கடவுச்சீட்டுகள்

தயவுசெய்து நோக்கவும்உங்களது ஆவணங்களை சான்றுப்படுத்துவதற்கான பொதுவான அறிவுறுத்தல்களுக்காக, இங்கே அழுத்தவும்.

  • குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் கடவுச்சீட்டின் புகைப்படம் மற்றும் தகவல் பக்கம், திருத்தங்கள் மற்றும் நோக்குகளுக்கான பக்கங்கள் போன்றன உண்மைப்பிரதி என சான்றொப்பமிடப்படுவதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
  • இந்த ஆவணத்துடன் கடவுச்சீட்டு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும் மற்றும், கடவுச்சீட்டு இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில், குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தினால் சான்றுப்படுத்தப்படும் பிரதி ஒன்று சான்றொப்பமிடப்படுவதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

இணையவழி கொன்சுலர் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் முன்பதிவுகள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01,
இலங்கை.
 
தொலைபேசி: +94 112 446 302 / +94 112 338 812
தொலைநகல்: +94 112 473 899
மின்னஞ்சல்:  consular@mfa.gov.lk

Close