வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

ஸம்பியா லுசக்கா குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. அன்தோனி எல்மோ வினித ஜயதிலக்க
அலுவலக முகவரி:3rd Floor, Chanik House, Cairo Road, Lusaka, Zambia
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+260
தொலைபேசி|977770832
தொலைபேசி2|211292258
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|elmojay(at)ymail.com
வலைத்தளம்| 

துனிசியா-ஹம்மமெட் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. முஸ்தபா ட்ரபெல்சி
அலுவலக முகவரி:Rue du Lac, LLochnessimmeuble Lotus-1053, Tunisia
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+216
தொலைபேசி|71656304
தொலைபேசி 2|71656095
தொலைநகல்|71656033
மின்னஞ்சல்|tunisia.honconsul(at)gmail.com
மின்னஞ்சல் 2|mustaphatrabelsi(at)gnet.tn
வலைத்தளம்| 

சூடான் – கர்ட்டோம் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.சௌட் மமவூன் மொஹமட் அஹமட் எல் பெரிர்
அலுவலக முகவரி: 45, Algamaa Street, Khartoum, Sudan
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+249
தொலைபேசி|183784222
தொலைநகல்|183774317
மின்னஞ்சல்|saudgroup(at)yahoo.com
மின்னஞ்சல் 2|hassanelmahi1985(at)hotmail.com
வலைத்தளம்| 

தென்னாபிரிக்கா – டர்பன் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஜோசப் லால் அசோக ஜயமஹா
அலுவலக முகவரி:State 3, 2nd Floor Silver Oaks, 36 Silverton Road, Durban
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+27
தொலைபேசி|312010630
தொலைபேசி 2|312010646
தொலைநகல்|722468776
மின்னஞ்சல்|lal(at)serendipitytoursco.za
வலைத்தளம்|www.serendipitytravelco.za

தென்னாபிரிக்கா- கேப் டவுன் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஜொனதன் ஜகோப்
அலுவலக முகவரி:5th Floor, Cape Chamber House, 19 Louis Gradner Street, Forcshore, Cape Town
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+27
தொலைபேசி|218392923
தொலைபேசி 2|218392921
தொலைபேசி 3|834629207
தொலைநகல்|0862670526
மின்னஞ்சல்|jonathan(at)skylarconnects.com
வலைத்தளம்| 

செனகல்-தஹகர் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. அமடோ மௌஸ்தபா டொஃப்
அலுவலக முகவரி:Alamadies Lot 3,  Zone 13, Dakar, Senegal
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+221
தொலைபேசி|775923052
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|mdiouf48(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

நாம்பியா-வின்ட்சோக் குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. சக்கி ஐப்பிங்
அலுவலக முகவரி:P.O. Box 98456, Windhoek, Namibia
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+264
தொலைபேசி|612991686
தொலைபேசி 2|0811283202
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|aipinges(at)bankwindhoek.com.na
வலைத்தளம்| 

மொசம்பிக்-மபுட்டோவிலுள்ள கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. வலி மொமடே ஹாசம்
அலுவலக முகவரி:Kenneth Kaunda Av, No. 352 R/C P.O. Box 2927, Maputo, Mozambique
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+258
தொலைபேசி|21245980
தொலைநகல்|21010550
மின்னஞ்சல்|consulasrilanka(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

மலாவி-மலாவி குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. ரன்ஜன் ஜயசாந்த பெரேரா
அலுவலக முகவரி:Raynor Avenue, Globe Building, Limbe, Malawi
அஞ்சல் முகவரி:P.O. Box 5370, Limbe, Malawi
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+265
தொலைபேசி|999664333
தொலைபேசி 2|888964444
தொலைநகல்|1843561
மின்னஞ்சல்|consulsrilanka(at)globemw.net
வலைத்தளம்| 

பெனின்சுல்வேனியாவின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.டேவிட் புரூஸ் ஷெர்மன்
அலுவலக முகவரி: 
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+1
தொலைபேசி|2156651100 Ext 1114
தொலைபேசி 2|2156680034
தொலைநகல்|2156658471
மின்னஞ்சல்|dsherman(at)solomonsherman.com
வலைத்தளம்| 

ஹவாய் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. பெடே தம்மிக்க குரே
அலுவலக முகவரி:1703 Paula Drive Honolulu, Hawaii 96816 USA
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+1
தொலைபேசி|8083827848
தொலைநகல்|8082545300
மின்னஞ்சல்|bede(at)coorayhawaii.com
வலைத்தளம்| 

