அமைச்சின் ஊடக வெளியீடுகள்

உயர் ஸ்தானிகர் எஸ். அமரசேகர தனது நற்சான்றிதழ்களை தென்னாபிரிக்காவின் ஜனாதிபதி அதி மேதகு சிரில் ரமபோசாவிடம் கையளிப்பு

உயர் ஸ்தானிகர் எஸ். அமரசேகர தனது நற்சான்றிதழ்களை தென்னாபிரிக்காவின் ஜனாதிபதி அதி மேதகு சிரில் ரமபோசா அவர்களிடம் 2021 ஏப்ரல் 14 ஆந் திகதி பிரிட்டோரியாவில் உள்ள செஃபாகோ எம் மக்காத்தோ ஜனாதிபதி விருந்தினர் மாளிகையில் வைத்த ...

கலாநிதி பாலித கொஹொன சீன ஜனாதிபதியிடம் தனது நற்சான்றிதழ்களைக் கையளித்தார்

தூதுவர் கலாநிதி பாலித கொஹொன 2021 ஏப்ரல் 14ஆந் திகதி மக்கள் சீனக் குடியரசின் தலைவரான அதி மேதகு ஸி ஜின்பிங்கிடம் தனது நற்சான்றிதழ்களைக் கையளித்தார். முன்னாள் தூதுவரை திரும்ப அழைக்கும் கடிதத்தையும் அவர் முறையாகக் கையளித ...

Foreign Minister signs the Book of Condolence

Foreign Minister Dinesh Gunawardena signed the Book of Condolence on the passing away of His Royal Highness the Prince Philip, Duke of Edinburgh on behalf of H.E Gotabaya Rajapaksa, the President, the Government and ...

ஐரோப்பிய ஒன்றிய – இலங்கை ஒத்துழைப்பு குறித்து கொழும்பில் உள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுவர்களுடன் வெளிநாட்டு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன கலந்துரையாடல்

கொழும்பைத் தளமாகக் கொண்ட ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சிரேஷ்ட இராஜதந்திரப் பிரதிநிதிகளை 2021 ஏப்ரல் 09, வெள்ளிக்கிழமை வெளிநாட்டு அமைச்சில் சந்தித்த வெளிநாட்டு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன, இலங்கையின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார முன ...

Close
Zoom