செயலாளர், வெளிநாட்டு உறவுகள் அமைச்சு


செயலாளர் - வெளிநாட்டு உறவுகள் அமைச்சு

IMG_5720-18-08-20-10-22-ou4to6t9lkp6am0lrcjhi93ie5nf5xrkcc7zks8qs4

அட்மிரல் (பேராசிரியர்) ஜயநாத் கொலம்பகே இலங்கைக் கடற்படையில் 36 ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளதுடன், 2014 ஜூலை 01ஆந் திகதி கடற்படைத் தளபதியாக ஓய்வு பெற்றார். அவர் இலங்கைக் கடற்படையின் 18 வது தளபதியாவதுடன், அவர் துணிச்சலுக்காக போற்றப்பட்டு, கடற்படைக்கான அவரது சிறந்த சேவைக்காக பாராட்டப்பட்டுள்ளார்.

அவர் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு சேவைகள் பணியாளர் கல்லூரி மற்றும் இங்கிலாந்தின் ரோயல் கொலேஜ் ஒப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டடீஸ் ஆகியவற்றில் பட்டம் பெற்றவராவர். ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகத்தில் (இலங்கை) கலாநிதிப் பட்டம் பெற்றுள்ளார். அவரது கலாநிதிப் பட்டத்திற்கான ஆய்வாகிய ‘கடலில் சமச்சீரற்ற போர்: இலங்கையின் போக்கு’ தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பாதுகாப்பு மற்றும் மூலோபாய ஆய்வுகள் குறித்த விஞ்ஞான முதுமாணி மற்றும் லண்டன் கிங்ஸ் கல்லூரியில் சர்வதேச ஆய்வுகள் குறித்த கலை முதுமாணிப் பட்டங்களையும் பெற்றுள்ளார்.

கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம், பாதுகாப்பு சேவைகள் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் கல்லூரி (இலங்கை), கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம், பண்டாரநாயக்க சர்வதேச ஆய்வுகளுக்கான மையம் மற்றும் பண்டாரநாயக்க சர்வதேச இராஜதந்திரப் பயிற்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றில் வருகை தரும் விரிவுரையாளராகவும் செயற்பட்டு வருகின்றார். அவர் இங்கிலாந்தின் லண்டன் நோட்டிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட்டின் மாணவராவார். அட்மிரல் கொலம்பகே சீனாவின் சிச்சுவான் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் லெஷன் நோமல் பல்கலைக்கழகத்தில் விருந்தினர் பேராசிரியராகவும், சீனாவின் ஹைக்கூவில் உள்ள தென் சீனக் கடல் ஆய்வுகளின் தேசிய நிறுவனத்தில் துணைப் பேராசிரியராகவும் செயற்பட்டு வருகின்றார். பங்களாதேஷ், இந்தியா, ஜப்பான் மற்றும் பாக்கிஸ்தானில் உள்ள பல முக்கிய பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்களில் விருந்தினர் விரிவுரையாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற பல கல்வி இதழ்களின் ஆசிரியராகவும் மதிப்பாய்வாளராகவும் செயற்பட்டுள்ளார். மேலும், இலங்கையின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் நாயகமாகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.

முன்னதாக, அதிமேதகு ஜனாதிபதியின் வெளிநாட்டு உறவுகளுக்கான மேலதிக செயலாளராக அட்மிரல் கொலம்பகே பணியாற்றினார்.

Print Friendly, PDF & Email

Close
Zoom