இக்வடோர் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 கலாநிதி.மொனிக்கா ஹெலர்
அலுவலக முகவரி:Salazar E 10-59 y Tamayo Piso 6Quito-Ecuador
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+45
தொலைபேசி|28430251
தொலைபேசி 2|40134513
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|peter(at)groendahl.com
வலைத்தளம்| 

ஐக்கிய அமெரிக்கா-ஹவுஸ்டன், டெக்ஸாஸ், கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. சுசாந்த ஷான் ஹலம்ப
அலுவலக முகவரி:1303, W. Wainut Hill Lane, Suite 302, Irving, TX 75038
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+1
தொலைபேசி|2144920803
தொலைபேசி 2|9728415367
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|shan(at)ceyhinzlink.com
வலைத்தளம்| 

ஐக்கிய அமெரிக்கா-மசாஷுசெட்ஸ் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. மார்ட்டின் ட்ரஸ்ட்
அலுவலக முகவரி:Satex USA, Inc. 77, Rowe Street, Auburndale, MA 02466
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+1
தொலைபேசி|6172138360
தொலைநகல்|6172138374
மின்னஞ்சல்|mtrust(at)brandot.com
வலைத்தளம்| 

ஐக்கிய அமெரிக்கா- அரிசோனா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 கலாநிதி.ஜெரமி ஆர்.டொர்ஸ்ட்வீட்
அலுவலக முகவரி:329, West Cypress St., Phoenix, AZ 85003, USA
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+1
தொலைபேசி|6022541899
தொலைபேசி 2|6023265246
தொலைநகல்|6022542625
மின்னஞ்சல்|drtorstveit(at)msn.com
வலைத்தளம்| 

ஐக்கிய அமெரிக்கா- இலினோய்ஸ் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ரொனால்ட் ஜி.சொரினி
அலுவலக முகவரி:540 N. Lincon Street, Hinsdate, II, 60521
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+1
தொலைபேசி|6303235130
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|rsorini(at)ssa-dc.com
வலைத்தளம்| 

ஐக்கிய அமெரிக்கா – நியு மெக்சிக்கோ கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 கலாநிதி. அல்தே கிரேஸ்
அலுவலக முகவரி:7610 Old Santa Fe Trail, Santa Fe, New Mexico 87505, USA
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+1
தொலைபேசி|5059839582
தொலைநகல்|5059897252
மின்னஞ்சல்|srilankaconsul(at)aol.com
வலைத்தளம்| 

சுரினம்-பரமரிபோ கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.அஸ்வின் டி.கன்ஹல்
அலுவலக முகவரி:Tweederijweg 4, Paramaribo, Suriname
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+597
தொலைபேசி|8537426
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|ashwienkanhai(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

மெக்சிக்கோ-மெக்சிக்கோ கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. இஸ்மயில் செர்கியோ லே-லோப்ஸ்
அலுவலக முகவரி: Varsovia No. 25, Col.
Juarez, DelegCuauhtemoc, Mexico, D.F.C.P. 06600
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+52
தொலைபேசி|5552081258
தொலைபேசி 2|5552081243
தொலைநகல்|5552081243
மின்னஞ்சல்|consuladosrilanka_mex(at)yahoo.com
வலைத்தளம்| 

ஜமைக்கா-கிங்ஸ்டனில் உள்ள கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 செல்வி.மர்ஜோரி லமோட் ஹென்ரிக்
அலுவலக முகவரி:58, Paddington Terrace, Kingston 6-Jamaica
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+18
தொலைபேசி|769279777
தொலைநகல்|769274369
மின்னஞ்சல்|mhenriq(at)cwjamaica.com
வலைத்தளம்| 

கொலம்பியா-பகொட்டா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. டேவிட் புயன பிகன்பெச்
அலுவலக முகவரி:Cra.32 No. 22B-09, Bogota, Colombia
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+57
தொலைபேசி|3105640128
தொலைபேசி 2|12133708
தொலைபேசி 3|13683211
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|dapuyana2000(at)yahoo.com
வலைத்தளம்| 

கனடா-வன்கூவர் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. நோர்மன் ஸ்டோவ்
அலுவலக முகவரி:200-55,Water Street, Suite 200, Vancouver, BC Canada V6B 1A1
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+1
தொலைபேசி|6046463556
தொலைபேசி 2|6047883311
தொலைநகல்|6046891808
மின்னஞ்சல்|nstowe(at)pacegroup.com
வலைத்தளம்| 

