அமைச்சின் ஊடக வெளியீடுகள்

Statement on the Earthquake in Syria

Sri Lanka is shocked to learn of the loss of lives and damage to properties from the devastating earthquake in the Syrian Arab Republic and wishes to convey profound condolences to the Government of the Syrian Arab Repub ...

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் அலி சப்ரி, அமெரிக்க அரசியல் விவகாரங்களுக்கான துணைச் செயலாளர் விக்டோரியா நுலாண்டுடன்  சந்திப்பு

2023 பெப்ரவரி 01ஆந் திகதி அமெரிக்க அரசியல் விவகாரங்களுக்கான துணைச் செயலாளர் விக்டோரியா நுலாண்டுடன் இடம்பெற்ற மதிய உணவுச் சந்திப்பில்,  இலங்கை - அமெரிக்க இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் பலப்படுத்துவதில் இரு நாடுகளுக்கும் முக்க ...

லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் ஞாபகார்த்த விரிவுரையில் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் அலி சப்ரியின் வரவேற்பு உரை – 2023 பெப்ரவரி 03ஆந் திகதி, பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில்

  எனது அன்பு நண்பரான பங்களாதேஷ் வெளிநாட்டு அமைச்சர் அப்துல் மொமன் அவர்களே, திருமதி சுகந்தி கதிர்காமர் அவர்களே மற்றும் கௌரவ அதிதிகளே. இலங்கையின் மிகவும் மதிப்பிற்குரிய இராஜதந்திரியும், அரசியல்வாதியுமான லக்ஷ்மன் கதிர்கா ...

Close