அமைச்சின் ஊடக வெளியீடுகள்

இருதரப்பு உறவுகளை பலப்படுத்துவது குறித்து இராஜதந்திர ஆலோசனைகளின் 11வது அமர்வில் இலங்கையும் சீனாவும் கலந்துரையாடல்

  2020 நவம்பர் 23ஆந் திகதி மெய்நிகர் ரீதியாக இடம்பெற்ற இலங்கைக்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான இராஜதந்திர ஆலோசனைகளின் 11வது அமர்வுக்கு சீன வெளிவிவகார அமைச்சின் துணை அமைச்சர் லூவோ ஜாஹுய் அவர்களுடன் இணைந்து வெளிவிவகார ...

சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் குறித்து கலந்துரையாடுவதற்காக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுவர்களுடன் வெளிநாட்டு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன சந்திப்பு

கோவிட்-19 தொற்றுநோய் உள்ளடங்கலான சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் குறித்து கலந்துரையாடுவதற்காக, கொழும்பைத் தளமாகக் கொண்ட இத்தாலி, ஜேர்மனி, நெதர்லாந்து, பிரான்ஸ், ருமேனியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுவர்களை வெளிநாட்டு அமை ...

இலங்கைக்கான மக்கள் சீனக் குடியரசின் தூதுவரின் நியமனம்

மேன்மைதங்கிய (திரு.) ச்சன் ஷூவேயுவென் அவர்களைத் தொடர்ந்து இலங்கைக்கான மக்கள் சீனக் குடியரசின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக திரு. ச்சீ ஷென்ஹொங் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் மக்கள் சீனக்  ...

நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைவதற்குத் தடையாக இருக்கும் பன்முக சவால்களை சமாளிப்பதற்காக அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளுக்கு உதவும் அபிவிருத்தி முயற்சிகளுக்கான போதிய நிதியுதவியின் முக்கியத்துவத்தை வெளிநாட்டு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன சுட்டிக் காட்டினார்

தொற்றுநோய் மற்றும் வர்த்தகம், சுற்றுலா, முதலீடு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றிலான அதன் பாதகமான விளைவுகளின் காரணமாக அதிகரித்த உலகளாவிய சூழ்நிலையின் பின்னணியில் நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைவதற்குத் தடையாக இருக்கும்  ...

இலங்கைப் பிரயாணிகளுக்கு வெளிநாட்டு அமைச்சு எச்சரிக்கை

இலங்கை அல்லது எந்தவொரு மூன்றாம் நாட்டிற்கும் நுழைவு அனுமதி வழங்குவதற்காக கட்டணம் அல்லது எந்தவொரு நிதிக் கொடுப்பணவையும் கோரும் தனிநபர்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என எதிர்காலத்தில் உள்நுழையும் மற்றும் வெளிச் ...

Close
Zoom