பிரேசில்-சாஹோ பௌவ்லோ கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 கலாநிதி. சொஹகு ரய்முன்டோ சீசர் பஸ்டொஸ்
அலுவலக முகவரி:Praca Ana Amella n 9, 6 andar, – Castelo – 20020-040 Rio De Janeiro
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+55
தொலைபேசி|2122405381
தொலைநகல்|2122058116
மின்னஞ்சல்|consulanka(at)sohaku.org.br
வலைத்தளம்| 

பொலிவியா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 செல்வி.வெரோனிக்கா டேனியல் பெரேஸ் கெபரோ
அலுவலக முகவரி:AV. Montenegro 1350 San Miguel, La Paz, Bolivia
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+591
தொலைபேசி|72030400
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|vpboisdesign(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

பஹமாஸ்-நாசவ் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஜோன் ரவிந்த்ர ஜேசுபதம்
அலுவலக முகவரி:Serendipity”, 57,Tuckaway Rd, P.O. Box CB-11665, Nassau
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+124
தொலைபேசி|23941609
தொலைபேசி 2|23976912
தொலைபேசி 3|24245377
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|rjesubatham(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

லாவோ மக்கள் சனநாயக குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 செல்வி.மனிலே திப்ஹலன்சே
அலுவலக முகவரி: 
அலுவலக நாட்கள்: 
அலுவலக நேரம்: 
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+856
தொலைபேசி|2029892222
தொலைபேசி 2|2077892222
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|tpls.la(at)gmail.com
மின்னஞ்சல் 2|manilayThiphalansy(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

வெலிங்டன் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.அருண அபேகுணசேகர
அலுவலக முகவரி:32A Izard Road Khandallah, Wellington 6035
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+64
தொலைபேசி|49768434
தொலைநகல்|49768435
மின்னஞ்சல்|slconsulnz(at)paradise.net.nz
வலைத்தளம்| 

பிஷ்கெக்கிலுள்ள கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 செல்வி.ட்ஸுமபேவ ரோசா
அலுவலக முகவரி:30, Tynystanovast., ap. 6 Bishkek
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+996
தொலைபேசி|772779486
தொலைபேசி 2|77783165473
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|rozajv(at)mail.ru
வலைத்தளம்| 

அவுஸ்திரேலியா-டர்வினிலுள்ள கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 கலாநிதி.ருஹுணகே டொன் பெனட் தயாரத்ன
அலுவலக முகவரி:35 Macredie Street, Nakara, NT 0810
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+61
தொலைபேசி|889279907
தொலைநகல்|889279685
மின்னஞ்சல்|ru678(at)hotmail.com
வலைத்தளம்| 

வியட்னாம்-ஹோ சி மின் சிட்டி சனநாயக குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.பி.டி.எம்.கெவின் பெரேரா
அலுவலக முகவரி:No. 160, “Water Front”, Nguyen Luong Bang, Tan Phu ward, Phu My Hung District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+84
தொலைபேசி|985164800
தொலைநகல்|98164800
மின்னஞ்சல்|kevinperer(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

தென் கொரியா- பூசானிலுள்ள கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.ஷின் ஜங்-டேக்
அலுவலக முகவரி: 859-16, BuemCheon-dong, Busanjin-Gu, Busan 514-020, Korea
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+82
தொலைபேசி|516478142
தொலைநகல்|513245637
மின்னஞ்சல்|cun2340(at)seunsteel.co.kr
வலைத்தளம்| 

சொலமன் தீவுகள்-சொலமன் தீவுகள் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.குட்டிலா பின்டோ
அலுவலக முகவரி:C/O Pan Oceanic Bank, P.O.Box: 2294, Hyundal, Mendana Ave. Honiara
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+677
தொலைபேசி|42222
தொலைபேசி 2|0061439259649
தொலைபேசி 3|7496723
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|kutilap(at)pob.com.sb
மின்னஞ்சல் 2|kutilap(at)gmail.com
மின்னஞ்சல் 3|honconsularsltosi(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

பப்புவா நியுகினி-பொரக்கோ கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.பமுனு ஆரச்சிகே வசந்த குமாரசிறி
அலுவலக முகவரி:Apt. 4110, Airways Hotel, Jackson Parade, Port Moresby, Papua New Guinea
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+675
தொலைபேசி|325 0160
தொலைபேசி 2|7686 3164
தொலைபேசி 3|0061447738818
தொலைபேசி 4|16863164
தொலைநகல்|3273597
மின்னஞ்சல்|wkumarasiri(at)hotmail.com
வலைத்தளம்| 

ஜப்பான்-ப்ரிவெக்டர் ஒப் கன்மா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.லேஸ்லி வெர்னன் பட்டிகிரிகோரல
அலுவலக முகவரி:67-12.Miyaji-Machi, maebash-Shi, Gunma-Ken, Japan
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+81
தொலைபேசி|272650496
தொலைபேசி 2|9030011552
தொலைநகல்|272655100
மின்னஞ்சல்|buddhi(at)iris.ocn.ne.jp
வலைத்தளம்| 

