தூதரக செய்தி வெளியீடுகள்

Visit of Melbourne Rebels and Rugby Victoria

Officials from Melbourne Rebels and Rugby Victoria concluded a successful visit to Sri Lanka, to explore opportunities for cooperation in promoting Sri Lanka tourism in Australia, and in developing sports tourism throu ...

 இஸ்ரேலுக்கான இலங்கை தூதரகம் அமைத்த சிறுவர் தொகுதி (Kids Corner) 

இஸ்ரேலுக்கான இலங்கைத் தூதரகம், தூதர் பணியக (கோன்ஸ்யூலர்) சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள வருகை தரும் பெற்றோருடன் சமூகமளிக்கும், சிறுவர்களுக்கான சிறுவர் தொகுதியொன்றை தொடங்கி வைத்தது. இச்சிறுவர் தொகுதி தொடக்க விழாவில், டெல் அவிவ் ...

இலங்கைத் தூதரகம் அதி வணக்கத்திற்குரிய (கலாநிதி)  ஹேனேபொல குணரதன நாயக்க மகா தேரரின் அமெரிக்காவிற்கான 55 வருடகால சமய மற்றும் சமூக சேவை கௌரவிப்பு

இலங்கைக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான இராஜதந்திர உறவுகளின் ,  75 ஆவது ஆண்டு நிறைவின் ஒரு பகுதியாக, வாஷிங்டன் டி.சி.யில் உள்ள இலங்கை தூதரகம், பாவனா சமூக மன்றம் மற்றும் மேரிலண்ட்  பௌத்த விஹாரை ஆகியவை இணைந்து, ஆகஸ்ட் 25 ...

Close