ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති

ශ්‍රී ලංකා රජය කැනේඩියානු සංචාරක මාර්ගෝපදේශයේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව අඩංගු සාවද්‍ය සහ යල් පැන ගිය තොරතුරු නිරවද්‍ය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සැබෑ තත්ත්වය පිළිබිඹු නොවන, සාවද්‍ය සහ යල් පැන ගිය තොරතුරු ඇතුළත් කර 2022 ජනවාරි 13 වැනි දින නිකුත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ කැනේඩියානු සංචාරක මාර්ගෝපදේශය කෙරෙහි විදේශ අමාත්‍යාංශ ...

දෝහා හි පැවැත්වෙන ‘කටාර් ආගන්තුක සත්කාර – 2021’ (Hospitality Qatar-2021)  ප්‍රදර්ශනයේ දී ශ්‍රී ලංකාව කැපී පෙනෙන සහභාගීත්වයක් පෙන්නුම් කරයි

2021 නොවැම්බර් 08-11 දිනවල දෝහා ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේ පැවති කටාර් ආගන්තුක සත්කාර - 2021 ප්‍රදර්ශනයේ "ගමනාන්ත ප්‍රදර්ශන කුටිය" තුළ ශ්‍රී ලංකාව කැපී පෙනෙන සහභාගීත්වයක් පෙන්න ...

නේපාලය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර ව්‍යාපාර සහයෝගීතාවට පියවර ගැනේ

ශ්‍රී ලංකාව සහ නේපාලය අතර වෙළඳ හා ව්‍යාපාරික සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම සදහා පියවර ගෙන තිබේ. මේ පිළිබද වෙබ්නාර් සාකච්ඡාවක් ඉකුත් 31 දා පැවැත්විණි. නේපාලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හා ලංකා වානිජ් ...

Close