ஜப்பான்-ஒசாக்கா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.டி.டபிள்யு.அலுத்கமகே
அலுவலக முகவரி:New life, Semba, 2-6-10-1304, KitaKyushojimachi, Chu – ku, Osaka-shi, Japan 541-0057
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+81
தொலைபேசி|8051427292
தொலைபேசி 2|662825534
தொலைநகல்|662825543
மின்னஞ்சல்|udaya(at)tulip.ocn.ne.jp
மின்னஞ்சல் 2|sri.consulate.osaka(at)beetle.ocn.ne.jp
வலைத்தளம்| 

ஹொங்காங்- ஹொங்காங் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.ந்கன் மன் ஷாம்
அலுவலக முகவரி:GMT Shipping (HK) Ltd, 20/F Harbour Commercial Bldg. 122 – 124 Connaught Road, Central Sheung Wan, Hong Kong
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+852
தொலைபேசி|25814111
தொலைநகல்|25877770
மின்னஞ்சல்|bosco(at)jdbhk.com
வலைத்தளம்| 

பிஜி-சுவா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.அஜித் யு.கொடகே
அலுவலக முகவரி:Lot 1, P.O. Box 165 Suva
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+679
தொலைபேசி|9990690
தொலைபேசி 2|3361855
தொலைநகல்|3362192
மின்னஞ்சல்|ajith(at)cjpatel.com.fj
மின்னஞ்சல் 2|cjpatel(at)connect.com.fj
வலைத்தளம்| 

புரூனே தருசலேம் – புரூனே தருசலேம் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.அல்கேவத்தகே சந்த்ரசேன
அலுவலக முகவரி:Swee Sdn Bhd Spg 639, Jalan Tutong, Km 8 Bandar Seri, Begawan
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+673
தொலைபேசி|2651501
தொலைபேசி 2|2338625
தொலைநகல்|2651498
மின்னஞ்சல்|chandrassbqs3(at)gmail.bg
வலைத்தளம்| 

அவுஸ்திரேலியா-குயின்ஸ்லாந்து கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.அந்தோனி பிலிப் சுவான்
அலுவலக முகவரி:26, Dannenberg Street, Carseldine Queensland 4034, Australia
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+61
தொலைபேசி|723618483
தொலைபேசி 2|438194852
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|sl-honconsul(at)hotmail.com
வலைத்தளம்| 

அவுஸ்திரேலியா- பெர்த் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 திரு.ரொஷன ஜலகே
அலுவலக முகவரி:No:43, Old Perth Road, Bassendean, WA 6054
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+61
தொலைபேசி|861633715
தொலைபேசி 2|419966583
தொலைநகல்|892799889
மின்னஞ்சல்|rosh(at)hcslwa.com.au
மின்னஞ்சல் 2|lahiru(at)hcslwa.com.au
வலைத்தளம்| 

அவுஸ்திரேலியா- அடெலெய்ட் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர் :
 கலாநிதி.கங்கணம்கே சரித்த ஹரிஸ்சந்த்ர பெரேரா
அலுவலக முகவரி:596, The Parade, Auldana, South Australia, SA 5072
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+61
தொலைபேசி|412552541
தொலைபேசி 2|883330764
தொலைநகல்|883330764
மின்னஞ்சல்|charitha_perera(at)hotmail.com
மின்னஞ்சல் 2|slconsuladl(at)hotmail.com
வலைத்தளம்| 

மால்டா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 கலாநிதி.டோனியோ க்ரெச்
அலுவலக முகவரி:Dingli&Dingli Law Firm 18/2, South Street Valletta VLT 1102
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+356
தொலைபேசி|21236206
தொலைபேசி 2|99473559
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|tonio(at)dingli.com.mt
வலைத்தளம்|www.dingli.com.mt

ஜேர்மனி-ஸ்டட்கார்ட் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.நோபர்ட் ஹரால்ட் க்வாக்
அலுவலக முகவரி:Heilbronner Str. 150 70191 Stuttgart
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+49
தொலைபேசி|7112237953
தொலைநகல்|7112229777
மின்னஞ்சல்|quak(at)quak-guttere.de
வலைத்தளம்| 

ஜேர்மனி- முனிச் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஹன்ஸ் ஹம்மர்
அலுவலக முகவரி:Honorary Consulate of Sri Lanka
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+49
தொலைபேசி|3089720120
தொலைபேசி 2|8972012999
தொலைநகல்|8972012999
மின்னஞ்சல்|info(at)honorarkonsulat.srilanka.de
வலைத்தளம்| 

