ஐக்கிய நாடுகளின் சிறப்பு முகவர்கள்

ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பு (FAO)

செல்வி. நினா ப்ரேன்ட்ஸ்ரப்
உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பின் பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி : 202, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7
அலுவலக நேரம் : திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0800 – 1600 மணி
உலக உணவு தினம் : ஒக்டோபர் 16
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு | +94
தொலைபேசி | 112588537
தொலைபேசி 2 | 112580798
தொலைநகல் | 112587990
மின்னஞ்சல் | fao-lk@fao.org
வலைத்தளம் | www.fao.org

ஐக்கிய நாடுகள் (ஐ.நா)

ஐ.நா. வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும்
ஐ.நா. அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சியின் வதிவிட பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி : 202-204, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7
அலுவலக நேரம் : திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0800 – 1600 மணி
United Nations Day : ஒக்டோபர் 24
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு | +94
தொலைபேசி | 112580691
தொலைபேசி 2 | 112580692
தொலைபேசி 3 | 112580693
தொலைபேசி 4 | 112580694
தொலைநகல் | 112581116
மின்னஞ்சல் | registry.lk@undp.org
வலைத்தளம் |

ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் (UNDP)

ஐ.நா. வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும்
ஐ.நா. அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சியின் வதிவிட பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி : 202-204, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7
அலுவலக நேரம் : திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0800 – 1600 மணி
United Nations Day : ஒக்டோபர் 24
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு | +94
தொலைபேசி | 112580691
தொலைபேசி 2 | 112580692
தொலைபேசி 3 | 112580693
தொலைபேசி 4 | 112580694
தொலைநகல் | 112581116
மின்னஞ்சல் | registry.lk@undp.org
வலைத்தளம் | www.undp.org

ஐக்கிய நாடுகள் சனத்தொகை நிதியம் (UNFPA)

திரு. அலய்ன் சிபெனாலர்
ஐக்கிய நாடுகள் சனத்தொகை நிதியத்தின் இலங்கைப் பிரதிநிதி, மாலைதீவிக்கான நாட்டின் பணிப்பாளர்
அலுவலக முகவரி : 204 Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7
அலுவலக நேரம் : திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0800 – 1600 மணி
United Nations Day : ஒக்டோபர் 24
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு | +94
தொலைபேசி | 112580840
தொலைநகல் | 112580698
மின்னஞ்சல் | srilanka@unfpa.org
வலைத்தளம் | www.srilanka.unfpa.org

அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் உயர்ஸ்தானிகர் (UNHCR)

செல்வி. ரியானாவடி
இலங்கையிலுள்ள அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் உயர்ஸ்தானிகரின் பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி : 97, Rosemead Place, Colombo 7
அலுவலக நேரம் : திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1600 மணி
United Nations Day : ஒக்டோபர் 24
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு | +94
தொலைபேசி | 112683968
தொலைநகல் | 112683971
மின்னஞ்சல் | lkaco@unhcr.org
வலைத்தளம் | www.unhcr.lk

ஐக்கிய நாடுகள் தகவல் நிலையம் (UNIC)

ஐ.நா. வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும்
ஐ.நா. அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சியின் வதிவிட பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி : 202-204, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7
அலுவலக நேரம் : திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0800 – 1600 மணி
United Nations Day : ஒக்டோபர் 24
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு | +94
தொலைபேசி | 112580691
தொலைபேசி 2 | 112580692
தொலைபேசி 3 | 112580693
தொலைபேசி 4 | 112580694
தொலைநகல் | 112581116
மின்னஞ்சல் | registry.lk@undp.org
வலைத்தளம் |

ஐக்கிய நாடுகள் சிறுவர் நிதியம் (UNICEF)

திரு. டிம் சட்டொன்
ஐக்கிய நாடுகள் சிறுவர் நிதியத்தின் பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி : 3/1, Rajakeeya Mawatha, Colombo 07
அலுவலக நேரம் : திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1630 மணி
International Children’s Day : நவம்பர் 20
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு | +94
தொலைபேசி | 112677550
தொலைநகல் | 112677110
மின்னஞ்சல் | colombo@unicef.org
வலைத்தளம் | www.unicef.org/srilanka

திட்ட சேவைகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் அலுவலகம் (UNOPS)

செல்வி. பிரான்கொய்ஸ் ஜேக்கப்
பணிப்பாளர் மற்றும் பிரதிநிதி (தெற்காசிய செயற்பாட்டு மையம்)
அலுவலக முகவரி : 118/5, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 05
அலுவலக நேரம் : திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1700 மணி
United Nations Day : ஒக்டோபர் 24
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு | +94
தொலைபேசி | 112506096
தொலைநகல் | 112506097
மின்னஞ்சல் | lkoh@unops.org
வலைத்தளம் | www.unops.org

ப்ரியட்ரிச் நௌமன் பவுன்டேஷன் (FNF)

