Daily Archives: February 7, 2024

தாய்லாந்து இராச்சியத்தின் பிரதம மந்திரி ஸ்ரேத்தா தவிசின்  இலங்கைக்கான உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு

தாய்லாந்து இராச்சியத்தின் பிரதம மந்திரி ஸ்ரேத்தா தவிசின் 2024 பெப்ரவரி 3 - 4 வரையான தனது இலங்கைக்கான இரண்டு நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தார். ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் அழைப்பின் பேரில், இ ...

Close