ஜேர்மனி- லிப்சிக் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 கலாநிதி.டர்க் லுட்ஸ் புஷர்
அலுவலக முகவரி: 
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|3419265573
தொலைபேசி 2|1777896330
தொலைநகல்|3416003685
மின்னஞ்சல்|konsulat.leipzig(at)web.td
வலைத்தளம்| 

ஜேர்மனி- ஹம்பர்க் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஒலவ் சி.எலர்ப்ரொக்
அலுவலக முகவரி:Pickhuben 9 20457 Hamburg
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+49
தொலைபேசி|3040361430
தொலைபேசி 2|4040484880
தொலைநகல்|4036143115
மின்னஞ்சல்|ocellerbrock(at)haelssen-lyon.de
வலைத்தளம்| 

ஜேர்மனி- லோவர் சக்ஸோனி கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.க்ளோஸ் ஹோல்ட்மன்
அலுவலக முகவரி: Adaam-Stegerwald-Str. 9-15 D-30851, Langenhagen
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+49
தொலைபேசி|5117407456
தொலைபேசி 2|1717503666
தொலைநகல்|5117407456
மின்னஞ்சல்|claus(at)holtmann.ch
மின்னஞ்சல் 2|srilanka(at)niedersachsen.cc
வலைத்தளம்| 

துருக்கி – எர்ஸுரம் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஃபடி யுசெலிக்
அலுவலக முகவரி:Trabzon YoluUzeri 3.km Askale, ERZURUM
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+90
தொலைபேசி|442 4151054
தொலைநகல்|4424151551
மின்னஞ்சல்|erzurum(at)srilanka.org.tr
வலைத்தளம்| 

துருக்கி – ட்ரப்ஸோன் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.அடில்லா அட்டமன்
அலுவலக முகவரி:CumhuriyetMah. Devlet SahilYolu Cad. Koleglu is MerkeziKasustu Yomra Trabzon
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+90
தொலைபேசி|4622291060
தொலைநகல்|4622232190
மின்னஞ்சல்|atillaataman61(at)hotmail.com
வலைத்தளம்| 

துருக்கி – நெவ்ஷெஹிர் கௌரவ துணைத் தூதரகம

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.மஹமுட்சமி உலுஹர்
அலுவலக முகவரி:Adnan Menderes Cad. No. 34 Goreme – Nevsehir, Turkey
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+90
தொலைபேசி|3842712300
தொலைநகல்|3832712588
மின்னஞ்சல்|nevsehir(at)srilanka.org.tr
வலைத்தளம்| 

துருக்கி – கஸியன்டெப் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. கவேன் கஸெல்பே
அலுவலக முகவரி:Netplus, Batikent Mah Kursat Uzmen Blv, Merinos Apt. A Block 6 No. 4 Sehitkamil
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+90
தொலைபேசி|342 3417070
தொலைநகல்|342 341 7008
மின்னஞ்சல்|gaziantep(at)srilanka.org.tr
மின்னஞ்சல் 2|guven(at)netplus.biz
வலைத்தளம்| 

துருக்கி – அடானா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.பெஷீர்உகர்
அலுவலக முகவரி:Beta Gida San. Ve Tic. A.S. Adana HaciSabanci Organize SanayiBolgesiFuzuli Cad No. 1 Saricam/Adana/Turkey 01310
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+90
தொலைபேசி|3224577207
தொலைநகல்|3224577393
மின்னஞ்சல்|adana(at)srilanka.org.tr
மின்னஞ்சல் 2|fugur(at)beta.com.tr
வலைத்தளம்| 

சுவிட்சர்லாந்து சூரிச்சிலுள்ள கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.விதர்ஷன முனசிங்க
அலுவலக முகவரி:Europastrasse 15, 8152 Glattbrugg, Zurich, Switzerland
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+41
தொலைபேசி|446660555
தொலைநகல்|446660557
மின்னஞ்சல்|srilankaconzh(at)swissmail.com
வலைத்தளம்| 

சுவீடன் இராச்சியம்- ஹெல்சிங்போர்க்கில் உள்ள கௌரவ துணைத் தூதரக நாயகத்தின் அலுவலகம

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஜன் ஹொஜ்மன்
அலுவலக முகவரி:Wachtmeistersvag 25, 252 84 Helsingborg
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+46
தொலைபேசி|4294729
தொலைபேசி 2|76872345
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|jan(at)tailorstore.com
மின்னஞ்சல் 2|jan.hojman(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

