அமைச்சின் ஊடக வெளியீடுகள்

கோவிட்-19 தொற்றுநோய் நிலைமையின் கீழ் வெளிநாட்டு அமைச்சில் கொன்சியூலர் சேவைகள்

பொது மக்களுக்கு தடையின்றி திறமையான சேவைகளை வழங்குவதனை உறுதி செய்வதற்காக, அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள சுகாதாரப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு அமைவாக, அமைச்சின் கொன்சியூலர் விவகாரப் பிரிவினால் வழங்கப்படும் ஆவணங்களை சான்றளிக்கும ...

இலங்கையைச் சேர்ந்த பெண் வீட்டுத் தொழிலாளர்களின் ஒழுங்கற்ற இடம்பெயர்வுகளைத் தடுக்கும் முகமாக ஓமானில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகத்தினால் ‘புதிய நடைமுறை’ அறிமுகம்

இலங்கையைச் சேர்ந்த பெண் வீட்டுத் தொழிலாளர்கள் ஒழுங்கற்ற முறையில் ஓமான் சுல்தானேட்டிற்கு இடம்பெயர்வதனைத் தடுக்கும் முகமாக, இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட ஓமான் அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து ...

Extension of Visas for Foreigners in Sri Lanka

Considering the spread of COVID - 19 virus in the country, the Government of Sri Lanka has extended the validity period of all types of Visas for Foreigners in Sri Lanka from 07th October 2020 to 05th December 2020. ...

80% புதுப்பிக்கத்தக்க சக்திக்கான ஜனாதிபதி ராஜபக்ஷ அவர்களின் உறுதிப்பாட்டை 26 வது ஐ.நா. காலநிலை மாற்ற மாநாட்டிற்கான ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பிராந்தியத் தூதுவருக்கு பிராந்திய ஒத்துழைப்புக்கான இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ தாரக பாலசூரிய மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார்

2020 அக்டோபர் 27 ஆந் திகதி இடம்பெற்ற மெய்நிகர் கலந்துரையாடலின் போது, 80% புதுப்பிக்கத்தக்க சக்திக்கான ஜனாதிபதி ராஜபக்ஷ அவர்களின் உறுதிப்பாட்டை 26 வது ஐ.நா. காலநிலை மாற்ற மாநாட்டிற்கான ஆசிய / பசிபிக் மற்றும் தெற்காசியாவ ...

Close
Zoom