இலங்கையிலுள்ள வெளிநாட்டு கௌரவ காவற்றூதர்கள்

மொரோக்கோ இராச்சியத்தின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.மொஹமட் அஸான் சிராஜ் ரெஃபாய்
அலுவலக முகவரி:06, Joseph Lane, Colombo 04
அலுவலக தினம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்: ‍900 – 1300 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112589090
தொலைநகல்|112580164
மின்னஞ்சல்|consul_morocco@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

நாம்பியாவின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஜோன் ரொஹான் உபாலி டி சில்வா
அலுவலக முகவரி:284, Vauxhall Street, Colombo 02
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0830 – 1730மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112332375
தொலைபேசி 2|777442111
தொலைநகல்|112332367
மின்னஞ்சல்|rohanadesilva@mclarens.lk
வலைத்தளம்| 

மாலியின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.அனிஸ் அப்துல் சாட்டர்
அலுவலக முகவரி:455/1, Bauddaloka Mawatha, Colombo 08
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|777372490
தொலைநகல்|114728258
மின்னஞ்சல்|sanis@fergasam.com
வலைத்தளம்| 

பெனினின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.மஹேன் தயாநந்த
அலுவலக முகவரி:15, Gothami Lane, Off Gothami Road, Colombo 8
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1630 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112690973
தொலைநகல்|112690971
மின்னஞ்சல்|mahen@ttcsl.com
வலைத்தளம்| 

பொட்ஸ்வானாவின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.வை.எஸ்.எச்.ஜயசிறி சில்வா
அலுவலக முகவரி:307, Galle Road,Colombo 03
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1600 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|113070 011
தொலைபேசி 2|113070 022
தொலைநகல்|112575453
மின்னஞ்சல்|jets@eureka.lk;
மின்னஞ்சல் 2|botswana@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

கொமோரோஸின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.சைனுலப்டீன் மொஹமட் ஹைரூ
அலுவலக முகவரி:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக தினம்:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
அலுவலக நேரம்:0900 – 1200 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|774776161
தொலைபேசி 2|812202360
தொலைநகல்|812202361
மின்னஞ்சல்|hairu@hairuec.com
வலைத்தளம்| 

கினியா பிசவ் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஃபஸல் கமல்டின்
அலுவலக முகவரி:12, De Fonseka Place, Colombo 02
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1200 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112501212
தொலைபேசி 2|112594612
தொலைநகல்|222150607
மின்னஞ்சல்|mfk747@yahoo.com
வலைத்தளம்| 

மடகஸ்கார் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.பி.ஏ.மஹிபால
அலுவலக முகவரி:50, Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 07
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1600 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|117796702
தொலைபேசி 2|117796700 (Ex. 702)
தொலைநகல்|117796729
மின்னஞ்சல்|consulate@bamholdings.com
மின்னஞ்சல் 2|malagasy@lankacom.net
மின்னஞ்சல் 3|mahipalah@bamholdings.com
வலைத்தளம்| 

எத்தியோப்பியா கூட்டாட்சி சனநாயக குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 செல்வி.செனானி டி.எம்.ஹெட்டியாரச்சி
அலுவலக முகவரி:139, Mihindu Mawatha, Colombo 12
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:1000 – 1500 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|0766686906
தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்|infoethiopiainsl@gmail.com
வலைத்தளம்| 

மொரீசியர்ஸ் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

නිර්වේතනික කොන්සල් :
 செல்வி.எடங்கொட தில் ஹார ஸ்ரீமா பெரேரா
அலுவலக முகவரி:27, “Sri Padma”, Katunayake
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0930 – 1330 0 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112071212
தொலைநகல்|112071212
மின்னஞ்சல்|dilharap@ccl.lk
மின்னஞ்சல் 2|mauritiusconsulate@yahoo.com
வலைத்தளம்| 

