மனித வளங்கள் மற்றும் தூதரக முகாமைத்துவம்

மனித வளங்கள் மற்றும் தூதரக முகாமைத்துவம்

அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் மற்றும் நிர்வாக விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப தேவையான வளங்களையும் வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்குவதன் மூலம் வெளிநாடுகளில் உள்ள அனைத்து 67 இலங்கைத் தூதரகங்கள் / பதவிகளின் ஒட்டுமொத்த நிர்வாகத்தையும், சுமுகமான செயற்பாட்டையும் எளிதாக்குவதே மனித வளங்கள் மற்றும் தூதரக முகாமைத்துவம் பிரிவின் முதன்மைச் செயற்பாடாகும்.

மேலும், தூதரகங்களின் மனிதவள முகாமைத்துவம் தொடர்பான அனைத்து அம்சங்களும் இந்தப் பிரிவால் கையாளப்படுகின்றன.

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள்

பணிப்பாளர் நாயகம்

பெயர்: திரு. எம்.கே. பத்மநாதன்
தொலைபேசி:+94 112 388 680
தொலைநகல்: +94 112 424 689
மின்னஞ்சல்: dgoad@mfa.gov.lk mk.pathmanaathan@mfa.gov.lk

கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம்

பெயர்:  திரு. டி.எம்.எஸ்.பி. தசநாயக்க

தொலைபேசி:+94 112 388 680
தொலைநகல்: +94 112 424 689
மின்னஞ்சல்: sumith.dassanayake@mfa.gov.lk 

பணிப்பாளர் நாயகம்

பெயர்: திருமதி. டிலானி வீரக்கோன்
தொலைபேசி: +94 112 337 540
மின்னஞ்சல்: dilani.weerakoon@mfa.gov.lk

துணை இயக்குநர்

பெயர்: திருமதி. திலினி சச்சித்ரா லெனகல
தொலைபேசி: +94 112 320 271
மின்னஞ்சல்: dilini.lenagala@mfa.gov.lk

கிளைத் தலைவர்

பெயர்: திருமதி. மாயா அமரசிங்க
தொலைபேசி:+94 112 328 127
+94 112 438 733
மின்னஞ்சல்: oad@mfa.gov.lk

பணிப்பாளர் நாயகத்தின் தனிப்பட்ட உதவியாளர்

பெயர்: திருமதி. ரமணி பெரேரா
தொலைபேசி:+94 112 388 680
தொலைநகல்: +94 112 424 689

Close