தூதரக செய்தி வெளியீடுகள்

அனைத்து துறைகளிலும் இருதரப்பு ஈடுபாட்டை வலுப்படுத்துவதற்கு சுவீடன் மற்றும் இலங்கை வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர்கள் ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர்

2வது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் - இந்தோ பசிபிக் மன்றத்தில் பங்கேற்பதற்காக ஸ்டொக்ஹோமுக்கு விஜயம் செய்த வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் அலி சப்ரி, சுவீடன் நாட்டுப் பிரதமர் டோபியாஸ் பில்ஸ்ட்ரோமுடன் இருதரப்பு உறவுகளின் அனைத்துத் துறை ...

Close