செனகல் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

නිර්වේතනික කොන්සල් :
 කේ.ඒ.ඩී. ධම්මික පෙරේරා මහතා
அலுவலக முகவரி:29, බටහිර කුළුණ, ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය, කොළඹ 01
அலுவலக தினம்:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
அலுவலக நேரம்: පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112445577
தொலைநகல்|112445500
மின்னஞ்சல்|chairman@vallibel.com
வலைத்தளம்| 

செனகல் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.கே.எ.டி.தம்மிக்க பெரேரா
அலுவலக முகவரி:29, West Tower, World Trade Centre, Colombo 01
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0830 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112445577
தொலைநகல்|112445500
மின்னஞ்சல்|chairman@vallibel.com
வலைத்தளம்| 

சூடான் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.எம்.ஜே.பிராஸ் ஹமீட்
அலுவலக முகவரி:Level 3,  “Jezima  Complex”  440, Galle Road, Colombo 3
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112565231-4
தொலைபேசி 2|772260712
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|firazhameed@gmail.com
வலைத்தளம்| 

துனிசியா குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. எம்.எஸ்.எம்.முக்தார் மரிக்கார்
அலுவலக முகவரி:No. 102, Frostair House, Union Place, Colombo 02
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:1000 – 1500மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112423535
தொலைநகல்|112437616
மின்னஞ்சல்|tunisiaconsul@gmail.com
மின்னஞ்சல்|muktharmarikkar@hotmail.com
மின்னஞ்சல்|mm@frostair.com
வலைத்தளம்| 

சாம்பியா குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 கலாநிதி.தேவப்ரிய நுகவெல
அலுவலக முகவரி:65/4, Rajamalwatta Road, Battaramulla
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112536165
தொலைபேசி 2|115883381
தொலைபேசி 3|115883382
தொலைநகல்|112409293
மின்னஞ்சல்|zambiaconsul@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

சீஷெல்ஸ் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.டபிள்யு.எம்.பிரசந்த லால் டி அல்விஸ்
அலுவலக முகவரி:52, Kirulapone Avenue, Colombo 05
அலுவலக தினம்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112512722
தொலைநகல்|112596190
மின்னஞ்சல்|prasanthalal@hotmail.com
வலைத்தளம்| 

கொலம்பியாவின் கௌரவ துணைத் தூதரகம

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. சமிந்திர கே. கமகே
அலுவலக முகவரி:362, Colombo Road, Pepiliyana, Boralesgamuwa
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0900 – 1600 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112765977
தொலைநகல்|115390000
மின்னஞ்சல்|chamindra@daya-group.com
வலைத்தளம்| 

கயானாவின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. தயாந்த லக்சிரி மென்டிஸ்
அலுவலக முகவரி:No. 28, Sulaiman Terrace, Colombo 05
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0930 – 1330 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112305177
தொலைபேசி 2|112699764
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|mendis_law@yahoo.com
வலைத்தளம்| 

எல்-சல்வடோரின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. லசித் நில்ரூஷ த செய்சா பீரிஸ்
அலுவலக முகவரி:61/9, Dharmapala Mawatha, Colombo 03
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0900 – 1600 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112336128
தொலைநகல்|112330757
மின்னஞ்சல்|nilruhsa@gmail.com
வலைத்தளம்| 

மொரோக்கோ இராச்சியத்தின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. முஹமத் அஷான் சிராஜ் ரெபாய்

 

அலுவலக முகவரி:06, Joseph Lane, Colombo 04
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0900 – 1300 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112589090
தொலைநகல்|112580164
மின்னஞ்சல்|consul_morocco@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

மெக்சிகோவின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. அபயகுமார் மொஹான் பன்டிதகே
அலுவலக முகவரி:400, Deans Road, Colombo 10
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0900 – 1530 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112699236
தொலைபேசி 2|772744236
தொலைநகல்|112699299
மின்னஞ்சல்|amp@heyleys.com
வலைத்தளம்| 

