Daily Archives: October 7, 2021

 ஓமானில் உள்ள இலங்கை சமூகம் கோவிட்-19 தொடர்பான மருத்துவ உபகரணங்களை இலங்கைக்கு  நன்கொடை

கோவிட்-19 நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவின் படுக்கைகள் உள்ளிட்ட மருத்துவ உபகரணங்களை ஓமான் சுல்தானேற்றில் உள்ள இலங்கை சமூகம் வழங்கியுள்ளயது. மருத்துவமனைகளுக்கு விநியோகிக்கப்படும் இந்த நன்கொடை ...

Close