වෙනත් ප්‍රකාශ හා වාර්තා

මාධ්‍ය ප්‍රකාශය – බීජිංහි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, 2021 මාර්තු 13 වැනි දින

 චීනයේ නිෂ්පාදිත “නොලිස්සන පාපිස්ස” මත ශ්‍රී ලංකා ධජයේ රූපය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම පිළිබඳව බීජිංහි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට දැන ගැනීමට ලැබී ඇත. මෙම තොරතුර ලද වහාම, තානාපති කාර්යාලය චීනයේ විදේශ කටයුතු අ ...

ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ අරියා රීතියේ රැස්වීම “ආදර්ශය තුළින් මෙහෙයවීම සඳහා කැඳවීම: එක්සත් ජාතීන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් සාම ක්‍රියාවලීන් සඳහා කාන්තාවන්ගේ පූර්ණ, සමාන හා අර්ථවත් සහභාගීත්වය සහතික කිරීම”

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත මොහාන් පීරිස් මැතිතුමාගේ ප්‍රකාශය 2021 මාර්තු 08 වැනි දින (අතථ්‍ය) සභාපතිතුමියනි, “ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය” සමරනු ලබන ඉතා වැදගත ...

ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත, තානාපති ඒ.එල්.ඒ. අසීස් මැතිතුමා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 42 වැනි සැසියේ දී කළ ප්‍රකාශය – 11 සැප්තැම්බර් 2019

සභාපතිතුමනි, මීට මාස 4 කට ඉහත දී පාස්කු ඉරුදින එල්ල වූ පිළිකුල් සහගත ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකාව මහත් අභියෝගයකට ලක් විය. කෙසේ වෙතත්, මෙම කවුන්සිලය ඉදිරියේ ලබා දී ඇති පොරොන්දුවලට අනුකූලව ...

Close