டொமினிக்கன் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. எஸ்.எம்.ஐ.எஸ். ஹபீபுல்லாஹ் பஃபலுல்
அலுவலக முகவரி:108A, Barnes Place, Colombo 07
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0900 – 1530 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112677201
தொலைபேசி 2|777365562
தொலைநகல்|112677201
மின்னஞ்சல்|bafalulsl@gmail.com
வலைத்தளம்| 

பெரு குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. பிரதாப்குமார் த சில்வா
அலுவலக முகவரி:Alliance House, 84 Ward Place, Colombo 07
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0900 – 1500 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112673673
தொலைபேசி 2|112676476
தொலைநகல்|112697205
மின்னஞ்சல்|pratap@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

சிலி குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 தேஷமான்ய மனோஹரன் செல்வநாதன்
அலுவலக முகவரி:83, Geroge R. de Silva Mawatha, Colombo 13
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0900 – 1600 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112324203 /4
தொலைநகல்|112447952
மின்னஞ்சல்|consulchile@sltnet.lk
மின்னஞ்சல் 2|skcltd@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

உருகுவேயின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. ஜோன் ஷிரான் திசாநாயக்க
அலுவலக முகவரி:117, Hunupitiya Lake Road, Colombo 02
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0900 – 1300 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112438951
தொலைபேசி 2|112303355
தொலைநகல்|112438936
மின்னஞ்சல்|urusri@abcgroup.lk
வலைத்தளம்| 

வனூட்டின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. சரேன் ராஜீவ் அன்டொனியோ
அலுவலக முகவரி:0/50, Fair Field Gardens, Colombo 08
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0900 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112693287
தொலைபேசி 2|11698732
தொலைநகல்|112693287
மின்னஞ்சல்|suren@paradisegrp.com
வலைத்தளம்| 

சிங்கப்பூர் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. ஜயந்த தர்மதாச
அலுவலக முகவரி:C/o, Nawaloka Holdings Pvt. Ltd 73, Sir James Peiris Mawatha, Colombo 2
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0900 – 1600 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|115577300
தொலைநகல்|112430393
மின்னஞ்சல்|jd1@slt.lk
மின்னஞ்சல் 2|nawaloka@slt.lk
வலைத்தளம்| 

கிர்கிஸ்தான் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. ஹேமசிரி பெர்ணாண்டோ
அலுவலக முகவரி:Olympic House, 100/9F, Independence Avenue, Colombo 07
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0900 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112684420
தொலைபேசி 2|112684421
தொலைபேசி 3|112684422
தொலைபேசி 4|112684040
தொலைநகல்|112684429
மின்னஞ்சல்|consulate@sltnet.lk
மின்னஞ்சல் 2|hemasirif@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

பிஜி தீவுகள் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. பராக்கிரம திசாநாயக்க
அலுவலக முகவரி:66-1/4, Park Street, Colombo 02
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0900 – 1200 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|777 510 882
தொலைநகல்|112307951
மின்னஞ்சல்|fijiconsul@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

நியூஸிலாந்தின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. சேனக விமலரத்ன சில்வா
அலுவலக முகவரி:329, Park Road, Colombo 05
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0830 – 1730 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112501139
தொலைபேசி 2|112513282
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|senakaws@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

பிலிப்பைன்ஸ் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. டி.எம்.எச். ஸ்ரீயால் டேவிந்திர திசாநாயக்க
அலுவலக முகவரி:“EML” Building, 5th Floor, No. 61, W.A.D. Ramanayake Mawatha, Colombo 02
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0830 – 1630 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|114322267 - 68
தொலைநகல்|112300090
மின்னஞ்சல்|sriyal@lankacom.net
மின்னஞ்சல் 2|philcon.cmb@hotrop.not
வலைத்தளம்| 

ஜோர்ஜியாவின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. டயன் கோம்ஸ்
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|117575775
தொலைபேசி 2|112589041
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|diangomes57@gmail.com
வலைத்தளம்| 

