பொது நிர்வாகம்

பொது நிர்வாகப் பிரிவு

இலங்கை வெளிநாட்டு சேவை அதிகாரிகள் மற்றும் தூதரக பணியிடங்கள் தவிர அமைச்சின் பணியாளர் நிர்வாகம் தொடர்பான அனைத்து விடயங்களுக்கும் பொது நிர்வாகப் பிரிவு பொறுப்பாகும். மேற்கூறியவற்றைத் தவிர, அலுவலக வளாகங்கள் மற்றும் உத்தியோகபூர்வ காலாண்டுகளின் பராமரிப்பு தொடர்பான விடயங்கள், அமைச்சு மற்றும் இலங்கைத் தூதரகங்களுக்கு வெளிநாடுகளில் தேவையான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை கொள்முதல் செய்தல், களஞ்சியம் மற்றும் ஆதனப் பொருட்கள் கட்டுப்பாட்டை பராமரித்தல், தளபாடங்கள் மற்றும் வாகன கடற்படை முகாமைத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டு சேவைகளை வழங்குதல் போன்றவற்றை இது மேற்கொள்கின்றது. பாராளுமன்ற மற்றும் அமைச்சரவை விவகாரங்கள், மொழிபெயர்ப்புப் பிரிவின் செயற்பாடு, அமைச்சின் அனைத்து பிரிவுகளுக்கும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல், தபால்களைக் கையாளுதல் (உள்நாடு மற்றும் தூதரகம்), நூலகம் மற்றும் பதிவு அறையின் முகாமைத்துவம், நிர்வாக விடயங்கள் தொடர்பாக லக்ஷ்மன் கதிர்கமர் சர்வதேச உறவுகள் மற்றும் மூலோபாய ஆய்வுகள் நிறுவகம் மற்றும் பண்டாரநாயக்க சர்வதேச இராஜதந்திரப் பயிற்சி நிறுவகம் ஆகியவற்றுடன் ஒருங்கிணைத்தல் உள்ளிட்ட ஏனைய பொது நிறுவனங்களுடன் கடிதப் பரிமாற்றத்தையும் பொது நிர்வாகப் பிரிவு கையாளுகின்றது.

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள்

பணிப்பாளர் நாயகம்

பெயர்: திரு. அருண பெர்னாண்டோ
தொலைபேசி: +94 11 7 445 701
தொலைநகல்: +94 11 2 327 019
மின்னஞ்சல்: dgadmin@mfa.gov.lk

பணிப்பாளர்

பெயர்: திரு. எரந்திக திசாநாயக்க
தொலைபேசி: +94 112 328 132
மின்னஞ்சல்: erandika.dissanayake@mfa.gov.lk

உதவிப் பணிப்பாளர்

பெயர்: திருமதி. அனுஷ்கா சமரவீர
தொலைபேசி: +94 11 2 437 044
மின்னஞ்சல்: anushka.samaraweera@mfa.gov.lk

உதவிப் பணிப்பாளர்

பெயர்: திருமதி. தனிஷ்கா வசந்தராஜா
தொலைபேசி: +94 11 2 437 044
மின்னஞ்சல்: thanishka.vasantharajah@mfa.gov.lk

கிளைத் தலைவர் - மொழிபெயர்ப்புக்கள்

பெயர்: திருமதி. ஜி.கே.எச்.எம். வசந்தா
தொலைபேசி: +94 11 2 422 260
மின்னஞ்சல்: translation@mfa.gov.lk

கிளைத் தலைவர் - ஸ்தாபனம்

பெயர்: திருமதி. சாந்தனி டி சில்வா
தொலைபேசி: +94 11 7 711 169
மின்னஞ்சல்: admin@mfa.gov.lk

கிளைத் தலைவர் - பராமரிப்பு

பெயர்: திருமதி. பி.ஜி.டி.எஸ். தயானி
தொலைபேசி: +94 11 5 837 589
மின்னஞ்சல்: maintenance@mfa.gov.lk

முகாமைத்துவ சேவை அதிகாரி - கொள்முதல் (அமைச்சு)

பெயர்: திருமதி. அசங்கா ஹெட்டியாராச்சி
தொலைபேசி: +94 11 7 711 109
மின்னஞ்சல்: procurement@mfa.gov.lk

கொள்முதல் அதிகாரி - கொள்முதல் (தூதரகம்)

பெயர்: திருமதி. தமாரா தீபானி
தொலைபேசி: +94 11 5 921 152
மின்னஞ்சல்: procurement@mfa.gov.lk

கிளைத் தலைவர் - தபால் அனுப்புதல்

பெயர்: திருமதி. எம்.டி.எஃப். முனீர
தொலைபேசி: +94 11 2 324 119
தொலைநகல்: +94 112 422 261
மின்னஞ்சல்: admin@mfa.gov.lk

கிளைத் தலைவர் - போக்குவரத்து

பெயர்: திரு. இந்திக விஜேசிங்க
தொலைபேசி: +94 11 2 437 044
மின்னஞ்சல்: transport@mfa.gov.lk

கிளைத் தலைவர் - களஞ்சியம்

பெயர்: திரு. ஹிரந்த ஜயக்கொடி
தொலைபேசி: +94 11 2 320 798
மின்னஞ்சல்: stores@mfa.gov.lk

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் - பதிவு அறை

பெயர்: திருமதி. சாமிந்தி பெரேரா
தொலைபேசி: +94 11 7 711 169

Close