பொலிஸ் தலைமையகத்தினால் வழங்கப்படும் பொலிஸ் தடைநீக்க அறிக்கைகள்

தயவுசெய்து நோக்கவும்உங்களது ஆவணங்களை சான்றுப்படுத்துவதற்கான பொதுவான அறிவுறுத்தல்களுக்காக, இங்கே அழுத்தவும்.

  • அனைத்து பொலிஸ் தடைநீக்க அறிக்கைகளும் பொலிஸ் தலைமையகத்தின் மாதிரியிலேயே தயாரிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன், கடிதத் தலைப்பில் உள்ள ஏனைய ஆவணங்கள் எதுவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது.
  • விண்ணப்பதாரியின் பெயர், தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம், திகதி, தபால் முகவரி, பொலிஸ் தடைநீக்க அறிக்கைகளினால் வெளிப்படுத்தப்படும் கால அளவு, பொலிஸ் தலைமையகத்தின் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தரின் கையொப்பம் மற்றும் பதவி முத்திரை போன்றன சரியாக பொலிஸ் தடைநீக்க அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.

இணையவழி கொன்சுலர் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் முன்பதிவுகள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01,
இலங்கை.
 
தொலைபேசி: +94 112 446 302 / +94 112 338 812
தொலைநகல்: +94 112 473 899
மின்னஞ்சல்:  consular@mfa.gov.lk

Close