பெலாரஸின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.அந்தோனி ஜோல் தில்ஹரன் செல்வநாயகம்
அலுவலக முகவரி:245/47, Old Avissawella Road, Orugodawatta
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0815 – 1715  மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112531640
தொலைபேசி 2|114346776
தொலைநகல்|112531640
மின்னஞ்சல்|consulate@belarusconsulate.lk
வலைத்தளம்| 

செக் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 கலாநிதி.லோஹித்த சமரவிக்ரம
அலுவலக முகவரி:60/1,  Park Street, Colombo 02
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|115559083
தொலைநகல்|115559084
மின்னஞ்சல்|chairman@mediccom.lk
வலைத்தளம்| 

பெல்ஜியத்தின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.பெரேய்ரா பிரின்ஜர்ஸ்
அலுவலக முகவரி:69/5B, Elvitigala Mawatha, Colombo 08
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1200 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112674141
தொலைநகல்|112673250
மின்னஞ்சல்|consulbel.colombo@gmail.com
மின்னஞ்சல்|pierre.pringiers@dynanet.lk
வலைத்தளம்| 

ஒஸ்ரியாவின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.சேனக டி.அமரசிங்க
அலுவலக முகவரி:Car Mart Building,  424, Union Place, Colombo 02
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள், புதன் மற்றும் வியாழன்
அலுவலக நேரம்:0900 – 0100  மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112691613
தொலைபேசி 2|112693494
தொலைபேசி 3|112588369
தொலைநகல்|112698382
மின்னஞ்சல்|austriacon@gmail.com
வலைத்தளம்| 

ஐஸ்லாந்தின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.ரன்ஜித் சுஜிவ விஜேவர்தன
அலுவலக முகவரி:41, W.A.D. Ramanayake Mawatha, Colombo 02
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:1000 – 1200  மணி மற்றும் 1430 – 1600 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112433536
தொலைபேசி 2|112449504
தொலைநகல்|222150607
மின்னஞ்சல்|wni@wijeya.lk
வலைத்தளம்| 

லட்வியா குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.தோமஸ் பிராங் டெட்வைலர்
அலுவலக முகவரி:No. 07,  Upper Chatham Street, Colombo 01
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:10930 – 1200மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112385660
தொலைபேசி 2|112385661
தொலைநகல் 112333512
மின்னஞ்சல்|consulatlatvia@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

லித்துவேனியா குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.ஆர்.எம்.மணிவண்ணன்
அலுவலக முகவரி:33rd, Floor, West Tower,  World Trade Centre,  Colombo 01
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1200மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112434000
தொலைபேசி 2|112434049
தொலைநகல்|222150607
மின்னஞ்சல்|sasitha@supreme.lk
வலைத்தளம்| 

குரோட்டியா குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. திலக் டி சொய்சா
அலுவலக முகவரி:140/A, AEC Building 2nd Floor Vauxhall Street, Colombo 02
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1630 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|115289572
தொலைநகல்|115289571
மின்னஞ்சல்|tilak.dezoysa@yahoo.com
வலைத்தளம்| 

சைப்ரஸ் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.அசோக் டயஸ்
அலுவலக முகவரி:Green Lanka Tower, 8th Level, 46,  Nawam Mawatha, Colombo 02
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1500 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112302533
தொலைநகல்|112302534
மின்னஞ்சல்|cyprusconsul@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

டென்மார்க்கின் துணைத் தூதரக நாயகத்தின் அலுவலகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.டி.எச்.ஸ்டசன் ஜயவர்தன
அலுவலக முகவரி:Unit # 05- 3C, East Tower, World Trade Centre, Colombo 01
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1200 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|115556699
தொலைநகல்|115554545
மின்னஞ்சல்|kdconsul@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

எஸ்டொனியா குடியரசின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.டி.எப்.சுதந்திரநாயகம் தம்பிநாயகம்
அலுவலக முகவரி:100, Lake Dive, Colombo 08
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112689566
தொலைபேசி 2|112683640
தொலைநகல்|112684080, 112689956
மின்னஞ்சல்|dudleyt@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

