ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති

නේපාලය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර ව්‍යාපාර සහයෝගීතාවට පියවර ගැනේ

ශ්‍රී ලංකාව සහ නේපාලය අතර වෙළඳ හා ව්‍යාපාරික සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම සදහා පියවර ගෙන තිබේ. මේ පිළිබද වෙබ්නාර් සාකච්ඡාවක් ඉකුත් 31 දා පැවැත්විණි. නේපාලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හා ලංකා වානිජ් ...

ඉන්දියන් සාගර වටද්දර රටවල සංගමයේ අමාත්‍යවරුන්ගේ මණ්ඩලය 2021-2023 කාල සීමාව සඳහා එහි උප සභාපති ධූරයට ශ්‍රී ලංකාව නම් කිරීම අනුමත කරයි

දෙසැම්බර් 17 වැනි අද දින එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් සත්කාරකත්වය සපයන ලද අමාත්‍යවරුන්ගේ මණ්ඩලයේ (CoM) 20 වැනි රැස්වීම අන්තර්ජාලය හරහා පැවති අතර, එහි උප සභාපති ධුරය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකාවේ අයදුම් ...

  ශ්‍රී ලංකාව් ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදකයන්ට දකුණු අප්‍රිකාවේ දොර ඇරේ !

දකුණු අප්‍රිකාවේ මැණික් හා දියමන්ති යොදා ගෙන ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනයට ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය හා ශිල්පීන් යොදා ගැනීමට එරට අවධානය යොමුව ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු අප්‍රිකානු මහ කොමසාරිස් රොබීනා පී. ...

Close