தூதரக செய்தி வெளியீடுகள்

கிராம அபிவிருத்திக்காக இலங்கைக்கு உதவி செய்வதாக சேமால் உண்டோங் தலைவர் உறுதி

சேமாவுல் உண்டோங் அறக்கட்டளையின் தலைவர் லீ சியுங்-ஜாங், கொரியக்  குடியரசிற்கான இலங்கைத் தூதுவர் சாவித்திரி பானபொக்கேவை 2023 ஜனவரி 2 ஆந் திகதி சியோலில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகத்தில் சந்தித்தார். இச்சந்திப்பின் போது, இலங்கைய ...

Close