අතිගරු ජනාධිපතිතුමා

යුරෝපා සංගම් තානාපතිවරුන්ගෙන් රාජපක්‍ෂ මැතිතුමාට ධනාත්මක ප්‍රතිචාර

අද (18) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී යුරෝපා සංගමයේ කොළඹ සිටින තානාපතිවරු හමුවී කොවිඩ් - 19 අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැංවීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළේය.   ...

Close