ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති

නිව් යෝර්ක් නුවර ජාත්‍යන්තර වෙසක් දිනය සමරයි

නිව්යොර්ක් හි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා සහ තායිලන්ත නිත්‍ය දූත මණ්ඩල විසින් 2022 මැයි 13 වැනි දින ජාත්‍යන්තර වෙසක් දින සැමරුම අතථ්‍යව සම සත්කාරකත්වය ලබා දෙන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ ...

තානාපති ආචාර්ය පාලිත කොහොන මැතිතුමා මොංගෝලියාවේ ජනාධිපතිවරයා වෙත සිය අක්තපත්‍ර ලිපිය පිළිගන්වයි

මොංගෝලියාවේ තානාපතිවරයා වශයෙන් සමගාමීව අක්ත ගන්වන ලද ආචාර්ය පාලිත කොහොන මැතිතුමා 2022 අප්‍රේල් 27වැනිදින මොංගෝලියාවේ ජනාධිපති කුරේල්සුක් උක්නා මැතිතුමා වෙත සිය අක්තපත්‍ර ලිපිය පිළිගැන්වීය. මෙම අක්තපත් ...

ශ්‍රී ලංකා රජය කැනේඩියානු සංචාරක මාර්ගෝපදේශයේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව අඩංගු සාවද්‍ය සහ යල් පැන ගිය තොරතුරු නිරවද්‍ය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සැබෑ තත්ත්වය පිළිබිඹු නොවන, සාවද්‍ය සහ යල් පැන ගිය තොරතුරු ඇතුළත් කර 2022 ජනවාරි 13 වැනි දින නිකුත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ කැනේඩියානු සංචාරක මාර්ගෝපදේශය කෙරෙහි විදේශ අමාත්‍යාංශ ...

දෝහා හි පැවැත්වෙන ‘කටාර් ආගන්තුක සත්කාර – 2021’ (Hospitality Qatar-2021)  ප්‍රදර්ශනයේ දී ශ්‍රී ලංකාව කැපී පෙනෙන සහභාගීත්වයක් පෙන්නුම් කරයි

2021 නොවැම්බර් 08-11 දිනවල දෝහා ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේ පැවති කටාර් ආගන්තුක සත්කාර - 2021 ප්‍රදර්ශනයේ "ගමනාන්ත ප්‍රදර්ශන කුටිය" තුළ ශ්‍රී ලංකාව කැපී පෙනෙන සහභාගීත්වයක් පෙන්න ...

Close