பின்லாந்து துணைத் தூதரக நாயகத்தின் அலுவலகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.அஷ்ரஃப் ஓமர்
அலுவலக முகவரி:23-25, Rheinland Place, Colombo 03
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1200மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|114742005
தொலைபேசி 2|114727222
தொலைநகல்|114742091
மின்னஞ்சல்|finlandconsulate@brandix.com
வலைத்தளம்| 

கிரீஸ் துணைத் தூதரக நாயகத்தின் அலுவலகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.அஜித் டமோன் குணவர்தன
அலுவலக முகவரி:Level 03, Parkway Building, No. 48, Parkway Street, Colombo 02
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1400 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112300782
தொலைபேசி 2|112300783
தொலைநகல்|112439031
மின்னஞ்சல்|greececonsulate.srilanka@gmail.com
வலைத்தளம்| 

ஷங்கேரியின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ரொஹான் நாணயக்கார
அலுவலக முகவரி:104, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 05
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0830 – 1730 மணி
  சனி: 0900 – 1400 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112589960
தொலைபேசி 2|112699764
தொலைநகல்|112589968
மின்னஞ்சல்|consulate@rgroup-intl.com
வலைத்தளம்|www.rgroup-intl.com

அயர்லாந்தின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.ஜெரால்ட் மனிக் பெரேய்ரா
அலுவலக முகவரி:72 C, New Bullers Road, Colombo 04
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1200மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112587895
தொலைநகல்|112598705
மின்னஞ்சல்|manik@pership.com.lk
வலைத்தளம்| 

மால்டாவின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.லலின் ஏ.ஜே.பெர்னாண்டோ
அலுவலக முகவரி:8, Dudley Senannayake Mawatha,  Colombo 08
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0830 – 1630 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112575511
தொலைநகல்|112577385
மின்னஞ்சல்|lalin_fernando@hotmail.com
வலைத்தளம்| 

போலந்தின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.க்ரிஷான் பாலேந்திர
அலுவலக முகவரி:117, Sir Chittampalam A Gardiner MW, Colombo 02
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1630மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112306800
தொலைநகல்|112439031
மின்னஞ்சல்|krishan.jkh@keells.com
வலைத்தளம்| 

போர்த்துக்கள் குடியரசின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 செல்வி. ப்ரீனி ஷர்மா மெலனி பின்டோ
அலுவலக முகவரி:255, R.A. De Mel Mawatha, Colombo 03
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0930 – 1330  மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112862867
தொலைபேசி 2|777287785
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|lalithpinto01@hotmail.com
வலைத்தளம்| 

ரோமானியாவின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.ஜெஃப்ரி ஜோசப் அலோசியஸ்
அலுவலக முகவரி:Hotel Suisse, 30, Sangaraja Mw, Kandy
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:1200 – 1500  மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|114523640
தொலைநகல்|114523653
மின்னஞ்சல்|romania.honconsulate@gmail.com
வலைத்தளம்|www.romhoncons sl.com

சேர்பியா குடியரசின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.உதய நாணயக்கார
அலுவலக முகவரி:07, Siripa Lane, Colombo 05
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:1000 – 1200 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|115348801
தொலைபேசி 2|112584104
தொலைநகல்|112553029
மின்னஞ்சல்|serbian.consulate@dut.holdings.com
வலைத்தளம்| 

ஸ்லோவக் குடியரசின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.மஹேன் ரொஷான் அன்ட்ரூ
அலுவலக முகவரி:130, Level 1, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 05
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 0100 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112369836
தொலைநகல்|112369896
மின்னஞ்சல்|slovak@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

ஸ்லோவேனியா குடியரசின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.சனத் உக்வத்த
அலுவலக முகவரி:No. 100, Hotel Road, Mount Lavinia
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0900 – 1700  மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112711401
தொலைநகல்|112738548
மின்னஞ்சல்|mountla@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

