lk

Close