Daily Archives: October 7, 2020

 வெளிநாட்டு அமைச்சின் கொன்சுலர் சேவைகள் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தம்

பொது மக்கள் ஒன்றுகூடுவதைத் தவிர்த்து, கோவிட்-19 வைரஸ் பரவாமல் தடுக்கும் முகமாக, 2020 அக்டோபர் 08 மற்றும் 09 ஆகிய திகதிகளில் அமைச்சின் கொன்சுலர் விவகாரங்கள் பிரிவினால் வழங்கப்படும் அனைத்து சேவைகளையும் இடைநிறுத்துவதற்கு வெ ...

சிங்கப்பூரின் டெமாசெக் அறக்கட்டளையின் 1 மில்லியன் முகமூடிகளை கையளிக்கும் நிகழ்வு

சிங்கப்பூரிலுள்ள டெமாசெக் அறக்கட்டளையிலிருந்து 1 மில்லியன் லிவிங்கார்ட் முகக் கவசங்களை (20 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியான) நன்கொடை வழங்குவதற்கான கையளிக்கும் நிகழ்வு 2020 அக்டோபர் 07 ஆந் திகதி வெளிநாட்டு அமைச்சின்  ...

சீனத் தூதுக்குழுவினர் கொழும்புக்கு விஜயம்

சீனாவின் முன்னாள் வெளிநாட்டு அமைச்சரும், தற்போதைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் பணியக உறுப்பினருமான மேன்மை தங்கிய யங் ஜீச்சி அவர்களின் தலைமையிலான உயர் அதிகாரமுள்ள சீனத் தூதுக்குழுவினர் அக்டோபர் 8 ஆந் திகதியாகிய நாளை கொழு ...

Close