අතිගරු ජනාධිපතිතුමා

Remarks by H.E. Maithripala Sirisena President at Meeting with Sri Lankan community members living in the USA – New York , 23 Sept. 2017

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් සමග පැවැති හමුවේදී ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා කළ කතාව 2017 සැප්තැම්බර් මස 23 වැනිදා, නිව්යෝර්ක්   වාර්ෂිකව නිව්යෝක්හි පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ ...

Close