செல்வி. சாகரிகா தெல்கொட
 நாட்டின் பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி:27, R.G. Senanayaka Mawatha, (Formally Gregory’s Road), Colombo 7
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0900 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112674143
தொலைநகல்|112674183
மின்னஞ்சல்| 
வலைத்தளம்|www.fnfsouthasia.org
 
 

கொரியாவின் ஏற்றுமதி – இறக்குமதி வங்கி (KOREA EXIMBANK)

திரு. சுங்சூ ஜூங்
 பிரதம பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி:Korea ODA Centre, 3rd Floor, 9/2, Dudley Senanayaka Mawatha, Colombo 8
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1730 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112675355
தொலைபேசி 2|112675356
தொலைபேசி 3|112675357
தொலைநகல்|112675356
மின்னஞ்சல்|srilanka.koreaexim@gmail.com
வலைத்தளம்| 
 

கொரியாவின் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவர் (KOICA)

திரு. லீ டொங்கு
 வதிவிடப் பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி:9/2, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 8
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1630 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112667969
தொலைபேசி 2|112697971
தொலைநகல்|112667973
மின்னஞ்சல்|srilanka@koica.go.kr
வலைத்தளம்|www.koica.go.kr
 

 

கெயார் இன்டர்நெஷனல் (CARE)

திரு. கிரேகரி கே. பிரடி
 நாட்டின் பணிப்பாளர்
அலுவலக முகவரி:73, Isipathana Mawatha, Colombo 5
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0800 – 1600 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|115399240
தொலைபேசி 2|115399299
தொலைநகல்|112583721
மின்னஞ்சல்|srilanka@co.care.org
வலைத்தளம்|www.care.lk

 

சர்வதேச செஞ்சிலுவைச் சங்கம் (ICRC)

திரு. க்லயர் மெயிட்ரவுட்
 தூதுக்குழுவின் தலைவர்
அலுவலக முகவரி:29, Layards Road, Colombo 5
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0800 – 1700 மணி
செஞ்சிலுவை தினம்:மே 8
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112503346
தொலைபேசி 2|112503347
தொலைநகல்|112503348
மின்னஞ்சல்|colombo@icrc.org
வலைத்தளம்|www.icrc.org
 

 

செஞ்சிலுவை மற்றும் செம்பிறை சங்கங்களுக்கான சர்வதேச கூட்டமைப்பு (IFRC)

திரு. இகொர் டிமிட்ரியுக்
 நாட்டின் அலுவலகத்தின் தலைவர்
அலுவலக முகவரி:No 106, Dharmapala Mawatha, Colombo 7
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1630 மணி
செஞ்சிலுவை தினம்:மே 8
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|777557001
தொலைபேசி 2|773501698
தொலைநகல்|112680183
மின்னஞ்சல்|srilanka.colombodelegation@ifrc.org
வலைத்தளம்|www.ifrc.org
 
 

 

சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு (ILO)

திரு. சிம்ரின் சிங்
 பணிப்பாளர்
அலுவலக முகவரி:202-204, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0815 – 1630 மணி
சர்வதேச தொழிலாளர் தினம்:மே 1
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112592525
தொலைபேசி 2|112500539
தொலைபேசி 3|112580691
தொலைபேசி 4|112580692
தொலைநகல்|112500865
மின்னஞ்சல்|colombo@ilo.org
வலைத்தளம்|www.ilo.org/colombo
 
 

 

புலம்பெயர்வதற்கான சர்வதேச அமைப்பு (IOM)

திரு. குசிப்பி க்ரொசெட்டி
 தூதரகத்தின் தலைவர்
அலுவலக முகவரி:62, Ananda Coomaraswamy Mawatha, Colombo 3
அலுவலக நேரம்:புலம்பெயர்வதற்கான சர்வதேச அமைப்பு (IOM)
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|115325300
தொலைநகல்|115325302
மின்னஞ்சல்|iomcolombo@iom.int
வலைத்தளம்|www.srilanka.iom.int

 

சர்வதேச நீர் முகாமைத்துவ நிறுவகம் (IWMI)

திரு. ஜெரமி பேர்ட்
 பணிப்பாளர் நாயகம்
அலுவலக முகவரி:127, Sunil Mawatha, Pelawatte, Battaramulla
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0800 – 1630 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112880000
தொலைநகல்|112786854
மின்னஞ்சல்|iwmi@cgiar.org
வலைத்தளம்|www.iwmi.org
 

 

ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவரகம் (JICA)

திரு. கியோஷி அமாடா
 பிரதம பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி:Level 10, DHPL Building, No.42, Nawam Mawatha, Colombo 2
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112303700
தொலைநகல்|112303692
மின்னஞ்சல்|sl_oso_rep@jica.go.jp
வலைத்தளம்|www.jica.go.jp/srilanka/english/index.html
 

 

தெற்காசிய கூட்டுறவு சூழல் நிகழ்ச்சித் திட்டம் (SACEP)

