குறிப்பிடத்தக்க சட்டபூர்வ அதிகாரசபைகளின் கீழ் பல்வேறு அரச நிறுவனங்களினாலும் வழங்கப்படும் அனுமதிப்பத்திரங்கள் மற்றும் ஆவணங்கள்

தயவுசெய்து நோக்கவும்: உங்களது ஆவணங்களை சான்றுப்படுத்துவதற்கான பொதுவான அறிவுறுத்தல்களுக்காக, இங்கே அழுத்தவும்.

சட்டத்தின் பிரகாரம் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அரச நிறுவனம் ஒன்றினால் வழங்கப்படும் ஆவணம் அல்லது அனுமதிப்பத்திரமொன்று, அதனை வழங்கும் நிறுவனத்தினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட அதன் உண்மைப் பிரதியுடன் சேர்த்து சான்றுப்படுத்தப்படுவதற்காக சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

குறித்த ஆவணங்கள் அல்லது அனுமதிப்பத்திரத்தின் விபரங்கள் குறித்த நிறுவனத்தினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னரே சான்றுப்படுத்தப்படும்.

தொடர்புடைய அரச நிறுவனத்தினால் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் காலஅளவானது இந்த நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டதாகும், ஆதலால், காலதாமதம் தொடர்பான கோரிக்கைகள் தொடர்புடைய அரச நிறுவனத்திடமே கோரப்படலாம்.

இணையவழி கொன்சுலர் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் முன்பதிவுகள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01,
இலங்கை.
 
தொலைபேசி: +94 112 446 302 / +94 112 338 812
தொலைநகல்: +94 112 473 899
மின்னஞ்சல்:  consular@mfa.gov.lk

Close