பாடசாலை விடுகைச் சான்றிதழ்கள்

தயவுசெய்து நோக்கவும்உங்களது ஆவணங்களை சான்றுப்படுத்துவதற்கான பொதுவான அறிவுறுத்தல்களுக்காக, இங்கே அழுத்தவும்.

  • அரசாங்க பாடசாலைகளின் அதிபர்களினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்களும் அவற்றின் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பிரதிகளும் சான்றுறுதிப்படுத்தப்படும். இந்த பிரிவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் குறித்த சான்றிதழ்களுடன் தொடர்புடைய பாடசாலை அமைந்துள்ள வலயத்தின் கல்விப் பணிப்பாளர் முறையாக சான்றுறுதிப்படுத்தல் வேண்டும்.

இணையவழி கொன்சுலர் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் முன்பதிவுகள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01,
இலங்கை.
 
தொலைபேசி: +94 112 446 302 / +94 112 338 812
தொலைநகல்: +94 112 473 899
மின்னஞ்சல்:  consular@mfa.gov.lk

Close