சுவீடன் இராச்சியம்- கொதேன்பர்க்கில் உள்ள கௌரவ துணைத் தூதரக நாயகத்தின் அலுவலகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.தோமஸ் மைரன்
அலுவலக முகவரி:HovasLansmansvag 12, 436 50 HOVAS, Sweden
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+46
தொலைபேசி|317111206
தொலைநகல்|708420491
மின்னஞ்சல்| 
வலைத்தளம்| 

ஸ்பெயின்-மட்ரிட் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஜோசி கலாடாயட்
அலுவலக முகவரி: 
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+34
தொலைபேசி|607559667 
தொலைபேசி 2| 
தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்|jcalatayud282(at)gmail.com  
வலைத்தளம்| 

ஸ்பெயின்- பார்சிலோனா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. அகஸ்டின் லயனஸ் அர்மெட்
அலுவலக முகவரி:Callc Mallorca, No. 192 2, 08036, Barcelona
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+34
தொலைபேசி|934534402
தொலைநகல்|934530970
மின்னஞ்சல்|srilanka(at)duprint.es
வலைத்தளம்| 

ஸ்லோவேனியா குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.அன்ட்ரேஜ் ப்ரெபில்
அலுவலக முகவரி:Medenskacesta 24b, Liubljana
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+386
தொலைபேசி|31380555
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|andrej.prebil(at)sava.sl
வலைத்தளம்| 

ஸ்லோவக் குடியரசு – ப்ரடிஸ்லாவா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.பீட்டர் கபலேக்
அலுவலக முகவரி:DrotarskaCesta 54, 811 02 Bratislava
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+421
தொலைபேசி|259317210
தொலைநகல்|259 317112
மின்னஞ்சல்|pgabalec(at)slaviacapital.com
மின்னஞ்சல் 2|srilankaconsulate(at)live.com
வலைத்தளம்| 

சேர்பியா – பெல்கிரேட் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திருமதி.லிஜிஜலன மில்ஜனிக், காசிம்
அலுவலக முகவரி:ZankeStokic 21, 11000, Belgrade Serbia
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+381
தொலைபேசி|113690245
தொலைநகல்|113690243
மின்னஞ்சல்|srilankaconsulate(at)live.com
வலைத்தளம்| 

ரஷ்ய கூட்டமைப்பு – கர்ஸ்க் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.மொஹமட் டொளபிக் ச்சசின்
அலுவலக முகவரி:Apt. 23 Lenin street 71, Kursk
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+7
தொலைபேசி|4712730751
தொலைபேசி 2|9103103833
தொலைநகல்|4712730751
மின்னஞ்சல்|chahine(at)kgmu.com
வலைத்தளம்| 

ரோமானியா-புஷெரெஸ்ட் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. ஜியோர்ஜ் சவுஷா
அலுவலக முகவரி:37, SplaiulUnirii Street, Bloc M10, Sc.A, GF, Ap1, Sector 3, Bucharest
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+40
தொலைபேசி|749597450
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|gsavuica(at)yahoo.com
வலைத்தளம்| 

பெரு – லிமா குடியரசு கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.கொன்சலோ டயஸ் டி ரவகோட்’ஒனஃரியோ
அலுவலக முகவரி:DNI 08227642, Independencia 481, Miraflores L-18, Lima
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+51
தொலைபேசி|24220745
தொலைபேசி 2|998477230
தொலைபேசி 3|12420754
தொலைபேசி 4|14458972
தொலைநகல்|24220745
மின்னஞ்சல்|srilankaconsulatelimaperu(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

லக்ஸ்ஸம்பேர்க்- லக்ஸ்ஸம்பேர்க் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.டர்க் வன் டெர் ப்லோ
அலுவலக முகவரி:3, Rue de la Liberation L-7263 Helmsange
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+352
தொலைபேசி|26330743
தொலைநகல்|26332271
மின்னஞ்சல்|srilanka(at)pt.lu
வலைத்தளம்| 

லித்துவேனியா- லித்துவேனியா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.எலிஜஸ் பர்கிஸ்
அலுவலக முகவரி:Melyniu 2, Vilnius, Lithuania
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+370
தொலைபேசி|52660100
தொலைநகல்|52660111
மின்னஞ்சல்|elijus.burgis(at)rin.lt
வலைத்தளம்| 

லட்வியா-ரிகா குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.அர்னிஸ் அன்ச்சுபனஸ்
அலுவலக முகவரி:Elizabetes street 11, LV-1010, Riga, Latvia
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+371
தொலைபேசி|7229073
தொலைநகல்|7242493
மின்னஞ்சல்|arnis(at)alfa.lv
வலைத்தளம்| 

