අතිගරු ජනාධිපතිතුමා

කැනඩාවේ හා ජැමෙයිකාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරුන් හා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා විසින් 2020 මැයි 28 වැනිදින සංවිධානය කරන ලද “COVID – 19 සහ ඉන් ඔබ්බට යුගයේ සංවර්ධනය සඳහා මූල්‍යකරණය පිළිබඳ ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීමක දී” ජනාධිපති ගේඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සිට කළ කථාව

  ...

11 වන රණවිරු සැමරුම් උළෙල අමතා ජනාධිපති අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළ සම්පූර්ණ කතාව

“විශාල පරිත්‍යාගයක් කොට සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට සාමය උදා කොට දුන් අපේ රණවිරුවන්ට හිමි තැන හා ගෞරවය නැතිකිරීමට ගන්නා උත්සාහයන්ට මම කිසිදු ඉඩක් ලබා දෙන්නෙ නෑ. ….. අපේ රටට අසාධාරණයක් වන  ආකාරයට යම් කිසි ජාත ...

අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ හත් වන විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව ජාතිය අමතා සිදුකළ කතාව

  2019.11.18 වන දින ස්වර්ණමාලී චෛත්‍යරාජයාණන් වහන්සේ අබියස සිට මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේලා, අනුනායක ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. කිතුණු, හින්දු, ඉස්ලාම් හා අනෙකුත් ආගමික පූජකතු ...

Close