அமைச்சின் ஊடக வெளியீடுகள்

உயர் ஸ்தானிகர் கனநாதன் நைரோபியில் உள்ள ஐ.நா. அலுவலகத்தில் தனது தகுதிச் சான்றுகளை கையளிப்பு

நைரோபியில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் அலுவலகம், ஐக்கிய நாடுகள் வாழ்விடம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் திட்டத்திற்கான இலங்கையின் நிரந்தரப் பிரதிநிதியாக அங்கீகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள கென்யாவிற்கான இலங்கை உயர் ஸ்தானிகர் வி. க ...

மியன்மாருக்கான விமானங்களை இலங்கை விரைவில் தொடங்கவுள்ளது

கோவிட்-19 கட்டத்தில், இலங்கையின் பட்டய விமானங்களை 2021ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என வெளிநாட்டு அமைச்சு ஏற்பாடு செய்த சந்திப்பில் ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸின் பிராந்திய முகாமையாளர் (தென்கிழக்கு ஆசியா) ...

 வியட்நாம் இலங்கை ஒத்துழைப்பானது விவசாயம் மற்றும் மீன்வளத் துறைகளில் கவனம்

2021 ஜனவரி 12ஆந் திகதி வெளிநாட்டு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்களை விடைபெறும் நிமித்தம் சந்தித்த கொழும்பில் உள்ள வியட்நாம் தூதுவர் பாம் திபிச் நொக், விவசாயம் மற்றும் மீன்வளத் துறைகளிலான ஒத்துழைப்புக்கு இலங்கை மற்றும் வ ...

கலாநிதி பாலித டி.பி. கொஹொன தனது நற்சான்றிதழின் பிரதியை சீனாவின் வெளியுறவு அமைச்சின் உபசரணைத் திணைக்களப் பணிப்பாளர் நாயகத்திடம் கையளிப்பு

சீன மக்கள் குடியரசின் இலங்கைத் தூதுவர் கலாநிதி பாலித டி.பி. கொஹொன தனது நற்சான்றிதழின் பிரதியை நெறிமுறைகளுக்கு இணங்க முறையாக, சீனாவின் வெளியுறவு அமைச்சின் உபசரணைத் திணைக்களப் பணிப்பாளர் நாயகமான திரு. ஹொங் லீயிடம் இன்று ...

இலங்கையைச் சேர்ந்த நான்கு பௌத்த மதகுருமார்களுக்கு ‘அக்கமஹபன்டித’ என்ற கௌரவ மத அந்தஸ்த்து

மியான்மார் சுதந்திர தினத்தின் 73ஆவது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடும் விதமாக இலங்கையைச் சேர்ந்த நான்கு பௌத்த மதகுருமார்கள் மற்றும் ஒரு சாதாரண நபருக்கு 'அக்கமஹபன்டித' என்ற கௌரவ மத அந்தஸ்த்தினை வழங்குவதற்கு மியான்மார் ஜனாதிபதி யு ...

இலங்கைக்கான பங்களாதேஷின் நியமனம் செய்யப்பட்ட உயர்ஸ்தானிகரின் நியமனம்

மேன்மைதங்கிய (திரு.) ரியாஸ் ஹமீதுல்லா அவர்களைத் தொடர்ந்து இலங்கைக்கான பங்களாதேஷ் குடியரசின் நியமனம் செய்யப்பட்ட உயர்ஸ்தானிகராக திரு. தாரிக் முஹம்மத் அரிஃபுல் இஸ்லாம் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் பங்களாதேஷ் ...

Close
Zoom