ஐஸ்லாந்து-ரேக்ஜவிக் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.அகஸ்ட் தோர் ஜொன்சன்
அலுவலக முகவரி:Laekjargata 4 101 Reykjavix, Iceland
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+354
தொலைபேசி|8924617
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|agust.jonsson(at)centrum.is
வலைத்தளம்| 

ஜேர்மனி – நோர்த் ரைன் – வெஸ்ட்பஹலியா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஜஹெர்ஜன் வீர்த்
அலுவலக முகவரி:Maubisstrsse 44, D-41564 Kaarst
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+49
தொலைபேசி|15771423783
தொலைபேசி 2|21312056963
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|juergen.Weerth(at)t-online.de
மின்னஞ்சல் 2|SL-HonorarkonsulNRW(at)t-online.de
வலைத்தளம்| 

ஜேர்மனி- ரெயின்லாண்ட்- பலடினேட் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.நிஹால் சமரசிங்க
அலுவலக முகவரி:Hilgestr, 14 55294 Mainz-Bodenheim Kaiser
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+49
தொலைபேசி|61357169644
தொலைபேசி 2|617175556
தொலைபேசி 3|1726645556
தொலைநகல்|61357169401
மின்னஞ்சல்|samarasinha(at)me.com
வலைத்தளம்| 

ஜேர்மனி- ப்ரெமென் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.தோமஸ் கெய்வட்
அலுவலக முகவரி:Anne-Conway-Str.2, 28359 Bremen
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+49
தொலைபேசி|421800 8730
தொலைபேசி 2|4212585380
தொலைபேசி 3|1708613116
தொலைநகல்|4218008777
மின்னஞ்சல்|honorarkonsulat(at)kriwat.cc
வலைத்தளம்| 

ஜோர்ஜியா-டிபிலிசி கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.லெவன் ச்சொலட்ஸ்
அலுவலக முகவரி:0177, Gazapkhuli Street N14, Tblisi, Gerogia
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+995
தொலைபேசி|322210 189
தொலைபேசி 2|577997799
தொலைநகல்|322210189
மின்னஞ்சல்|srilanka.georgia(at)gmail.com
மின்னஞ்சல் 2|choladze(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

பின்லாந்து-ஹெல்சிங்கி கௌரவ துணைத் தூதரக நாயகத்தின் அலுவலகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு. அமோஸ் சிரில் கைலேன்பொகேல்
அலுவலக முகவரி:Hony. Consul General, Koukkuniemenkuja, 1 as 21, 02230 Espoo, Finland
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+358
தொலைபேசி|503102 900
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|amos.gyllenbogel(at)boehringer-ingelheim.com
வலைத்தளம்| 

எஸ்டோனியா-டலின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.வலோபால்ஜ்
அலுவலக முகவரி:Liivalaiastr 45, Nordea Bank HQ 11th floor, 10145 Tallinn, Estonia
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+372
தொலைபேசி|53432844
தொலைபேசி 2|6640280
தொலைநகல்|6688646
மின்னஞ்சல்|vallo.paal(at)aaviklaw.ee
வலைத்தளம்| 

டென்மார்க்- கொபன்ஹேகன் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.பீட்டர் நீல்சன் க்ரொன்டா
அலுவலக முகவரி:Bløkken 17, 3460 Birkerød, Denmark
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+45
தொலைபேசி|28430251
தொலைபேசி 2|40134513
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|peter(at)groendahl.com
வலைத்தளம்| 

பல்கேரியா-சோபியா குடியரசின் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.பொரிஸ்லவ் சரன்டேவ்
அலுவலக முகவரி:8, Tsar Osvoboditel, Bul, 5th Floor, Sofia 1000, Bulgaria
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+359
தொலைபேசி|888704210
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|sarandev(at)mail.orbitel.bg
வலைத்தளம்| 

பெல்ஜியம்-அன்ட்வர்ப் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திருமதி.மொனிக்கா டி டெக்கர்
அலுவலக முகவரி:Hemelstraat 5, 2018, Antwerp
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+32
தொலைபேசி|052302059
தொலைபேசி 2|475731300
தொலைநகல்|052306050
மின்னஞ்சல்|consul.dedecker(at)walbe
மின்னஞ்சல் 2|consul.dedecker(at)telenet.be
வலைத்தளம்| 

ஆர்மெனியா-யெரவன் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.சர்கிஸ் டர்வெர்டியன்
அலுவலக முகவரி:37, Sharui, 0043 Yerevan, Armania
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+374
தொலைபேசி|10420515
தொலைநகல்|10420515
மின்னஞ்சல்|sargis(at)karolinagroup.com
வலைத்தளம்| 