ஸ்பெயின் இராச்சியத்தின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திருமதி.கே.பி.பிரியதர்ஷினி ஜயவர்தன
அலுவலக முகவரி:Level 09, East Tower, World Trade Centre, Colombo 01
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0830 – 1500  மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|115 533 500
தொலைபேசி 2|115 533 501
தொலைநகல்|115 533 502
மின்னஞ்சல்|consul_spain@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

சுவீடன் இராச்சியத்தின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.கிறிஸ்ட்டோஃபர் நோல் விஷ்கரன் செல்வநாயகம்
அலுவலக முகவரி:3, R.A. De Mel Mawatha, Colombo 05
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்: 0830 – 1700  மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112593343
தொலைநகல்|112580022
மின்னஞ்சல்|sweden@senoksl.com
மின்னஞ்சல் 2|noel@senoksl.com
வலைத்தளம்| 

உக்ரேனின் துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.தயா வெத்தசிங்க
அலுவலக முகவரி:40/1, Dickman’s Road, Colombo 05
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:1000 – 1500  மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112588924
தொலைபேசி 2|112589783
தொலைபேசி 3|112584698
தொலைநகல்|112503245
மின்னஞ்சல்|monta@sol.lk
மின்னஞ்சல் 2|globecom@sol.lk
வலைத்தளம்| 

இஸ்ரேலின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. ரஞ்சித் சுஜீவ விஜேவர்த்தன
அலுவலக முகவரி:Level  02, 90 Cotta Road, Colombo 08
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0930 – 1630 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|117390200
தொலைபேசி 2|117390201
தொலைநகல்|112675263
மின்னஞ்சல்|wicky123@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

ஹெஷிமைட் ஜோர்தான் இராச்சியத்தின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. அஸ்கர் அக்பரலி
அலுவலக முகவரி:334, T.B. Jayah Mawatha, Colombo 10
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:0830 – 1630 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112697151
தொலைநகல்|112699029
மின்னஞ்சல்|asgi@akbar.com
வலைத்தளம்| 

யெமன் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. வை.எச்.பி.என்.வை. சேனாதிபதி
அலுவலக முகவரி:613, Bangalawa Junction, Kotte Road, Kotte 10100
அலுவலக நாட்கள்:திங்கள் முதல் வெள்ளி
அலுவலக நேரம்:1000 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112053140
தொலைபேசி 2|777316995
தொலைநகல்|112053140
மின்னஞ்சல்|yapas@sltnet.lk
வலைத்தளம்| 

பாகிஸ்தான் இஸ்லாமியக் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு. உத்யம ஜே.குருகுலரத்ன
அலுவலக முகவரி:388/1, Colombo Road, Pepiliyana
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0830 – 1730 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|777340723
தொலைபேசி 2|115532253
தொலைபேசி 3|115534453
தொலைநகல்|112768333
மின்னஞ்சல்|granada@eol.lk
மின்னஞ்சல் 2|udyama.k@gmail.com
வலைத்தளம்| 

பாகிஸ்தான் இஸ்லாமியக் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.அல்ஹஜ் அஃபல் அஹமட்
அலுவலக முகவரி:534, Sieble Place, Kandy
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0830-1730 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|815379031
தொலைநகல்|815379030
மின்னஞ்சல்|afzal.marikar@gmail.com
வலைத்தளம்| 

பூட்டானின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்றூதர்:
 திரு.அப்பாஸ் என்.எசுஃபலி
அலுவலக முகவரி:Level 9,  ‘Hemas House’, No:75,  Braybrooke Place, Colombo 2
அலுவலக நாட்கள்:திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
அலுவலக நேரம்:0830 – 1430மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|114731731
தொலைநகல்|114731777
மின்னஞ்சல்|abbas@hemas.com
மின்னஞ்சல் 2|bhutan.consul@hemas.com
வலைத்தளம்| 

Close