வெளிநாட்டு உறவுகள் அமைச்சர்

கௌரவ தினேஷ் குணவர்தன
வெளிநாட்டு உறவுகள் அமைச்சர்

25 நவம்பர் 2019 ஆந் திகதி கௌரவ தினேஷ் குணவர்தன வெளிநாட்டு உறவுகள் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.

ஒரு பழம்பெரும் அரசியல்வாதியாக, வெளிநாட்டு உறவுகள் அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன 1973 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய மக்கள் முன்னணி (மகஜன எக்சத் பெரமுன) அரசியல் கட்சியின் தலைவராக தனது அரசியல் வாழ்க்கையைத் தொடங்கியதிலிருந்து அனைத்து மட்ட அரசியல் மற்றும் ஆளுகைத் தரங்ளிலும் ஈடுபட்டுள்ளார்.

வெளிநாட்டு உறவுகள் அமைச்சர் குணவர்தன 1983 முதல் 37 ஆண்டுகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து பல அமைச்சரவைப் பதவிகளை வகித்துள்ளதுடன், இதற்கு முன்னர் போக்குவரத்து அமைச்சராகவும் (2000), சுற்றுச்சூழல் அமைச்சராகவும் (2001), உயர்கல்வி பிரதி அமைச்சராகவும் (ஜனாதிபதியின் கீழ் நியமிக்கப்பட்டார் – 2004 – 2007), புனிதப் பிரதேச அபிவிருத்தி அமைச்சராகவும் (2007 – 2010), நகர அபிவிருத்தி அமைச்சராகவும் (2004 – 2010), நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு அமைச்சராகவும் (2010 – 2015), பெருநகரங்கள் மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சராகவும் (2018) மற்றும் 2015 முதல் 2018 வரை இணைந்த எதிர்க்கட்சியின் தலைவராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.

2019 நவம்பர் முதல் 2020 மார்ச் வரையான காலப்பகுதியில் சபையின் தலைவராக செயற்பட்ட வெளிநாட்டு உறவுகள் அமைச்சர் குணவர்தன, 2019 முதல் வேலைவாய்ப்பு, திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிலாளர் உறவுகள் அமைச்சராகவும் பணியாற்றி வருகின்றார். அவர் 2010 – 2015 வரையான காலப்பகுதியில் தலைமை அரசாங்க கொரடாவாக செயற்பட்டார். அவர் நாடாளுமன்றத் தேர்வுக் குழுவின் உறுப்பினராகவும் சேவையாற்றியுள்ளார்.

அபிவிருத்திக்கான அமைதியான மற்றும் வளமான சுற்றுப்புறத்தை உறுதிசெய்யக்கூடிய வெளியுறவுக் கொள்கையொன்றை வெளிநாட்டு உறவுகள் அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன கட்டமைத்துள்ளார். அணிசேரா வெளியுறவுக் கொள்கை மற்றும் இலங்கையுடன் அமைதி, பாதுகாப்பு மற்றும் செழிப்புக்கான பங்காண்மைக் கொள்கையை பின்பற்றும் நீண்டகால உறவுகளை வலுப்படுத்துவதற்கு அவர் எதிர்பார்த்துள்ளார். 

அவர் 1949 மார்ச் 02 ஆந் திகதி இலங்கையில் பிறந்ததுடன், அவரது தந்தை மறைந்த பிலிப் குணவர்தன இலங்கையின் மரபு ரீதியான அரசியல்வாதியாவார். மறைந்த கௌரவ. குணவர்தன இலங்கையின் தேசிய வீரராவதுடன், ஒரு தொழிற்சங்கத் தலைவராகவும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும், அமைச்சராகவும், ஒரு அரசியல் கட்சியின் நிறுவுனராகவும் மற்றும் எழுத்தாளராகவும் பணியாற்றினார். கௌரவ தினேஷ் குணவர்தனவின் தாயாரான மறைந்த குசுமா குணவர்தனவும் இலங்கையின் பழம்பெரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராவார். 

கொழும்பு ரோயல் கல்லூரியின் பழைய மாணவரான அவர், நைன்ரோட் வணிகப் பல்கலைக்கழகம் (நெதர்லாந்தின் வியாபாரப் பாடசாலை) மற்றும் ஓரிகொன் பல்கலைக்கழகத்தில் முறையே வணிக நிர்வாகம், முகாமைத்துவத்தில் இணைந்த பட்டத்தையும், வணிக நிர்வாகம், முகாமைத்துவம் மற்றும் சர்வதேச போக்குவரத்து ஆகியவற்றில் இளங்கலைப் பட்டத்தையும் பெற்றார்.

Print Friendly, PDF & Email

Close
Zoom