ஒஸ்ரியா – ஸ்ட்ரியா மற்றும் கரிந்தியா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திருமதி.எடித் ஹோர்னிக்
அலுவலக முகவரி:Waagner-Biro-str., 39-41 8020, Graz
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+43
தொலைபேசி|6641014838
தொலைநகல்|316509501
மின்னஞ்சல்|edith.hornig(at)consulate.at
வலைத்தளம்| 

சல்பேர்க் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.கெர்ஹர்ட் ஹபர்
அலுவலக முகவரி:Schmiedingerstr. 143, 5200 Salzburg
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+43
தொலைபேசி|6642100089
தொலைநகல்|66245818117
மின்னஞ்சல்|gerhard.huber(at)srilanka-salzburg.at
வலைத்தளம்| 

சிரியா கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 கலாநிதி.மொஹம்மட் மௌசல்லம் அல் ட்ரௌபி
அலுவலக முகவரி:P.O.Box 30506, Damascus, Syria / Mezzeh, East Villas, Near Omar Bin Al Khattab School
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+963
தொலைபேசி|116110416
தொலைநகல்|116110338
மின்னஞ்சல்|mmd(at)aldroubi.com
மின்னஞ்சல் 2|dr.aldroubi(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

துருக்கி – இஸ்மிர் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஊஸ் அக்குரா
அலுவலக முகவரி:ErzeneMah. Kazakoglu Mevkii 80, Sokak No. 25/A Izmir
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+90
தொலைபேசி|2323431888
தொலைநகல்|2323431999
மின்னஞ்சல்|izmir(at)srilanka.org.tr
மின்னஞ்சல் 2|oguz.akcura(at)anemonhotels.com
வலைத்தளம்| 

பலஸ்தீன் – பெத்லஹேம் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.மிச்சேல் ஹன்னா ஷோமலி
அலுவலக முகவரி:P.O. Box 100, BeitSahour, Palestine
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+970
தொலைபேசி|22772888
தொலைநகல்|22772888
மின்னஞ்சல்|sho200520051(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

இஸ்ரேல் – ஜெருசலேம் கௌரவ துணைததூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.எஹுட் ரசாபி
அலுவலக முகவரி:No. 5 , Gundar Avraham Street, Ramat Hasharon 47223, Israel
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+972
தொலைபேசி|7374 14200
தொலைபேசி 2|52 3214200
தொலைநகல்|37252799
மின்னஞ்சல்|ehud(at)rassabicpa.com
வலைத்தளம்| 

சைப்ரஸ் – லிமசோல் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.பீரிஸ் தோஃபிலக்டோ ப்பெயரி
அலுவலக முகவரி:149, Larnakos Ave, 2103 ,Aglantzia, Cyprus
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+357
தொலைபேசி|22331299
தொலைநகல்|22331610
மின்னஞ்சல்|sri-lankaconsul(at)cytanet.com.cy
வலைத்தளம்| 

பாகிஸ்தான் – லாகூர் இஸ்லாமியக் குடியரசின் கௌரவ துணைத்தூதரக நாயகத்தின் அலுவலகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.நடீம் ஸியா பிர்ஸாடா
அலுவலக முகவரி:102-J, Phase V.D.H.A. Lahore, Pakistan
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+92
தொலைபேசி|4236624970
தொலைநகல்|3008472595
மின்னஞ்சல்|nadeemziap(at)yahoo.com
வலைத்தளம்| 

பூட்டான் – திம்பு கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.டொப்கேய் எஸ்.டோர்ஜி
அலுவலக முகவரி:P.O. Box 389, Thimphu, Bhutan
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+975
தொலைபேசி|17110391
தொலைபேசி 2|2322213
தொலைநகல்| 
மின்னஞ்சல்|tobgyedorji(at)hotmail.com
வலைத்தளம்| 

பங்களாதேஷ் – சிட்டாகோங் கௌரவ துணைத் தூதரகம்

கௌரவ காவற்தூதர்:
 திரு.ஜேவ்ட் கய்ஸெர் அலி
அலுவலக முகவரி:Plot No. 3 8-11, Sector No. 6, CEPZ, Chittagong, Bangladesh
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+880
தொலைபேசி|31740116
தொலைபேசி 2|31740086
தொலைபேசி 3|31801079
தொலைபேசி 4|171172032
தொலைநகல்|31740130
மின்னஞ்சல்|allyjk(at)gmail.com
வலைத்தளம்| 

Close