தூதரக செய்தி வெளியீடுகள்

 பிரஸ்ஸல்ஸில் இடம்பெற்ற “Looking Back, Looking Forward: Ten Years of China’s BRI” உயர்மட்ட கொள்கை நிகழ்வில் தூதர் ஆசிர்வாதம் பங்கேற்பு

பெல்ஜியம் மற்றும் லக்ஸம்பேர்க்கிற்கான இலங்கை தூதுவரும், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கான தூதுவருமான  கிரேஸ் ஆசிர்வாதம் பிரஸ்ஸல்ஸில்,  2023, அக்டோபர் 05 அன்று, இடம்பெற்ற, "Looking back, looking forward: Global South perspective ...

Almsgiving at Sri Lanka Embassy in Austria

The Embassy and the Permanent Mission of Sri Lanka in Vienna, Austria, offered an almsgiving (Heel Danaya) to the Maha Sangha in parallel with the annual Katina ceremony of the Dhammazentrum-Nyanaponika in Austria on 8 ...

Promotion of Ceylon Tea in Chile

The Embassy of Sri Lanka in Brazil, which is concurrently accredited to the Republic of Chile, in collaboration with the Sri Lanka Tea Board organized a ‘Sri Lanka pavilion’ with the participation of twelve (12) Sri La ...

Close