கலாநிதி. முஹம்மத் குர்ஷித்
 பணிப்பாளர் நாயகம்
அலுவலக முகவரி:69/4, Maya Avenue, Colombo 6
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1630 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112596443
தொலைபேசி 2|112504708
தொலைபேசி 3|112596442
தொலைபேசி 4|112552761
தொலைநகல்|112589369
மின்னஞ்சல்|secretariat@sacep.org
வலைத்தளம்|www.sacep.org

 

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ADB) இலங்கை வதிவுத் தூதரகம்

செல்வி. ஸ்ரீ விதோவதி
 நாட்டின் பணிப்பாளர்
அலுவலக முகவரி:23, Independence Avenue, Colombo 7
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|114455455
தொலைபேசி 2|112674499
தொலைநகல்|114455499
மின்னஞ்சல்|adbslrm@adb.org
வலைத்தளம்|www.adb.org
 

 

தி ஏசியா பவுன்டேஷன்

திரு. தினேஷா த சில்வா
 நாட்டின் பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி:30/1, Bagatalle Road, Colombo 3
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112058701
தொலைபேசி 2|112058702
தொலைபேசி 3|112058703
தொலைபேசி 4|112058704
தொலைநகல்|112058705
மின்னஞ்சல்|country.srilanka.inquiy@asiafoundation.org
வலைத்தளம்|www.asiafoundation.org

 

கொழும்புத் திட்ட செயலகம்

திரு. கின்லே டோர்ஜி
 செயலாளர் நாயகம்
அலுவலக முகவரி:31, Wijerama Mawatha, Colombo 7
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0900 – 1700 மணி
கொழும்புத் திட்ட திகம்:ஜூலை 01
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112684188
தொலைபேசி 2|112684183
தொலைபேசி 3|112684184
தொலைபேசி 4|112684185
தொலைநகல்|112684386
மின்னஞ்சல்|info@colomboplan.org
வலைத்தளம்|www.colomboplan.org
 

 

மீள்கட்டுமானம் மற்றும் அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச வங்கி (உலக வங்கி)

செல்வி. ஸ்விரிபாயி இதாஹ் ஸ்வாராயி-ரித்திஹோக்
 நாட்டின் பணிப்பாளர்
அலுவலக முகவரி:73/5, Galle Road, Colombo 3
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112448070
தொலைபேசி 2|112448071
தொலைநகல்|112440357
மின்னஞ்சல்|infosrilanka@worldbank.org
வலைத்தளம்|wwww.worldbank.lk
 

 

உலக உணவுத் திட்டம் (WFP)

செல்வி. ப்ரென்டா பார்டொன்
 நாட்டின் பணிப்பாளர்
அலுவலக முகவரி:2, Jawatte Avenue, Colombo 5
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1630 மணி
ஐக்கிய நாடுகள் தினம்:ஒக்டோபர் 24
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112555520
தொலைபேசி 2|112555521
தொலைபேசி 3|112586244
தொலைபேசி 4|114740350
தொலைநகல்|112502468
மின்னஞ்சல்|wfp.colombo@wfp.org
வலைத்தளம்|www.wfp.org

 

உலக சுகாதார தாபனம் (WHO)

திரு. ஜேக்கப் ஏ. குமார்சேசன்
 இலங்கையிலுள்ள உலக சுகாதார தாபனத்தின் பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி:5, Anderson Road, Colombo 7
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0800 – 1600 மணி
உலக சுகாதார தினம்:ஏப்ரல் 07
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112379191
தொலைநகல்|112502845
மின்னஞ்சல்|sriregistry@searo.who.int
வலைத்தளம்|www.searo.who.int/srilanka/en
 

 

சர்வதேச நிதி ஒத்துழைப்பு (உலக வங்கி குழுமத்தின் உறுப்பினர்)

திருமதி. அமேனா அரிப்ன்டி
 நாட்டின் முகாமையாளர்
அலுவலக முகவரி:42, 15th Floor, DHPL Building, Nawam Mawatha, Colombo 2
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0830 – 1700 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|115400100
தொலைநகல்|114795017
மின்னஞ்சல்|rdemello@ifc.org
வலைத்தளம்|www.ifc.org

 

இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களின் பாதுகாப்புக்கான சர்வதேச ஒன்றியம் (IUCN)

கலாநிதி. ஆனந்த மல்லவதந்திரி
 நாட்டின் பிரதிநிதி
அலுவலக முகவரி:53, Horton Place, Colombo 7
அலுவலக நேரம்:திங்கள் முதல் வெள்ளி: 0800 – 1630 மணி
சர்வதேச அழைப்புக் குறியீடு|+94
தொலைபேசி|112682488
தொலைபேசி 2:112682418
தொலைநகல்|112682470
மின்னஞ்சல்|iucn.sl@iucn.org
வலைத்தளம்|www.iucn.og/srilanka

Close