கிராம சேவையாளரின் சான்றிதழ்கள்

தயவுசெய்து நோக்கவும்உங்களது ஆவணங்களை சான்றுப்படுத்துவதற்கான பொதுவான அறிவுறுத்தல்களுக்காக, இங்கே அழுத்தவும்.

  • கிராம சேவையாளரினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் வாயிலாக வசிப்பிடம் மற்றும் தங்கி வாழ்பவர்கள் தொடர்பிலான தகவல்கள் மாத்திரமே உறுதிப்படுத்தப்பட முடியும்.
  • பிரதேச செயலாளரினால் மேலொப்பமிடப்பட்ட ‘DS 4’ கிராம சேவையாளரினால் வழங்கப்படும் தகவல்கள் சான்றொப்பமிடப்படும். பிரதேச செயலாளரினால் மேலொப்பமிடப்படாத கிராம சேவையாளரினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் சான்றொப்பமிடப்படுவதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது.

இணையவழி கொன்சுலர் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் முன்பதிவுகள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01,
இலங்கை.
 
தொலைபேசி: +94 112 446 302 / +94 112 338 812
தொலைநகல்: +94 112 473 899
மின்னஞ்சல்:  consular@mfa.gov.lk

Close